A Magyar Tudományos Akadémia


A Magyar Tudományos Akadémia

Alapítók

gróf Széchenyi István
Vay Ábrahám
gróf Andrássy György
gróf Károlyi György

Az MTA tagozódása 1968 körül

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya
III. Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya
IV. Agrártudományok Osztálya
V. Orvosi Tudományok Osztálya
VI. Műszaki Tudományok Osztálya
VII. Kémiai Tudományok Osztálya
VIII. Biológiai Tudományok Osztálya
IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
X. Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya

Elnökök

Teleki József gróf       1830-1855
Dessewffy Emil gróf       1855-1866
Eötvös József báró       1866-1871
Lónyay Menyhért gróf      1871-1884
Trefort Ágoston         1885-1888
Eötvös Loránd báró       1889-1905
Berzeviczy Albert        1905-1935
Habsburg József főherceg    1935-1945
Kodály Zoltán          1946-1949
Rusznyák István         1949-?

Főtitkárok

Döbrentei Gábor         1830-1834
Toldy Ferenc          1835-1861
Szalay László          1861-1864
Arany János           1865-1879
Fraknói Vilmos         1879-1889
Szily Kálmán          1889-1905
Heinrich Gusztáv        1905-1920
Balogh Jenő           1920-1935
Voinovich Géza         1935-1949
Alexits György         1949-1950
Erdey-Grúz Tibor        1951-1953
Osztrovszky György       1953-1955
Bognár Rezső          1955-1956
Erdey-Grúz Tibor        1956-1957
Erdei Ferenc          1957-1964
Erdey-Grúz Tibor        1964-?
                                 [Kislexikon]Hátra Kezdőlap Előre