Nagy számok


Nagy számok

Tíz nulladik hatványa 1 (egyjegyű), első hatványa 10 (kétjegyű),
második hatványa 100 (háromjegyű) s í. t. Ezért tér el a két számoszlop.

Az -árd végű szám ezerszerese az -ó végű (azonos kezdetű) számnak;
a következő latin számról elnevezett szám milliószorosa az előzőnek (például
a kvadrillió a trilliónak). (A trilliárd és a nagyobb -árd végű számnevek
létezését egyes források tagadják; ehelyett az ezer, tízezer, százezer
trillió elnevezéseket használják.)

A "rövidítés" oszlopban olvasható rövidítések saját találmányaim.


név        jegy  10-  rövidítés  amerikai
            hatvány        név

egy         1   0     e
tíz         2   1     t
száz         3   2     s
ezer         4   3     E
tízezer       5   4     tE
százezer       6   5     sE
millió        7   6     m
tízmillió      8   7     tm
százmillió      9   8     sm
milliárd      10   9     M    billion
tízmilliárd     11  10     tM
százmilliárd    12  11     sM
billió       13  12     b    trillion
tízbillió      14  13     tb
százbillió     15  14     sb
billiárd      16  15     B    quadrillion
tízbilliárd     17  16     tB
százbilliárd    18  17     sB
trillió       19  18     tr    quintillion
tíztrillió     20  19     ttr
száztrillió     21  20     str
trilliárd      22  21     TR
tíztrilliárd    23  22     tTR
száztrilliárd    24  23     sTR
kvadrillió     25  24     qa
tíz kvadrillió   26  25     tqa
száz kvadrillió   27  26     sqa
kvadrilliárd    28  27     QA
tíz kvadrilliárd  29  28     tQA
száz kvadrilliárd  30  29     sQA
kvintillió     31  30     qi
tíz kvintillió   32  31     tqi
száz kvintillió   33  32     sqi
kvintilliárd    34  33     QI    decillion
tíz kvintilliárd  35  34     tQI
száz kvintilliárd  36  35     sQI
szextillió     37  36     sx
tíz szextillió   38  37     tsx
száz szextillió   39  38     ssx
szextilliárd    40  39     SX
tíz szextilliárd  41  40     tSX
száz szextilliárd  42  41     sSX
szeptillió     43  42     sp
tíz szeptillió   44  43     tsp
száz szeptillió   45  44     ssp
szeptilliárd    46  45     SP
tíz szeptilliárd  47  46     tSP
száz szeptilliárd  48  47     sSP
oktillió      49  48     ok
tíz oktillió    50  49     tok
száz oktillió    51  50     sok
oktilliárd     52  51     OK
tíz oktilliárd   53  52     tOK
száz oktilliárd   54  53     sOK
nonillió      55  54     no
tíz nonillió    56  55     tno
száz nonillió    57  56     sno
nonilliárd     58  57     NO
tíz nonilliárd   59  58     tNO
száz nonilliárd   60  59     sNO
decillió      61  60     de
tíz decillió    62  61     tde
száz decillió    63  62     sde
decilliárd     64  63     DE
tíz decilliárd   65  64     tDE
száz decilliárd   66  65     sDE

             303         centillion
centillió        600Hátra Kezdőlap Előre