A Galaxis méretei


A Galaxis méretei

1 parsec (parszek) = 3,26 fényév = 3,0856.1013 km = 206 264 CsE
1 fényév = 9,4605.1012 (9,46 billió) km
1 CsE (csillagászati egység) = 149,598 millió km

Átmérője 30 000 pc (97 800 fé = 20 172 619 200 CsE
 = 3 017 783 487 100 000 000 km); más adat szerint 150 000 fé
 (46 ezer pc)
A Galaxist körülvevő, csillagokkal ritkábban kitöltött galaktikus haló
 átmérője kb. megegyezik a Galaxiséval
A mag vastagsága5 - a Galaxis éle felől nézve - 15 000 fé; más adat szerint
 2000 pc
A spirális részek vastagsága5 1000-1500 pc (3260-4890 fényév)
A magban feltehetően egy kb. 1 millió naptömegű fekete lyuk van
Napunk távolsága a magtól 8500 pc (27 710 fé), avagy 10 736 pc
 (35 000 fé) - nem tisztázott, melyik a helyes -; a szimmetriasíktól 15
 pc-re északra; a Nap helyén kör alakú pályán, minden zavaró hatástól
 mentesen keringő képzelt ponthoz képest 15,4 km/s sebességgel halad az apex
 irányába (l = 510, b = 230, a Herkules felé)
Becsülhetően harmincmilliárd csillagot számlál
Össztömege kb. 220 milliárd naptömeg; 0,9 csillag, 0,1 csillagközi anyag;
 0,001 csillagközi por
Csillagjainak többsége a Napnál kisebb tömegű és fényességű K és M törpe; az
 O, B és A fősorozati csillagok és óriások száma az egy százalékot is alig
 éri el; a csillagok jelentős része változó
Anyaga kb. 65% H és 33% He; 2% egyéb, főleg C, O, N, Ne, Si, Mn, S, Fe
Kora mintegy 15 milliárd év
Populációk:
 halo-II   legidősebb objektumok: gömbhalmazok, szubtörpék, rövid
       periódusú RR Lyr változók (szinte gömbszimmetrikusan veszik
       körül a középpontot)
 közepes-II hosszú periódusú változók, nagy hajlásszögű pályán keringő F-M
       színképű (gyorsan mozgó) csillagok
 korong-II  a mag csillagai, fényes vörös óriások, hosszabb periódusú RR
       Lyr változók, nóvák, planetáris ködök, fémben szegény csillagok
 közepes-I  normális óriások, fémben gazdag átlagcsillagok, emissziós
       vonalakat mutató vörös törpék, A csillagok (a Nap is); erősen
       koncentrálódnak a szimmetriasík körül
 fiatal-I  a spirálkarokat alkotó T Tauri változók, O és B csillagok,
       klasszikus cefeidák, nyílt csillaghalmazok, csillagközi anyag
Hátra Kezdőlap Előre