A gőzmozdonyok tengelyképlete, sorozata, jellege


A gőzmozdonyok tengelyképlete, sorozata, jellege

A Nemzetközi Vasútegylet tengelyképlete

A egy, ..., F hat hajtott tengely egy csoportban
1 egy, ..., 3 három futótengely
' a nagybetű vagy a szám után azt jelenti, hogy a tengely(csoport) a jármű
 vagy forgóváz alatt el tud fordulni
A hajtott és futótengelyeket is tartalmazó forgóváz adatait zárójelbe teszik.
A tengelyképlet elölről hátrafelé halad. Példák:
A 1       egy hajtott, utána egy futótengely
B' B'      forgóvázas mozdony, forgóvázanként két kapcsolt hajtott
         tengellyel
C        három hajtott tengely
1 D 1      elöl egy futótengely, utána négy hajtott tengely, hátul egy
         futótengely
(A 1 A) (A 1 A) forgóvázas mozdony két háromtengelyű forgóvázzal; ezek
         szélső tengelyei hajtottak, középső tengelyei futók

Szovjet és francia jelölés

Csak arab számok, oly módon, hogy a három számjegy közül a középső a hajtott
tengelyek, a két szélső a futótengelyek száma (C = 0-3-0)

Angol jelölés

Az előzőhöz hasonló, de a középső szám nem a tengelyek, hanem a kerekek
számát jelzi (C = 0-6-0)

A MÁV-nál szokásos egyéb jelölések (a tengelyképlet után gondolatjellel)

n  telített gőzzel működő mozdony
h  túlhevített gőzzel működő mozdony
2-4 a gőzhengerek száma
E  Engerth-rendszerű mozdony
v  kompaund működésű mozdony
t  szertartályos mozdony (a szerkocsis mozdonyt külön nem jelölik)
tr  közúti vasúti mozdony
z  fogaskerekű mozdony

Példák:
2 B 1 - n 2  elöl 2 futó, 2 hajtott, 1 futó kerékpárú, telített gőzzel
        működő, kéthengeres szerkocsis mozdony
1 D 1 - h 2 t elöl és hátul 1-1 futó, közöttük 4 hajtott kerékpárú,
        túlhevített gőzzel működő, kéthengeres szertartályos mozdony
1 C 1 - n 2 v elöl és hátul 1-1 futó, közöttük 3 hajtott kerékpárú,
        telített gőzzel működő, kéthengeres szerkocsis kompaund mozdony

A MÁV-nál használt mozdonyosztályzás

1911-ig: római számok és kis latin betűk (I. m. oszt., IV. d. oszt.)
1911-től: két, vesszővel elválasztott, három számjegyből álló számcsoport;
az első a gőzmozdonysorozatot, a második a sorozat mozdonyainak pályaszámát
jelöli (utóbbit többnyire kisebb számjegyekkel írták)
A sorozatot jelölő számcsoport első jegye a kapcsolt kerékpárok száma,
második és harmadik jegye azt közli, hogy a mozdony alkalmazhatóságát
tekintve I., II. vagy III. rangú, illetve tonnában kifejezve milyen
tengelyterhelésű, szerkocsis vagy szertartályos. (424-es sorozat: négy
kapcsolt kerékpárú, I. rangú, szerkocsis, tengelyterhelése 12,1-14,3 tonna.)
A pályaszámcsoport jelzi, hogy a mozdony a sorozaton belül hányadik darab;
egyes számcsoportok bizonyos tulajdonságokat jelölnek, például a 324
sorozatban a 001-355 pályaszámcsoportban telített gőzű kompaund gépek, a
401-543 csoportban túlhevített gőzű ikergépek, az 544-805 csoportba
Brotan-kazánú, túlhevített gőzű ikergépek tartoznak stb.

A Csehszlovák Államvasutak osztályzása

Két számcsoport 3-3 számmal; az első jegy a kapcsolt kerékpárok száma, a
második jegy 10-zel szorozva, majd 30-cal megnövelve a legnagyobb sebességet,
a harmadik jegy 10-zel növelve a tengelyterhelést jelzi. (364: három
kapcsolt kerékpár, 90 km/h legnagyobb sebesség, 14 tonna tengelyterhelés.)

                      [Czére: Gőzmozdonyok a vaspályán]Hátra Kezdőlap Előre