A világháborúk adatai


A világháborúk adatai

Első világháború (1914-1918)

antant: Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország*; Japán, Olaszország,
    Románia, USA, Szerbia (győztesek)
központi hatalmak: Németország, Osztrák-Magyar Monarchia; Törökország,
          Bulgária

*1917-ben kilépett

Második világháború (1939-1945)

szövetségesek: Nagy-Britannia, Franciaország, Szovjetunió, USA; Franciaország,
        Kína, Jugoszlávia (győztesek)
fasiszták: Németország, Olaszország, Japán; Magyarország, Románia, Finnország

A második világháború emberveszteségei Európában ország katona zsidó civil összesen Ausztria 230 65 45 340 Belgium 10 30 50 90 Bulgária 10 40 10 60 Csehszlovákia 150 277 220 647 Franciaország 250 80 270 600 Hollandia 12 106 92 210 Jugoszlávia 410 60 1280 1750 Lengyelország 320 2600 3000 5920 Magyarország 160 400 110 670 Nagy-Britannia 320 62 382 Németország 3250 125 3600 6975 Olaszország 330 9 80 419 Románia 310 750 260 1320 Szovjetunió 8600 1000 11000 20600 összesen 14362 5542 20079 39983 ezer fő
A második világháború emberveszteségei (másik forrás szerint) katona civil Szovjetunió 13 600 000 7 000 000 Kína 6 400 000 5 400 000 Lengyelország 320 000 5 700 000 Németország 4 750 000 500 000 Japán 1 200 000 600 000 Jugoszlávia 410 000 1 280 000 Franciaország 340 000 470 000 Olaszország 330 000 85 000 Nagy-Britannia 324 000 62 000 Románia összesen 378 000 USA összesen 259 000 Hollandia 12 000 198 000 Görögország 20 000 140 000 Belgium 12 000 76 000 Finnország összesen 84 000 Bulgária összesen 20 000 Norvégia összesen 10 000 Dánia összesen 1 400 Magyarország összesen 1 000 000 összesen 27 718 000 23 263 400 = 50 981 400
A koncentrációs táborokban elpusztult zsidók száma (születési hely szerint) A becsült legkisebb számok. A táborokban legyilkolt nem zsidók száma legalább félmillió. Lengyelország 2 350 000 Szovjetunió 700 000 Magyarország 550 000 Csehszlovákia 233 000 Románia 200 000 Németország 160 000 Hollandia 104 000 Franciaország 60 000 Ausztria 58 000 Görögország 57 000 Jugoszlávia 55 000 Belgium 25 000 Olaszország 8 500 összesen 4 560 500 (az általánosan elfogadott szám hatmillió)
A legnagyobb koncentrációs és megsemmisítőtáborok foglyok halottak Auschwitz 4000 Belzec 800 Bergen-Belsen 50 Buchenwald 238 60 Dachau 200 70 Flossenburg 112 30 Gross-Rosen 40 Kulmhof 360 Majdanek 360 Mauthausen 197 110 Natzweiler-Struthof 46 30 Neuengamme 100 50 Ravensbrück 132 90 Sachsenhausen 204 100 Sobibor 250 Stotthof 120 80 Theresienstadt 30 Treblinka 800 összesen 7310 ezer fő
A háborúk mérlege első második hadiállapotban levő államok 33 72 hadiállapotban levő államok (más forrás szerint) 31 61 államok, amelyek területén hadműveletek folytak 14 40 emberveszteség 20 50 millió fő emberveszteség (más forrás szerint) 13 44* millió fő a harcoló államok fegyveres erőinek létszáma 74** 110 millió fő közvetlen katonai kiadások 208 1384 milliárd dollár hadikiadások (más forrás szerint) 1154 milliárd dollár háborús pusztítások értéke 80 260*** milliárd dollár anyagi veszteség 280 3300 milliárd dollár sebesültek száma 35 millió eltűntek száma 2 millió háborús adósságok 230 milliárd dollár * ismét más forrás szerint 55 ** más forrás szerint 56 *** Csak Európában (beleértve a Szovjetunió területét, amely ebből 128)
A második világháború országok szerinti mérlege Költségek USA 21 Nagy-Britannia 20 Németország 18 Szovjetunió 13% Elpusztult repülőgépek Németország 72 USA 50 Nagy-Britannia 36 Japán 16 ezer db Elpusztult hajók szövetségesek 21,5 tengelyhatalmak 14 millió BRT
A harckocsigyártás alakulása 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Németország 2000 ? 5000 9395 19885 27300 Szovjetunió ? 2799 4742 24668 24000 29000 USA - 346 4053 24996 29497 17569 Anglia 969 1399 4841 8611 8600 ? A repülőgépgyártás alakulása 1939 1940 1941 1942 1943 1944 Németország 5000 ? 12400 15409 24807 37905 Szovjetunió ? ? ? 25900 34900 40000 USA 2141 6029 19433 47836 85898 96318 Anglia 3731 8634 13160 17730 21438 24000
Fontosabb dátumok a második világháborúban és előtte 1920. 3. 1. Horthy kormányzó lesz 1920. 6. 4. trianoni békeegyezmény 1922. 10. 26. Marcia su Roma; Mussolini hatalomra kerül 1924. 1. 21. Lenin meghal 1931. 9. 18. Japán betör Mandzsúriába 1932. 7. náci győzelem a Reichstag-választásokon 1933. 1. 30. Hitler kancellár lesz 1933. 2. 27. a Reichstag felgyújtása 1933. 3. 5. parlamenti választások: 44% a nácikra 1934. 6. 30. a hosszú kések éjszakája 1935. 1. 13. a Saar-vidék szavazással Németországhoz kerül 1935. 9. 15. megvonják a német zsidók állampolgári jogait 1935. 10. 2. Olaszország megtámadja Abesszíniát 1936. 7. 18. Franco lázadása; spanyol polgárháború 1936. 10. 25. Berlin-Róma-tengely 1936. 11. 25. német-japán antikomintern paktum 1938. 3. 12-13. az Anschluss 1938. 3. 29. az első magyar zsidótörvény 1939. 3. 14-15. a nácik elfoglalják Cseh- és Morvaországot 1939. 3. 28. Madrid Franco kezére jut 1939. 4. 7. Olaszország megtámadja Albániát 1939. 8. 23. szovjet-német megnemtámadási szerződés 1939. 9. 1. (4 óra 45 perc) Németország lerohanja Lengyelországot; kitör a világháború 1939. 9. 3. Anglia és Franciaország hadat üzen 1939. 9. 17. a szovjet csapatok benyomulnak Lengyelországba 1939. 10. 1-2. Lengyelország keleti részeit a Szovjetunióhoz csatolják 1939. 10. 8. Nyugat-Lengyelország náci bekebelezése 1939. 11. 30. a Szovjetunió megtámadja Finnországot 1939. 4. 9. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát 1940.5.10.-6.22. Belgium, Hollandia és Franciaország legyőzése 1940. 6. 10. olasz hadüzenet Franciaországnak és Angliának 1940. 6. vége a Szovjetunió megszerzi Besszarábiát és Észak-Bukovinát 1940. 8-10. az angliai csata 1940. 8. eleje a Szovjetunió bekebelezi a balti államokat 1940. 8. 10. Hitler tengeralattjáró-háborút hirdet Anglia és társai ellen 1940. 8. 30. Magyarország kapja Észak-Erdélyt 1940. 9. 27. német-japán-olasz háromhatalmi egyezmény 1940. 10. 28. Olaszország megtámadja Görögországot 1940. 11. 20. Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez 1940. 12. 11. barátsági szerződés Magyarország és Jugoszlávia között 1941. 2. 14. Rommel partra száll Tripolinál 1941. 4. 6. náci támadás Jugoszlávia és Görögország ellen 1941. 4. 11. magyar benyomulás a Délvidékre 1941. 4. 13. szovjet-japán semlegességi szerződés 1941. 5. 5. Etiópia felszabadulása az olasz uralom alól 1941. 6. 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót 1941. 6. 27. Magyarország megtámadja a Szovjetuniót 1941. 6. 12. szovjet-angol együttműködési szerződés 1941. 8. 10. Churchill és Roosevelt aláírja az Atlanti Chartát 1941. 9. 29. a Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához 1941. 12. 6. sikeres szovjet ellentámadás indul Moszkvánál 1941. 12. 7. Pearl Harbor lerombolása; az USA hadba lép 1942. 1. 1. az ENSZ, az antifasiszta koalíció kiáltványa 1941. 5. 30-31. ezer gépes angol bombatámadás Köln ellen 1942. 6. 3-7. japán vereség a Midway-szigeteknél 1942. 8. 19.-1943. 2. 2. a sztálingrádi csata 1942. 10. 2. Montgomery áttöri Rommel állásait El-Alameinnél 1942. 11. 8. szövetséges partraszállás Észak-Afrikában 1943.1.12.-2.9. a 2. magyar hadsereg elpusztul Voronyezsnél 1943. 1-3. náci kísérlet a jugoszláv partizánmozgalom felszámolására 1943. 3. 2. japán vereség a Bismarck-szigeteknél 1943.4.19.-5. 16. a varsói gettófelkelés 1943. 5. 13. a tengelycsapatok fegyverletétele Észak-Afrikában 1943. 7. angol-amerikai partraszállás Szicíliában; kudarc Kurszknál 1943. 9. 8. az olasz fegyverszünet nyilvánosságra hozása 1943. 9. 18. megalakul az északolasz fasiszta köztársaság 1943.11.28.-12.1. a nagykoalíció tanácskozása Teheránban 1944. 1. Japán visszahúzódik a belső védelmi körre 1944. 3. 19. a nácik bevonulnak Magyarországra 1944. 6. 6. a normandiai partraszállás 1944. 6. 18. az USA elfoglalja a Mariana-szigeteket 1944. 6. 23. megindul a szovjet támadás Belorussziáért 1944. 7. 20. merénylet Hitler ellen 1944.8.1.-10.2. a varsói felkelés 1944. 8. 19-25. a párizsi felkelés 1944. 8. 23. Románia kiugrik a háborúból 1944. 8. 29. a szlovák nemzeti felkelés 1944. 9. 5. a Szovjetunió hadat üzen Bulgáriának 1944. 9. 9. antifasiszta népi megmozdulás Szófiában 1944. 10. 15. Horthy kiugrási kísérlete; nyilas hatalomátvétel 1944. 10. 20. Belgrád felszabadítása 1944. 12. 16. náci ellentámadás az Ardennekben 1945. 1. 17. Varsó felszabadítása 1945. 2. 4-11. a nagykoalíció jaltai konferenciája 1945. 2. 13. Budapest felszabadítása 1945. 2. 19. az USA partra száll Ivo Jimán 1945. 4. 4. Magyarország felszabadítása; új csehszlovák kormány 1945. 4. 12. Roosevelt halála 1945. 4. 27. Mussolini kivégzése 1945. 4. 30. Hitler öngyilkossága 1945. 5. 2. Berlin eleste 1945. 5. 9. Németország feltétel nélkül kapitulál; a háború véget ér Európában 1945.7.17.-8.2. a potsdami értekezlet 1945. 8. 6. az USA atombombát dob Hirosimára; 80 ezer áldozat, a város háromnegyede elpusztul 1945. 8. 8. a Szovjetunió hadat üzen Japánnak 1945. 8. 9. az USA atombombát dob Nagaszakira 1945. 8. 14. Japán feltétel nélkül megadja magát 1945. 8. vége szovjet hadműveletek a Távol-Keleten 1945. 9. 2. Japán kapitulál; a háború véget ér
Háborúba lépés időpontja Első világháború Szerbia 1914. 7. 28. Osztrák-Magyar Monarchia 1914. 7. 28. Németország 1914. 8. 1. Orosz Birodalom 1914. 8. 1. Franciaország 1914. 8. 3. Nagy-Britannia 1914. 8. 4. Belgium 1914. 8. 4. Montenegró 1914. 8. 7. Török Birodalom 1914. 10. 29. Olaszország 1915. 5. 23. Bulgária 1915. 10. 14. Románia 1916. 8. 27. USA 1917. 4. 6. Görögország 1917. 7. 29.Hátra Kezdőlap Előre