A pátriárkák családfája


A pátriárkák családfája

Éltek i. e. 2000 körül

| leszármazás
~ házasság
* ősatya, ősanya a zsidó felfogás szerint
  (Ábrahám a muszlim felfogás szerint is, mert Izmaeltől származtatják
  magukat)

                  Táré
                   |
        --------------------------------------
   Hágár ~ Ábrahám*~ Sára*    Náhór       Hárán
      |     |        |         |
     Izmael   |       Betúél       Lót
           |        |
           |    -----------
          Izsák*~ Rebeka*    Lábán
             |        |
           -------    ------
          Ézsau  Jákob* Ráhel*  Lea*   @lt;--- lásd külön
               |
         Ászenát ~ József
             |
          --------
         Manassé  Efrájim  @lt;-- Jákob fogadott fiai


     Jákob (Izrael)
feleségei: | fiai:
      |
    Lea-->Rubén, Simon, Lévi, Júda, Jiszakhár, Zebulon
      | >lány: Dina
      |
   Bilha--->Dán, Naftáli
      |
   Zilpa--->Gád, Ásér
      |
   Ráhel--->József, Benjámin

Jákob (Izrael) fiai és jelképeik

Rubén   fölkelő nap; vízesés
Simon   dárdával ékesített pajzs
Lévi    kézleöntő kancsó
Júda    oroszlán
Zebulon  hajó
Jiszakhár szamár
Dán    kígyó; mérleg
Gád    sátortábor
Ásér    búzakalász; kenyér
Naftáli  szarvas
József   szőlőtő; pálmafa
Benjámin  farkasHátra Kezdőlap Előre