Időszámítások kezdőpontjai


Időszámítások (néhol feltételezett) kezdőpontjai

zsidó      a világ teremtése: Kr. e. 3761. október 7., hétfő, 5 óra
bizánci     Kr. e. 5509. szeptember 1.
maja      Kr. e. 3214. augusztus 10.
mezopotámiai  I. Szargon (ur. Kr. e. 2335-2279 k.) születése
óegyiptomi   I. Menész trónralépése: Kr. e. 3100-3066 k.
ógörög     Kr. e. 776. július 1.
római      a város alapítása: 753. április 22.
iszlám     622. július 16.
julián     (csillagászati; készítette Scaliger 1583-ban)
        Kr. e. 4713. január 1., 12 óraHátra Kezdőlap Előre