Gazdasági Lapok


A Magyar Gazdasági Egyesület közlönye.

Hosszú fennállása során más egyesületek hivatalos lapjaként is szerepelt. Ezt a tényt váltakozó alcímei is tükrözik. Így: 1870-es és 80-as évek: A Magyar Gazdasági Egyesület közlönye, a Nemzetgazdasági Egyesület hivatalos lapja, 1890-es évek: Mezőgazdasági képes hetilap, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar Gazdák Társasköre, a Csanádmegyei Gazdasági Egyesület és a Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye, 1920-as évek: Mezőgazdasági és Közgazdasági hetilap, az Országos Többlettermelési Liga hivatalos közlönye.

Pest, majd Budapest, 1849-1880, 1882-1924, hetente.

Szerkeszti 1849-1850: Koruzmics László, 1851-1880: Morócz István (Koruzmics László vezérlete mellett), 1882-1883: Dapsy László, 1884: Máday Izidor, 1884-1889: Ordódy Lajos, 1889-1891: Szemere Huba és Baranyai István, 1892-1908: Ordódy Lajos, Ordódy Vilmos és Igali Szvetozár, majd ez utóbbi helyett Nagy Rezső, 1909-1914: Ordódy László és Buzzi F. Géza, 1915-1916: Ordódy László és Fehér Zoltán, 1917-1919: Mailáth László és Fehér Zoltán, 1920-1922: Mailáth László és Kovács József, 1924: Gallowich Jenő.

Megindulásakor az abszolutizmus elején engedélyezett néhány magyar nyelvű lap egyike s így ez időszak nem csak mint szaklapot, de mint a nemzeti érdekek védelmezőjét is értékelik. Koruzmics László és Morócz István szerkesztősége idején a legszínvonalasabb, később háttérbe szorul a fiatalabb gazdasági szaklapok, főképpen a Köztelek versenye következtében. Politikai megnyilatkozásai elsősorban a nagybirtokos osztály törekvéseit tükrözik. Szakcikkei a fejlettebb országok mezőgazdaságát példázzák.

Tartalma: a Magyar Gazdasági Egyesület és más (az alcímben említett) gazdasági egyesületek hírei, közgyűléseikről készült jegyzőkönyvek, kormányintézkedések, gazdasági és kereskedelmi tudósítások, bécsi és pesti gabonabörze árai, szakközlemények, jelentések a kincstári birtokokról stb.

A századfordulótól a következő állandó rovatoknak adott helyet: Szemle, Tárca, Kérdések és feleletek, Hírek, Gazdasági cikkek forgalma, Nemzetközi állatvásárok, Hirdetések. Nagy hatása volt a mezőgazdaság fejlesztésében, új eljárások (trágyakezelés, műtrágyázás, nemesített növényfajták, gépesítés, rétjavítás, takarmányozás stb.) ismertetésében, népszerűsítésében. Különösen a magyar gépjavítási és gépkonstrukciós találmányok (pl. cséplőgép) ismertetésében volt jelentős szerepe. Gyakorlati szakemberek részére állandó ösztönzést jelentettek szakcikkei.

1881-ben a Magyar Föld-del egyesült mint Gazdasági Lapok és Magyar Föld.

Társlapjai: Egyesületi Közlemények, Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok.

(Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796-1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p.
/Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei.3./)