A reversi szabályai


A reversi szabályai

A reversi, az othello és a fordítgatós mellett még más neveken is ismert
játékot általában nyolcszor nyolc mezőből álló négyzetrácsos táblán
játsszák, amelyet nem szoktak a sakktáblához hasonlóan színezni. De
természetesen valódi sakktáblán is játszható, valamint kisebb vagy nagyobb
négyzetrácson is.

######## A játék klasszikus alapállása szerint a két játékos két-két
######## figurát helyez a tábla közepére a baloldalt látható elrendezésben,
######## ahol o az egyik, O a másik játékos bábuja, # az üres mező. A
###oO### reversit legjobb olyan korongokkal játszani, amelyek két oldala
###Oo### különböző színű (hagyományosan piros és kék) - így a bábuk
######## elvételekor megfordítjuk azokat, s a másik játékos színét fogják
######## mutatni. De úgy is lehet, hogy a kétféle bábut cserélgetjük.
########
     A két játékos felváltva lép úgy, hogy lerak egy korongot
     valamelyik üres mezőre. Csak olyan helyre rakhat, ahol meg tudja
fordítani az ellenfél legalább egy korongját; ez úgy lehetséges, hogy az
ellenfél korongja az éppen letett korong és a játékos másik korongja között
van, egyenes vonalban vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. Például ebben
#Oo az elrendezésben a kis o-val játszó játékos az üres mezőre téve
megfordíthatja a nagy O-t, mivel az az éppen letett korong és a jobb szélen
levő saját korong között van: 1. #Oo 2. oOo 3. ooo

Több ellenséges korong is zsákmányolható egyenes vonalban: #OOOOOOo - ha a
bal szélre rakunk o-val, a hat O megfordul. Minden korongot meg lehet és
kell fordítani, ami az éppen letett és a már meglevő saját korongok között
áll, akár több irányban egyszerre:

#####o##8 Ha ebben az állásban a kis o-val játszó játékos a csillaggal
o#O#O###7 jelölt mezőre rak, az összes O bábu az övé lesz, kivéve az e4-en
#OOO####6 állót - mert nincs vele egyvonalban -, és a c6 és c7 mezőkön
oO*OOOOo5 levőket, mert nincs mögöttük, c8-on saját bábu.
#OOOO###4 A korongok megfordítása nem külön lépés, hanem lépésünk
o#O#Oo##3 következménye. A megfordított bábuk ettől kezdve a sajátjaink,
##O##O##2 felhasználhatók az ellenfél megmaradt bábuinak beszorítására -
##o###o#1 amíg vissza nem fordítják őket. A táblán levő korongokat levenni,
abcdefgh  mozgatni nem lehet.

     Előfordul, hogy a soron levő játékos nem tud lépni, mint a
######## baloldalt látható példában az o, mert nincs olyan üres mező,
######## ahova rakva megfordíthatja ellenfele legalább egy korongját. Ez
###ooooo nem jelenti a játék végét. A lépni nem tudó játékos passzol, s
###oOOOO ellenfele lép. Akárhányszor lehet passzolni sorozatban is, ha az
###ooOOO ellenfélnek sikerül úgy megfordítgatni korongjainkat, hogy nekünk
####ooOO ne adjon lépéslehetőséget. A baloldali állásban például o passza
######oO után O legjobb lépése a *-gal jelölt mező, amivel egy bábut
######*O zsákmányolva újabb passzra kényszeríti o-t. Passzolni azonban csak
     akkor szabad (és kell), ha nem tudunk lépni. Ha tudunk, akkor
     lépnünk kell.

 A játék a következő esetekben ér véget:

- ha betelt a tábla;
- ha az egyik játékosnak elfogytak a korongjai (hiszen a szabályos lépéshez
 egy már táblán levő korong is kell);
- ha egyik játékos sem tud lépni.

 Mindegyik esetben az győz, akinek több korongja van a táblán; ha egyenlő
 számúak, az eredmény döntetlen.Hátra Kezdőlap Előre