Kémiai elemek


Kémiai elemek

A "fémfényű" azt jelenti, hogy fémesen fénylik, de NEM fém!

g. görög
l. latin

sz. jel név    néveredet            előfordulás                      fizikai sajátság              élettan

 1 H  hidrogén  hydro + gennao = vízalkotó, g.  csillagok, csillagködök, intersztelláris anyag     jó hővezető                minden szerves anyag alkotórésze
 2 He hélium   héliosz = Nap, g.        légkörben, csillagokban nagyon gyakori         abszolút nulla közelében cseppfolyósodik
 3 Li lítium   lithion = kőszerű, g.      ásványokban                      ezüstfehér, puha fém
 4 Be berillium  berill (ásványa)         ásványok                        kemény, ezüstfehér fém           tüdőt megtámadja
 5 B  bór                     vegyületeiben                     sötétszürke, kemény
 6 C  szén                     elemi állapot, szén-dioxid, szerves vegyületek     gyémánt, grafit, amorf szén        a földi élet alapanya
 7 N  nitrogén  nitrum + gennao = salétromalkotó légkör, fehérjék
 8 O  oxigén                    levegő 20,9%, vizek 85,8%, földkéreg 47,2%, csillag 1% lehűtve halványkék folyadék, majd kristály nélkülözhetetlen
 9 F  fluor    fluor = folyás, l.        ásványokban                      halványsárga gáz              élő szövetet roncsol
 10 Ne neon    neosz = új, g.          légkörben
 11 Na nátrium                   nagyon gyakori (kősó, élő szervezetek)         ezüstfehér, lágy fém            nélkülözhetetlen
 12 Mg magnézium                  ásványok                        ezüstfehér, puha fém
 13 Al alumínium  alumen = timsó, l.        földkéreg, tenger, légkör, ásványok          ezüstfehér, könnyű fém           közömbös, növényekre is
 14 Si szilícium                  ásványok, homok, kőzetek                sötétszürke, kemény
 15 P  foszfor                   kis mennyiségben mindenütt               színtelen, vörös vagy fekete        élő szervezetek alkotórésze
 16 S  kén                     terméskén, ásványok                  sokféle                  nélkülözhetetlen
 17 Cl klór    chlorosz = zöldessárga, g.    kősó, tengervíz                    sárgászöld, fojtó szagú gáz        mérgező, alkalmas fertőtlenítésre
 18 Ar argon    a-ergosz = nem tevékeny, g.   légkörben
 19 K  kálium                    gyakori, ásványokban                  nagyon lágy fém              megfelelő mennyiségben nagyon fontos
 20 Ca kalcium   calx = mész, l.         mészkő, gipsz, ásványok                levegőn oxidálódó fém           nélkülözhetetlen
 21 Sc szkandium                  ásványokban, ritka                   fehér, könnyű fém
 22 Ti titán                    ásványokban                      ezüstfehér, könnyű, igen szilárd fém
 23 V  vanádium                   ásványok, kőolaj, bitumen               szürkés, kemény fém
 24 Cr króm    chroma = szín, g.        ásványokban                      ezüstfehér, kissé kékes árnyalatú fém
 25 Mn mangán                    ásványokban, vasércben                 ezüstfehér, törékeny kristályok
 26 Fe vas                     gyakori, ásványokban, meteorokban elemi állapotban   szürkésfehér, eléggé lágy fém       kis mennyiségben szükséges
 27 Co kobalt   kobold              ásványokban, nikkel mellett, meteorokban        szürkésfehér fém
 28 Ni nikkel                    vas mellett, ásványokban                fehéres, szilárd fém
 29 Cu réz                     bányásszák                       rézvörös, közepesen kemény fém       gombákra, penészekre mérgező; emlősökre nem káros, vegyülete hányást okoz
 30 Zn cink                     ásványokban                      kékes, szépen fénylő fém          emlősökre káros, bár igen kevés szükséges
 31 Ga gallium   Gallia (Franciaország)      ásványokban                      szürkésfehér, lágy fém
 32 Ge germánium  Németország           ritka                         szürkés fémfényű
 33 As arzén    arszenikon = férfias, g.     ásványokban                      félfémes
 34 Se szelén   Szeléné holdistennő       kénnel                         sötétszürke kristályok
 35 Br bróm    bromosz = bűz, g.        klór kísérője                     vörösbarna folyadék            mérgező
 36 Kr kripton   kryptosz = rejtett, g.      légkörben
 37 Rb rubídium  rubidus = vörös, l.       kálium mellett                     nagyon puha fém
 38 Sr stroncium                  kalcium mellett                    ezüstfehér, könnyű, puha fém        nem mérgező, 90-es izotópja radioaktív
 39 Y  ittrium   Ytterby (felfedezésének helye)  földpátban                       szürkésfehér, könnyű fém
 40 Zr cirkónium                  ásványokban                      szürkés, igen szilárd fém
 41 Nb nióbium   Niobé              ritka, ásványokban                   szürkés, kissé nyújtható fém
 42 Mo molibdén  molybdaina = ólomérc régi neve  ásványokban                      kissé szürkés, igen szilárd fém
 43 Tc technécium                  a természetben nem fordul elő             ezüstfehér, a réniumhoz hasonló
 44 Ru ruténium  Oroszország, l.         ásványokban, platina, ozmirídium mellett        szürkés, kemény, rideg fém
 45 Rh ródium   rhodon = rózsa, g.        ritka, nyersplatinában, nyersaranyban         fehér, nagy fényvisszaverő képességű fém
 46 Pd palládium  Pallas              nyersplatina, nikkel mellett, ásványokban       ezüstfehér, jól megmunkálható fém
 47 Ag ezüst                    bányásszák                       fehér, nyújtható fém            baktériumok fejlődését gátolja; nagy koncentrációban elöli a szöveteket
 48 Cd kadmium                   ritka, ásványokban                   ezüstfehér, puha fém            hányást, rosszullétet idéz elő
 49 In indium                    ásványokban                      ezüstfehér, lágy fém
 50 Sn ón                      bányásszák                       fehér és szürke módosulatú fém       nem mérgező; sói nagy mennyiségben gyomorrontást okoznak
 51 Sb antimon                   ásványokban                      félfémes
 52 Te tellur   tellus = föld, l.        nagyon ritka                      szürkésfehér, fémfényű, puha
 53 I  jód     ioeidesz = ibolyaszínű, g.    klórral, brómmal együtt, vízben            sötétszürke kristályok, párolog      teljes hiánya golyvát okoz
 54 Xe xenon    xenosz = idegen, g.       légkörben
 55 Cs cézium   cćsius = kék, l.         kálium mellett                     lágy, ezüstfehér fém
 56 Ba bárium                    kalcium mellett, ásványokban              ezüstfehér, puha fém            oldható vegyületei mérgezők
 57 La lantán                    ásványokban                      fehér, közepes sűrűségű, nyújtható fém
 58-71 lantanidák                  ásványokban                      ezüstfehér fémek
 72 Hf hafnium   Hafnia (Koppenhága régi neve)  cirkónium mellett                   hasonló a cirkóniumhoz
 73 Ta tantál   Tantalosz            ásványokban                      szürkésfehér, nyújtható, szilárd fém
 74 W  wolfram   wolframit (ásványa)       ásványokban                      kissé szürkés, kemény fém
 75 Re rénium   Rhenus = Rajna, l.        ásványokban                      szürkés, nehéz fém
 76 Os ozmium   oszmé = szag, g.         nyersplatinában                    kékesszürke, nagyon kemény fém
 77 Ir irídium   Írisz              nyersplatinában                    fehér, igen kemény fém
 78 Pt platina   plata = ezüst kicsinyítő alakja ásványokban                      kissé szürkésfehér, közepesen kemény fém
 79 Au arany                    nagyon ritka, bányásszák                sárga, puha, nagyon nyújtható fém, kopik
 80 Hg higany                    önállóan, ásványokban                 szobahőmérsékleten folyékony fém      mérgező
 81 Tl tallium   thallosz = zöld hajtás      ásványokban                      ezüstfehér, puha fém
 82 Pb ólom                     bányásszák                       szürkésfehér, lágy fém           mérgező
 83 Bi bizmut                    ritka                         halvány rézvörös
 84 Po polónium  Lengyelország          ritka                         félfémes
 85 At asztácium                  csak radioaktív úton mutatható ki, a jódhoz hasonlóan viselkedik
 86 Rn radon    más néven emanáció (Em), három radioaktív izotópja: radon, toron és aktinon
 87 Fr francium  Franciaország          csak radioaktív módszerekkel mutatható ki
 88 Ra rádium   radius = sugár, l.        urán mellett                      ezüstfehér, puha fém            radioaktív
 89 Ac aktínium  aktinosz = sugár, g.       ezüstfehér fém, sötétben kéken világít         radioaktív
 90 Th tórium   Thor isten            ásványokban                      jól megmunkálható, lágy fém
 91 Pa protaktínium                 urán mellett                      szürkés fényű               radioaktív
 92 U  urán    Uránusz             ásványokban, lantanidaásványokban           ezüstfehér, sűrű fém
 93 Np neptúnium  Neptunusz            természetes uránban
 94 Pu plutónium  Plutó              ritka
 95-103 aktinidák (92-94 lásd külön)                                    azonnal szétesnekHátra Kezdőlap Előre