A biológia rendszertana


A biológia rendszertana

Országokra (világokra) osztás

Klasszikus: növények
      állatok
      (alapja: képes-e a lény fotoszintézisre; nem egyértelmű a
      baktériumok, az ostorosmoszatok és a gombák helye)
Korszerűbb: 1. szint: prokarióták (elősejtmagosok: baktériumok, kékmoszatok)
      2. szint: egysejtű eukarióták (ostorosmoszatok, egy- és
           kétfélemagvúak)
      3. szint: növények
           állatok
           gombák

NÖVÉNYVILÁG (Soó R., 1953)

ország     regnum
törzs      phylum
osztály     classis
ágazat     linea
rend, sorozat  ordo
család     familia
raj       tribus
nemzetség    genus
fajcsoport   sectio
faj       species
változat    varietas
forma      aberratio

ÁLLATVILÁG (Dudich E., 1942)

ország         regnum
 állatkör        subregnum
 tagozat         divisio
  altagozat        subdivisio
törzs          phylum
 altörzs         subphylum
 ágazat         cladus
  ág           subcladus
osztály         classis
 alosztály        subclassis
 csapat         legio
  öregrend        sublegio
rend          ordo
 alrend         subordo
 osztag         sectio
  öregcsalád       subsectio
család         familia
 alcsalád        subfamilia
 nemzetség        tribus
  öregnem         subtribus
nem           genus
 alnem          subgenus
 raj           cohors
  fajcsoport       subcohors
faj           species
 alfaj          subspecies
 változat        varietas
  eltérés         aberratio

Egyik változat
NÖVÉNYVILÁG

I. törzs    hasadógombák vagy baktériumok  Schizophyta
II. törzs    kékmoszatok           Cyanophyta
III. törzs   nyálkagombák          Myxophyta
IV. törzs    euglénák            Euglenophyta
V. törzs    sárgamoszatok          Chrysophyta
VI. törzs    barázdás moszatok        Pyrrhophyta
VII. törzs   zöldmoszatok          Chlorophyta
VIII. törzs   barnamoszatok          Phaeophyta
IX. törzs    vörösmoszatok          Rhodophyta
X. törzs    gombák             Mycophyta
XI. törzs    mohák              Bryophyta
XII. törzs   harasztok            Pteridophyta
XIII. törzs   nyitvatermők          Gymnospermae
XIV. törzs   zárvatermők           Angiospermae
1. osztály   kétszikűek           Dicotyledones
2. osztály   egyszikűek           Monocotyledones

ÁLLATVILÁG

A) ÁLLATKÖR   EGYSEJTŰEK           PROTOZOA

I. törzs    egyféle magvúak         Plasmodroma
II. törzs    kétféle magvúak         Ciliophora

B) ÁLLATKÖR   TÖBBSEJTŰEK           METAZOA

1. tagozat   sejthalmazos állatok      Mezozoa
III. törzs   szedercsíraszerűek       Moruloidea
2. tagozat   álszövetes állatok       Parazoa
IV. törzs    szivacsok            Porifera
3. tagozat   szövetes állatok        Eumetazoa
a) altagozat  testüreg nélküliek       Acoelomata
V. törzs    csalánozók           Cnidaria
VI. törzs    bordás medúzák         Ctenophora
b) altagozat  testüregesek          coelomata

1. csoport   ősszájúak            Protostomia
VII. törzs   laposférgek           Platyhelminthes
VIII. törzs   hengeresférgek         Nemathelminthes
IX. törzs    villásférgek          Aschelminthes
X. törzs    gyűrűsférgek          Annelida
XI. törzs    féreglábúak           Archipodiata
XII. törzs   ízeltlábúak           Arthropoda
XIII. törzs   puhatestűek           Moilusca
XIV. törzs   tapogatókoszorúsok       Tentaculata

2. csoport   újszájúak            Deuterostomia
XV. törzs    nyílférgek           Homalopterygia
XVI. törzs   tüskésbőrűek          Echinodermata
XVII. törzs   előgerinchúrosok        Prochordata
XVIII. törzs  gerincesek           Vertebrata
                                 [Kislexikon]

Másik változat

NÖVÉNYVILÁG       ÁLLATVILÁG

baktériumok törzse    I. állatkör: egysejtűek
kékmoszatok törzse    II. állatkör: többsejtűek
ostorosmoszatok törzse  A tagozat: álszövetesek
zöldmoszatok törzse    szivacsok törzse
barnamoszatok törzse   B tagozat: valódi szövetesek
vörösmoszatok törzse    a) altagozat: testüreg nélküliek vagy sugarasan részarányosak
nyálkagombák törzse     csalánozók törzse
valódi gombák törzse    b) altagozat: testüregesek vagy kétoldalian részarányosak
zuzmók törzse       1. törzscsoport: ősszájúak
mohák törzse        laposférgek törzse
 májmohák osztálya     hengeresférgek törzse
 lombosmohák osztálya    gyűrűsférgek törzse
harasztok törzse      puhatestűek törzse
 korpafüvek osztálya     kagylók osztálya
 zsurlók osztálya      csigák osztálya
 páfrányok osztálya     fejlábúak osztálya
nyitvatermők törzse     ízeltlábúak törzse
zárvatermők törzse      rákok osztálya
 kétszikűek osztálya     rovarok osztálya
 egyszikűek osztálya     pókszabásúak osztálya
              2. törzscsoport: újszájúak
               tüskésbőrűek törzse
               előgerinchúrosok (zsákállatok) törzse
               fejgerinchúrosok törzse
               gerincesek törzse
               porcos halak osztálya
               halak osztálya
               kétéltűek osztálya
               hüllők osztálya
               madarak osztálya
               emlősök osztálya
                tojásrakó emlősök alosztálya
                erszényesek alosztálya
                méhlepényes emlősök alosztálya
                         [Képes Usborne Enciklopédia]

Gerinces fajok      45 000
Gerinctelen állatfajok  950 000-nél több

ÁLLATVILÁG (zárójelben a fajok száma)

I. állatkör: Protozoa - egysejtűek (20000)
I. törzs: Plasmodroma - egyféle magvúak
1. osztály: Flagellata - ostorosok
2. Rhizopoda - gyökérlábúak
3. Sporozoa - spórások
II. törzs: Ciliophora - kétféle magvúak
1. osztály: Ciliata - csillósok

II. állatkör: Metazoa - soksejtűek (1050000)
1. tagozat: Mesozoa - sejthalmazosok (50)
  III. törzs: Muruloidea - szedercsíraszerűek
2. tagozat: Parazoa - álszövetesek (5000)
  IV. Porifera v. Spongia - szivacsok
3. Eumetazoa - szövetesek (1044000)
  a) altagozat: Coelenterata - űrbelűek
   V. Cnidaria - csalánozók (8900)
     1. osztály: Hydrozoa - hidrák (2700)
     2. Scyphozoa - kehelyállatok (200)
     3. Anthozoa - virágállatok (80)
   VI. Acnidaria - csalánsejt nélküliek (80)
     1. Ctenophora - bordás medúzák
  b) altagozat: Coelomata - testüregesek (1035000)
  A) törzscsoport: Protostomia - ősszájúak (984000)
   VII. Platyhelmintes - laposférgek (12500)
     1. osztály: Turbellaria - örvényférgek (3000)
     2. Trematoda - szívóférgek (5000)
     3. Cestoda - galandférgek (3400)
   VIII. Kamptozoa - nyelesférgek (60)
   IX. Nemertini - zsinórférgek (800)
   X. Nemathelmintes - hengeresférgek (12500)
    1. Nematodes - fonálférgek (10000)
    2. Rotatoria - kerekesférgek (1500)
    3. Gastrotricha - csillóshasúak (150)
    4. Kinorhyncha - övesférgek (100)
    5. Nematomorpha - húrférgek (230)
    6. Acanthocephala - buzogányfejűek (500)
   XI. Priapulida - előgyűrűsférgek (4)
   XII. Mullusca - puhatestűek (128000)
    a) altörzs: Amphineura - párosidegűek (1150)
    1. Polyplacophora - cserepeshéjúak (1000)
    2. Solenogastres - csatornáshasúak (150)
    b) Conchifera - héjasok (126000)
    1. Monoplacophora - maradványcsigák (2)
    2. Gastropoda - csigák (105000)
    3. Bivalvia v. Lammelibranchiata - kagylók (20000)
    4. Scaphopoda v. Solenoconchae - ásólábúak (350)
    5. Cephalopoda - lábasfejűek (730)
   XIII. Sipunculida - fecskendőférgek (250)
   XIV. Echiurida - ormányosférgek (150)
   XV. Annelida - gyűrűsférgek (8700)
     1. Polychaeta - soksertéjűek (4770)
     2. Myzostomida - korongférgek (kb. 30)
     3. Oligochaeta - kevéssertéjűek (3500)
     4. Hirudinea - nadályok v. piócák (400)
   XVI. Onychophora - karmosak (70)
   XVII. Tardigrada - medveállatkák (200)
   XVIII. Linguatulida - féregatkák (60)
   XIX. Arthropoda - ízeltlábúak (816000)
   a) Trilobitomorpha - háromkaréjos ősrákok
   b) Chelicerata - csáprágósok
     1. Merostomata - rákszabásúak (5)
     2. Arachnida - pókszabásúak (36000)
     3. Pantopoda - csupalábállatok (500)
   c) Branchiata v. Diantennata - kopoltyúsok
     1. Crustacea - rákok (20000)
   d) Tracheata - légcsövesek
     1. Chilopoda - százlábúak (2800)
     2. Diplopoda - ikerszelvényesek (250)
     3. Pauropoda - villáscsápúak (500)
     4. Symphyla - szövőcsévések (130)
     5. Insecta - rovarok (800000)
   XX. Tentaculata - tapogatókoszorúsok (280)
     1. Phoronidea - csöves tapogatósok (18)
     2. Bryozoa - mohaállatok (25000)
     3. Brachiopoda - pörgekarúak (280)
  B) törzscsoport: Deuterostomia, Notoneuralia - újszájúak
   XXI. Branchiotremata v. Hemichordata - félgerinchúrosok
     1. Enteropneusta - makkférgek (60)
     2. Pterobranchia - csövesek (20)
     3. Planctosphaeroidea
   XXII. Echinodermata - tüskésbőrűek (6000)
    a) altörzs: Pelmatozoa - nyelesek
     1. Crinoidea - tengeri liliomok (620)
    b) Eleutherozoa v. Echinozoa - nyeletlenek
     1. Holothuroidea - tengeri uborkák (1100)
     2. Echinoidea - tengeri sünök (860)
     3. Asteroidea - tengeri csillagok (1500)
     4. Ophiuroidea - kígyókarú csillagok (1900)
   XXIII. Pogonophora - tapogatószakállasok (80)
     1. Athecanephria
     2. Thecanephria
   XXIV. Chaetognatha - serteállkapcsúak (50)
   XXV. Chordata - gerinchúrosok (70000)
    a) Tunicata - zsákállatok (1600)
     1. Ascidiacea - aszcidiák
     2. Thaliacea - szalpák
     3. Copelata - farkos zsákállatok (1600)
    b) Acrania - lándzsahalak (30)
    c) Agnatha - állkapocsnélküliek
     1. Cyclostomata - körszájúak
    d) Gnathostomata - állkapcsosak
     1. Chondrichthyes - porcoshalak
       a) alosztály: Elasmobranchia - cápák és ráják
       b) Holocephalia - tömörfejűek
     2. Osteichthyes - csontoshalak
       a) Actinopterygia - sugarasúszójúak
       b) Sarcopterygia - izmosúszójúak
        1. rend: tüdőshalak (3)
        2. rend: Crossopterigii - bojtosúszós halak (1)
     3. Amphibia - kétéltűek (3000)
     4. Reptilia - hüllők (6000)
     5. Aves - madarak (8600)
     6. Mammalia - emlősök (6000)Hátra Kezdőlap Előre