Igeragozási típusok


Igeragozási típusok

Iktelen igék
 magánhangzóra végződő                    ró
 mássalhangzóra végződő általában              akar
 -d végű                           ad
 mássalhangzó + -d végű                   hord
 -g végű                           farag
 -g végű hangugrató                     acsarog
 -ít végű, mély hangrendű                  áhít
 -ít végű, magas hangrendű                  békít
 -l végű                           talál
 -l végű hangugrató                     bérel
 -ll végű egyféle múlt idővel                hall
 -ll végű, kétféle múlt idővel és kétféle feltételes móddal átall
 -ng végű                          borzong
 -szt végű, mély hangrendű                  akaszt
 -szt végű, magas hangrendű                 növeszt
 -s végű                           ás
 -ász végű                          hajhász
 rövid magánhangzó + -t végű, mély hangrendű         adogat
 rövid magánhangzó + -t végű, magas hangrendű        vitet
 hosszú magánhangzó + -t végű                hűt
 mássalhangzó + -t végű, mély hangrendű           bánt
 mássalhangzó + -t végű, magas hangrendű           ért
 -z végű                           hoz
Ikes igék
 ikes igék általában                     vágyik
 -zik végű                          dolgozik
 -dzik végű                         leledzik
 -odik, -ódik, -kodik stb. végű               álmodik

Az igeragozás

              alanyi   tárgyas
                ragozás
kijelentő mód, jelen idő  rovok    rovom
              rósz    rovod
              ró     rója
              rovunk   rójuk
              rótok    rójátok
              rónak    róják
        múlt idő  róttam   róttam
              róttál   róttad
              rótt    rótta
              róttunk   róttuk
              róttatok  róttátok
              róttak   rótták
feltételes mód       rónék    rónám
              rónál    rónád
              róna    róná
              rónánk   rónók, rónánk
              rónátok   rónátok
              rónának   rónák
felszólító mód       rójak    rójam
              rój, rójál ródd, rójad
              rójon    rója
              rójunk   rójuk
              rójatok   rójátok
              rójanak   rójákHátra Kezdőlap Előre