Szentek


Szentek

Egyes nevek idegen nyelvű forrásból származnak; a fordítás esetleg nem pontos.

rk. római katolikus kanonizáció
gk. görög katolikus (ortodox) kanonizáció
an. anglikán kanonizáció

név            védőszent         ünnep
Adamnan                       9. 23.
Agáta                        2. 5.
Alban                        an. 7. 17.; rk. 6. 22.
Albertus Magnus      természettudományos
             kutatók          11. 15.
Alekszandr Nyevszkij                gk. 9. 12.
Ambróz                       12. 7.
András          Skócia, Oroszország    11. 30.
Antal, Páduai       Pádua, Portugália     6. 13.
Anzelm                       4. 21.
Atanáz                       5. 2.
Ágoston                       8. 28.
Ágoston, Canterburyi                5. 28.
Bazil                        rk. 1. 2.; gk. 1. 1.
Barbara                       12. 4.
Beda Venerabilis                  5. 27.
Benedek, Nursiai                  7. 11.
Bernadett                      4. 16.
Bernát, Clairvaux-i                 8. 20.
Bertalan                      rk. 8. 24.; gk. 6. 11.
Bonaventure                     7. 15.
Bonifác                       6. 5.
Borbála          tüzérek
Brendan                       5. 16.
Brigitta, Írországi    Írország         2. 1.
Brunó                        10. 6.
Brunó, Kölni                    11. 11.
Dávid           Wales
Denis           Franciaország
Edmund                       12. 1.
Edward                       3. 18.
Erzsébet                      rk. 11. 5.
Frances                       12. 22.
Fülöp                        rk. 5. 3.; an. 5. 1.
György          Anglia
Imre           a magyar ifjúság
István          Magyarország
Jakab, Kis                     rk. 5. 3.; an. 5. 1.
Jakab, Nagy        Spanyolország       7. 25.
János, Damaszkuszi                 rk. 3. 27.; gk. 12. 4.
János, Keresztelő                  születése 6. 24.;
János evangélista                  12. 27.
Jean Baptist de la Salle tanárok          4. 7.
Jeanne d'Arc       Franciaország
József                       rk. 3. 19.; gk. karácsony
                          utáni 1. vasárnap
Károly          Csehország
Klotild                       6. 13.
Krizosztom        szónokok         9. 13.
Lukács          orvosok, művészek,    10. 18.
             sörfőzők, mészárosok
Mária (Jézus anyja)                 születése 9. 8. (apokrif);
                          angyali üdvözlet 3. 25.;
                          szeplőtelen fogantatás 12. 8.
                          templomi megtisztulás 2. 2.;
                          halála 8. 29.
                          mennybemenetel 8. 25.;
Mária Magdolna                   7. 22.
Márk           jegyzők          4. 25.
Máté           adószedők, bankárok    9. 21.
Mihály arkangyal     zöldségesek, tengerészek, 9. 29. (Gábriellel
             katonák          és Rafaellel)
Miklós          Oroszország
Orsolya          szüzek          10. 21. (rk. törölve)
Patrik          Írország         3. 17.
Péter, Canisius                   12. 21.
Rózsa, Limai                    8. 23.
Sebestyén                      1. 20.
Simeon, Oszlopos                  1. 5.
Taddeus                       10. 28.
Teréz, Avilai       Spanyolország
Teréz, Lisieux-i     külföldi hittérítők,
             repülők, Franciaország  10. 3.Hátra Kezdőlap Előre