A csillagászati évek


A csillagászati évek

sziderikus év vagy csillagév         365 d 6 h 9 min 9 s = 365,2564 d

Az az időköz, amely eltelik a Napnak az ekliptika ugyanazon pontján való két,
egymás utáni átmenete között = a Föld pontos keringésideje a nap körül.

tropikus év               365 d 5 h 48 min 46 s = 365,242198 d

Időszámításunk alapja = a Napnak a tavaszponton való két egymás utáni
áthaladása között eltelő időköz. Ezalatt a tavaszpont az ekliptikán a Nap
mozgásával ellentétes irányba 50,3 ívmásodperccel elvándorol, így a tropikus
év rövidebb a sziderikusnál.

anomalisztikus év             365 d 6 h 13 min 53 s = 365,2596 d

Az az időköz, amely eltelik azalatt, amíg a Föld kétszer egymás után áthalad
a földpályának a Naphoz legközelebbi pontján (napközel). Ez a pont az
ekliptikán évente átlagosan 11,5 ívmásodperccel előrevándorol, így az
anomalisztikus év hosszabb a sziderikusnál.

Az évhosszak változása százévente sziderikus 0,000 000 11 nappal nő tropikus 0,000 006 16 nappal csökken anomalisztikus 0,000 003 04 nappal nő
Naptári évhosszak zsidó naptár 353-355 d, szökőév 383-385 d egyiptomi naptár 365 d Julián-naptár 365 d 6 h 11 s Gergely-naptár 365 d 5 h 49 m 12 s = 365,2425 (26 másodperccel = 0,0003 nappal hosszabb a tropikus évnél) szökőnap minden 4. évben, 100-zal osztható években nem, 400-zal osztható években igen [Diáknaptár 1994-1995]Hátra Kezdőlap Előre