Tudományágak kapcsolatai


Tudományágak kapcsolatai

                ANTROPOLÓGIA

 állati fiziológia_____________________________________archeológia_  szociológia
/         \                     |   \_    |
|         \                    |    \   |
| ANTROPOMETRIA______FIZIKAI___________________________KULTURÁLIS_____SZOCIÁLANTROPOLÓGIA
|   |    _____/ANTROPOLÓGIA_________      / ANTROPOLÓGIA\    |
\   |    /     |        \     /    |    \    |
 paleontológia_______fejlődéstudomány______ETNOLÓGIA_ pszichológia__\állatpszichológia
                   _____/  |   \        és -viselkedéstan
                  /  /   |   \
                 genetika ETNOGRÁFIA__összehasonlító
                            filológia

                 BOTANIKA

citológia________biokémia__________________agronómia
  |   \     |  \         / /   \
  |   \____   |  \______NÖVÉNY- / /  _____\kertészet
  |      \  |      PATOLÓGIA /  /     |
  |      \  |       |   /  /     |
  |       \ |       |   /___/      |
NÖVÉNYANATÓMIA  NÖVÉNY-    ÖKONÓMIAI_____________NÖVÉNYTERMESZTÉS
  |      \ FIZIOLÓGIA  BOTANIKA       /    |
  |      \  |       |        /     |
NÖVÉNY-     \RENDSZERTANI BOTANIKA______NÖVÉNY/_______GENETIKA
MORFOLÓGIA________ÉS NÖVÉNYTAXONÓMIA \   GENETIKA     |
         ///|      |   \     |      |
ALGOLÓGIA_______/// |      |   \    |      |
|        // |   NÖVÉNYÖKOLÓGIA \    |      |
|       / | |   ÉS -FÖLDRAJZ \ \   |      |
| MIKOLÓGIA___/ | |      |   \ \ \   |      |
| |       | |      |   \ \ \PALEO-    fejlődés-
\ \ BAKTERIOLÓGIA |      |    \ \__BOTANIKA______tudomány
 \ \________  |  |      |    \         /
 \     \ |  |      |     \        /
  \_________taxonómia_______zoológia_____ökológia_______/

                 FILOZÓFIA

lingvisztika____________SZEMANTIKA______________ONTOLÓGIA
             |    |     /   |
             |    |    /    |
tiszta_______________LOGIKA_____METAFIZIKA______FILOZÓFIAI______teológia
matematika      |  \____/  |    / TEOLÓGIA    /
           |  /\___   |    /        /
           |  /   \  |   /        /
           | /    \  |   /        /
tudomány-______EPISZTEMOLÓGIA_____AXIOLÓGIA_____ESZTÉTIKA__/___művészetek
filozófia   /         /     \       /
       /      ______/      \      /
      /      /          \__    /
pszichológia____POLITIKAI________szociológia____\ETIKA / _____jogfilozófia
        FILOZÓFIA           (ERKÖLCSI/
                        FILOZÓFIA)

                 FÖLDRAJZ

történelem__antropológia__szociológia__közgazdaság
   |   /    |   /  |    /  |   |
   |  /    |  /   |   /  |   |
   TÖRTÉNETI___NÉPRAJZ____POLITIKAI_____|____KERESKEDELEM
   FÖLDRAJZ____/____|\____FÖLDRAJZ   |   |     |
   |    |\ /   | \____/______\   |   |     |
   |    | X   |   /    \\  |   |     |
MEZŐGAZDASÁGI |/ \_TÁRSADALMI_________HELYMEGHATÁROZÁS_____SZÁLLÍTÁS
FÖLDRAJZ______*____FÖLDRAJZ__________    |     \ __/
    \  /|  /  |       \   |   ____X
     \ / |  /  |       \   |   /   \
     \/ | /  TÉRKÉPÉSZET    \__VÁROSI /   GAZDASÁGI
     /\ | |   / |       FÖLDRAJZ    GEOLÓGIA
     / \ | |  /  |               /  |
    /  \| |  /  |              /   |
BIOFÖLDRAJZ  HELYI /  FIZIKAI______________________/   geológia
| |   \ __FÖLDRAJZ___FÖLDRAJZ_________________________  |   \
| |   \/  |  |  |   \            \ |    \
| |   /\  |  |  |    \            \ |    |
| ökológia \  | KLIMATOLÓGIA  \________MATEMATIKAI  geomorfo- |
| |   \ \ |  |    |   \    FÖLDRAJZ \  lógia   |
| |    \ \ |  |    |    \___       \       |
| |    \ \|  |    |      \       \      |
biológia_____mezőgazdaság meteorológia  OCEANOGRÁFIA  \csillagászat

                 GEOLÓGIA

földrajz______fizikai         _______________________fizika
 |   \   oceanográfia      /        /   /
 |   \___       \   GEOFIZIKA  _GEODÉZIA_____/
 |     \       \   / |    /       /\
történeti   GEOMORFOLÓGIA \  / |   /       | \
földrajz          \ \ /  |   / __PLANETÁRIS | csillagászat
 |             \ \/  |  / / GEOLÓGIA____/_/
 |             \/\  |  / /       /
 |      SZEIZMOLÓGIA  /\ \FIZIKAI /       /
 |           \___/__\_GEOLÓGIA       /
 |            /    |     KRISZTALLO-
PALEO-    PALEO-   /     |    /GRÁFIA_________kémia
KLIMATOLÓGIA MÁGNESESSÉGTAN    |   __/  |      /
 |    \  |          |  /   |     /
 |     \  |          |  /    |     /
ŐSLÉNYTAN  \TÖRTÉNETI    GAZDASÁGI______ÁSVÁNYTAN__/
 |   \  GEOLÓGIA     GEOLÓGIA    /|
 |   |   |       /  | \ ____/ |
 |   |   | közgazdaságtan  |  \/   |
 |   |   |          |  /\____ |
 |    \   |          | /   \ |
evolúció  \__SZTRATIGRÁFIA______KŐZETTAN_____PEDOLÓGIA
(biológia)

                METEOROLÓGIA

geológia    termodinamika____________fizika__________csillagászat
  |         \    \   \    |    /
  |         \    \   \______ |   /
  |          \   MIKRO-    \LÉGKÖRI_________IDŐJÁRÁS-
  |          \ METEOROLÓGIA_____FIZIKA     BEFOLYÁSOLÁS
  |           \_/   |      |  \      |
  |           /\_____|__     |   \____   |
  |           /    | \    |     \   |
PALEO        MIKRO-    |  DINAMIKUS___________ÁTNÉZETI
KLIMATOLÓGIA   KLIMATOLÓGIA____|__METEOROLÓGIA    METEOROLÓGIA
  |    \      |    |  /     \    /  /
  |     \_     |  ____|___/___________\______/  /
  |      \    |  /  |        \    /
FÖLDRAJZ________KLIMATOLÓGIA_____mezőgazdaság______IDŐJÁRÁS-
                          JELENTÉS

                ORVOSTUDOMÁNY

  biológia__________________biokémia____________________kémia
   |   \          |  \_______      |  |
   |    \          |      \      |  |
ANATÓMIA______FIZIOLÓGIA___mikrobiológia_______GYÓGYSZERÉSZET |
 |   \ __/    |   /         /        |
 |    \/     |   /         /        |
 |    /\________PATOLÓGIA________________/________TÖRVÉNYSZÉKI
 |   /  /  /    |      \       ORVOSTAN
 |   /___/  /    |       \           \
 |  /    /     |       \           \
 |  / SEBÉSZET________BELGYÓGYÁSZAT_____PSZICHIÁTRIA________pszichológia
 | /  |   \______/ |     \ \_____________________   |
 | /   |   /\    |     \           \  |
állatorvostan_/ \_FOGÁSZAT________MEGELŐZŐ________________ŰRORVOSTAN
              \    ORVOSTAN______________
              \___   |          \_____
                \  |             \
szociológia___SZOCIÁLORVOSTAN____KÖZEGÉSZSÉGÜGY___táplálkozás- TRÓPUSI
                         tudomány______GYÓGYÁSZAT

                PSZICHOLÓGIA

  ____________________________orvostudomány_________
  /         /      |    |      \
 /         /      |    |      \
 /   pszicho-  /   biokémia______neurológia______fiziológia
 |   farmakológia_____/   |     /      /
 |    |     \     |     /  _________/
 |    |     \     |    /  /
 |    |      \    |    /  /
KLINIKAI |      \______FIZIOLÓGIAI /        zoológia
PSZICHOLÓGIA         PSZICHOLÓGIA_____________   |
(PSZICHIÁTRIA)         /   \        \   |
       \        /    \        \  |
        \       /     \        \  |
ANALITIKUS   \___KÍSÉRLETI     ÖSSZEHASONLÍTÓ   ÁLLAT-
PSZICHOLÓGIA    PSZICHOLÓGIA_______PSZICHOLÓGIA_______PSZICHOLÓGIA
  |         /     \         \
  |        /      \__________    \______
  |        /            \       \
pszicho-    ALKALMAZOTT____szociológia____SZOCIÁL-_______antropológia
analízis    PSZICHOLÓGIA        PSZICHOLÓGIA

              [The Concise Encyclopedia of Science & Technology]Hátra Kezdőlap Előre