Mottó és címlap

ANGHY CSABA
BALÁSHÁZY JÁNOS
BAROSS LÁSZLÓ
CSAPODY VERA
CSAPÓ DÁNIEL
CSERHÁTI SÁNDOR
ENTZ FERENC
ERDEI FERENC
FLEISCHMANN RUDOLF
GRUZL FERENC
HAGGENMACHER KÁROLY
HANKÓCZY JENŐ
JÁVORKA SÁNDOR
KÁROLYI SÁNDOR
KELETI KÁROLY
KONKOLY THEGE SÁNDOR
KOSUTÁNY TAMÁS
KOZMA FERENC
LIPPAI JÁNOS
LÓNYAY FERENC
MANNINGER REZSŐ
MAREK JÓZSEF
MATHIÁSZ JÁNOS
MITTERPACHER LAJOS
NAGYVÁTHY JÁNOS
PEKÁR IMRE
PETHE FERENC
SCHMIDT JÓZSEF
'SIGMOND ELEK
SZABÓ GUSZTÁV
SZÉKÁCS ELEMÉR
TESSEDIK SÁMUEL
TOLNAY SÁNDOR
UJHELYI IMRE
WAGNER KÁROLYTEMATIKUS MUTATÓ


Az életrajzok a Für Lajos és Pintér János szerkesztésében megjelent
Magyar Agrártörténeti Életrajzok című kiadvány alapján készültek.
(1-3. köt. 1987-89. Magyar Mezőgazdasági Múzeum.)
Az ettől eltérőeket külön jelzem.

Kérem, hogy bármilyen észrevétellel, kritikával, segítő szándékkal forduljanak hozzám.
Csíky Gábor
356-8211/216 vagy
gcsiky@amon.omgk.hu