Az apostolok


Az apostolok

Simon   akinek a Péter nevet adta
Jakab   Zebedeus fia
János   Jakab testvére; őket Boanergesznek, mennydörgés fiainak hívta
András  Simon testvére
Fülöp
Bertalan
Máté
Tamás   Teomo (arám: iker) volt a neve, a görög Thomasszal helyettesítették
Jakab   Alfeus fia
Tádé   (Taddeus)
Simon   kananeai
Júdás   Iskarióti

Pál    (Saul) csak később tért megHátra Kezdőlap Előre