A Magyar Földmíves


Gazdászati havi füzet.

Székesfehérvár (1891-1892-ben Nagykanizsa), 1882-1910.
Kiadói és szerkesztői hivatal: Gyuró.

Szerkeszti: Vasadi Balogh Lajos..

Egy vidéki plébános által kisgazdák számára szerkesztett ismeretterjesztő-szórakoztató folyóirat. A lap beosztása a szerkesztő szerint: "1. Komoly irányú cikkek. Legjelesebb gazdasági íróink és igen tapasztalt gazdáink dolgozatai. Figyelemmel kísérjük a gazd. egyletek működéseit, az országgyűlésen történendő dolgokat, a közigazgatást, általában mind azt, a mi a gazdák munkakörét és érdekét érinti, tárgyalja. 2. Tárczánkban népszerű, erkölcsi irányú beszélyeket közlünk. 3. A hasznos tudnivalók rovata a gazdászat minden ágára kiterjed, és hogy változatos és tanulságos legyen, arról kellőleg gondoskodunk. 4. Irodalmi rovatunkban az újabb gazdászati művek ismertetését közöljük."

1910-ben mint vidéki szaklap megszűnik, szerkesztését az O. M. G. E. veszi át s Magyar Földműves címen mint országos jellegű lap folytatja pályafutását.

(Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796-1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p.
/Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei.3./)