A telefon gombjainak betűi


A telefon gombjainak betűi

A betűket is tartalmazó nyugati telefonszámok olvasása

1    2    3
    ABC   DEF

4    5    6
GHI   JKL   MNO

7    8    9
PRS   TUV   WXYZ

    0Hátra Kezdőlap Előre