Kis exobiológiai rendszertan űrkutatók számára (Várkonyi)


Várkonyi Tibor: Kis exobiológiai rendszertan űrkutatók számára

Az élővilágnak az eddigieknél átfogóbb rendszerezése céljából létrehozott,
a tudományos-fantasztikus irodalom - vagy akár a valódi tudomány - céljait
szolgáló rendszer

- hatékonyabbá teszi az űrkutatást, kozmikus kapcsolatkutatást;
- tökéletesebbé teszi az űrszondák, később űrutasok előkészítését, kiképzését;
- módot ad a lehetséges életformák meghatározásához, áttekintéséhez;
- alapot nyújt a tágabb értelmezésű, illetve teljes körű ÉLET rendszerezéséhez;
- rendszertani keretet ad a földi génmanipulációk, protézissebészet, számítástechnika
 által előállított lényeknek;
- esetleg még a sci-fiírók is kaphatnak belőle ötleteket.

A rendszerben minden lény, minden élet hat kódszámmal jellemezhető.
A számok sorrendje fontossági rend is, elsősorban gyakorlati űrkutatási,
kapcsolatfelvételi szempontból. A hetedik szám az első hat átlaga.
Több számjegy is beírható ugyanabba a pozícióba. Ezek az indexszámításnál
külön tagoknak számítanak.

               A KÓD SZERKEZETE

  paraméter   kódszámterjedelem
1. Intelligencia 1-5
2. Építőanyag   1-8
3. Szerkezet   1-6
4. Energia    1-8
5. Méret     1-8
6. Közeg     1-7
I. Index     1,00-7,00

                 KÓDSZÓTÁR

1. Intelligencia
  4 Nem értelmes (kommunikációra nem képes, pl. földi növény)
  3 Értelmes (nem tudatos kommunikáció, pl. földi emlősállatok)
  1 Fejlett értelmű (tudatos ismeretközlés és -átvétel, pl. ember)
  2 Kozmikus intelligencia (kozmikus kapcsolattartás)
  5 Más intelligenciák (földi intelligenciával nem elérhető)

2. Építőanyag
  1 Földi élet alapvegyületei (fehérje, DNS, ATP)
  2 Földi élet alapelemei (C, O, H, N)
  3 A 2 alatti elemeket funkciójukban helyettesítő elemek
  4 Más, földi körülmények közt is létező vegyületek
  5 Földi viszonyok közt elő nem forduló vegyületek (nagy nyomás, alacsony
   vagy magas hő mellett)
  6 Fémek
  7 Nem kémiai anyag (erőtér, plazma, elemi rész)
  8 Antianyag

3. Szerkezet
  3 Individuum, laza szerkezet vagy rendszer
  1 Individuum, lágy szerkezet vagy rendszer
  5 Individuum, kemény szerkezet vagy rendszer
  4 Szimbiózis, laza szerkezet vagy rendszer
  2 Szimbiózis, lágy szerkezet vagy rendszer
  6 Szimbiózis, kemény szerkezet vagy rendszer

4. Energia
  7 Nyílt rendszer, energiaforrása: erőtér
  4 Nyílt rendszer, energiaforrása: hő
  3 Nyílt rendszer, energiaforrása: sugárzás
  5 Nyílt rendszer, energiaforrása: elektromosság
  2 Nyílt rendszer, energiaforrása: szervetlen kémiai
  1 Nyílt rendszer, energiaforrása: szerves kémiai
  6 Nyílt rendszer, energiaforrása: mechanikai
  8 Zárt rendszer

5. Méret
  5 Molekuláris, szubmolekuláris
  2 Földi élőlény méretű, mikroszkopikus
  1 Földi élőlény méretű, makroszkopikus
  3 Bolygórész (több km) méretű
  4 Bolygó, égitest dimenziójú
  6 Bolygóközi
  7 Galaktikus
  8 Más tér-idő dimenzióban (pl. fekete lyuk)

6. Közeg
  6 Űr (erőtér)
  2 Gáznemű
  1 Gáz-szilárd vagy gáz-folyadék határfelület
  3 Folyadék
  4 Szilárd
  5 Élő anyag (pl. földi parazita)
  7 Plazma vagy más fázis

Nem véletlen, hogy a kódszámok nincsenek minden esetben logikus sorrendben:
az 1-es kód az emberhez legközelebb álló tulajdonságot jelöli, a legnagyobb
szám pedig a földi élővilágtól "legidegenebb" lény jellemzője. A
meghatározások azonban logikus sorrend szerint követik egymást.

           PÉLDÁK A LÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA

                1. 2. 3. 4. 5. 6. I.
ember              1  1  1  1  1  1  1,00
kutya              3  1  1  1  1  1  1,33
delfin             3  1  1  1  1  3  1,66
hal               4  1  1  1  1  3  1,83
növény (zöld)          4  1  1  3  1 1/3 2,00
zuzmó              4  1  2 2/3 1  1  2,00
embrió (gerinces)        4  1  1  1  1  5  2,17
vírus              4  1  1  1  2  5  2,33
lebontó baktérium        4  1  1  2  2 2/5 2,42
ipari robot           3  5  5  7  1 1/2/3 3,38
számítógép           3  5  5  7  1  2  3,89
Hoyle Fekete Felhője      2  6  3  6  6  6  4,83
a földi élővilág        1  1  1  1  1  1  1,00
teljes spektruma        2  1  1  2  2  2
                3  1  1  3  2  3
                3  1  1  3  2  5  2,67
az ember általi         4  6  6  7  7  6  6,00
közvetlen megismerhetőség határa
maximális különbség az embertől 5  8  6  8  8  7  7,00

                        [Galaktika 1985/1. (61.) szám]Hátra Kezdőlap Előre