A malomjáték szabályai


A malomjáték szabályai

A----------B----------C  A malomjátékot - más néven csoszogóst - az itt
|     |     | látható táblán játssza két játékos, fejenként
| D-------E-------F | kilenc-kilenc bábuval. A játék két részre oszlik.
| |    |    | |  Az első részben a játékosok felváltva egy-egy
| | G----H----I | | bábut helyeznek a tábla valamelyik csomópontjára.
| | |     | | | Ezek a táblát alkotó három téglalap sarkai, illetve
J--K--L     M--N--O a vonalak kereszteződései; az ábrán betűk jelölik
| | |     | | | őket. A már letett bábuk nem mozdíthatók; bábuinkat
| | P----Q----R | | csak üres helyre tehetjük.
| |    |    | |  Ha valakinek sikerül három bábuját a vonalak
| S-------T-------U | mentén vízszintesen vagy függőlegesen egymás mellé
|     |     | tennie - a téglalapok valamelyik szélén vagy a négy
V----------W----------X összekötő vonal egyikén -, ezzel "malmot" csinált,
             s jutalmul leveheti az ellenfél valamelyik bábuját.
A levett bábu nem tehető vissza többé. Nem szabad levenni olyan bábut, ami
éppen malomban áll; kivéve azt a ritka esetet, ha az ellenfél valamennyi
bábuja malomban van.
 Ha mindkét játékos elhelyezte kilenc-kilenc bábuját, kezdődik a játék
második része. Itt felváltva lépnek egy-egy bábujukkal, mindig a vonalak
mentén, s mindig csak a szomszédos csomópontig. (Például A-ról B-re vagy
J-re, T-ről Q-ra, S-re, U-ra vagy W-re.) Nem lehet olyan csomópontra lépni,
ahol már áll figura, akár az ellenfélé, akár a sajátunk.
 Most is malom létrehozása a feladat. Aki malmot csinál, levehet egy
ellenséges bábut, ami nem áll malomban.
 Ha valamelyik játékosnak pontosan három figurája maradt, ugorhat: nem kell
többet a vonalak mentén közlekednie, hanem bármelyik szabad csomópontra
átugorhat bábuival, akárhol álltak is azok. Ha azonban ezután ellenfelének
sikerül malmot csinálnia, nyert, hiszen ha a három közül levesz egyet, kettő
marad, ennyivel pedig nem lehet malmot csinálni.
 A játék véget érhet úgy is, hogy a soron levő játékos nem tud lépni, mert
minden bábujának el van zárva az útja - ekkor vesztett. (Ez csak a játék
második részében következhet be, mivel az első részben bárhova lehet rakni;
s csak akkor, amikor a játékosnak még legalább négy bábuja van, mivel
hárommal már ugrálhat.)
 Érvényes malom természetesen, ha meglevő malmunkat kinyitjuk - kilépünk az
egyik bábuval -, majd újra bezárjuk. Ezt ismételgetni is lehet, aminek
csiki-csuki a neve; ellenszere a ki-be lépegető bábu útjának blokkolása,
valamint az ugrálás, amikor lehetővé válik. A csiki-csukit megegyezés
szerint tiltani is lehet.

 Az összes - tizenhat - lehetséges malom helyzete:

vízsz. függ.
A-B-C  A-J-V
D-E-F  D-K-S
G-H-I  G-L-P
J-K-L  B-E-H
M-N-O  Q-T-W
P-Q-R  I-M-R
S-T-U  F-N-U
V-W-X  C-O-XHátra Kezdőlap Előre