Csillagászati számítások


Csillagászati számítások

A napsugárzás ereje négyzetesen csökken a távolsággal
 (A Jupiter naptávolsága 5 CsE - megvilágítása 25-ször kevesebb a Földénél)

Egy bolygó keringési idejének (k) négyzete egyenlő pályája fél
 nagytengelyének (t) köbével: k2 = t.t.t (Kepler második törvénye - nem
 tudni, érvényes-e más naprendszerekben is)
 (A Mars esetén t=1,5237 [a Földé 1], k=1,8808 földi év)

Bolygók tömegvonzásának kiszámítása:
 o = rA2/rB2
 t = tA/tB
 v = t/o
 ahol rA, rB a bolygók sugara (rA>rB); tA, tB a bolygók tömege;
 o a távolsági osztó; t a kisebbik bolygó tömege a nagyobbik osztójaként
 kifejezve; v a tömegvonzás aránya (A bolygón mért súlyának ekkora részét
 nyomja ugyanaz a tárgy B bolygón)
 Ebben nincs benne a centrifugális erő okozta súlycsökkenés!
 (Ha A a Föld és B a Hold, akkor rA=6378 km, rB=1738 km: o=13,467;
 t=81 [a Föld tömege 81-szerese a Holdénak]; v=6 - minden tárgy hatodannyit
 nyom a Holdon, mint a Földön)

A kozmikus háttérsugárzás (nem azonos a kozmikus sugárzással) 2,7 K
 minimális hőmérsékletet okoz mindenütt a világegyetemben
                             [Varga: Ég és Föld]
Csillagászati koordinátaszámítás
 A földi kétdimenziós koordináta-rendszernek az éggömbre vetített változata:
 az égi egyenlítőtől (melynek síkja egybeesik a földi egyenlítővel) mért
 szögtávolság a deklináció (), amely -900-tól (dél) +900-ig (észak)
 változik;
 a tavaszponttól (az égi egyenlítő és az ekliptika [a napkorong középpontja
 által évente befutott égi főkör] egyik metszéspontjától) mért polárszög a
 rektaszcenzió ( vagy RA), amely 00-tól 3590 59' 59"-ig változik, a Nap
 látszólagos mozgásának irányában; általában inkább óra-perc-másodpercben
 adják meg, a teljes kör 24 óra, így egy óra 150, egy perc 15', egy
 másodperc 15";
 az , koordinátákhoz kivételesen az objektumnak a Földtől vagy a Naptól
 való távolsága (r) is csatlakozhat

Távolságok:
 Nap-Föld  499 fénys = 8 min 19 s
 Hold-Föld  1,3 fénysHátra Kezdőlap Előre