Mezőgazdasági Szemle


Magyaróvár, 1883-1907, Győr, 1908, Arad, 1909-1912, Budapest, 1913-1919, havonta.

Szerkeszti: 1883-1907: Cserháti Sándor és Kosutány Tamás, 1908-1919 : Röszler Károly és Dorner Béla.

Tartalma: szakcikkek a mezőgazdaság minden területéről, gazdákat érdeklő társadalmi, politikai, művelődési és közgazdasági kérdések, irodalmi szemle, könyvismertetés.

1910-ig elsősorban a magyaróvári és keszthelyi gazdasági akadémia tudományos folyóirata; az akadémiai tanárok tanulmányainak biztosított nyilvánosságot. Ők elsősorban gazdákhoz szóltak, de a "felszínes kioktatás" helyett tudományos ismereteket közöltek, mivel - véleményük szerint - "a művelt gazdaközönségnek ma már egy kissé magvasabb szellemi táplálékra van szüksége, mint aminőt gazdászati szaklapjaink legtöbbje nyújt."

Az 1910-es években enged a tudományos igény követelményeiből és népszerűbb lesz. Új rovatai: Képek és rajzok, Levélszekrény, Személyi hírek. Sokat foglalkozik az agrárszakoktatás kérdésével és időnként mezőgazdaságtörténeti cikkeknek is ad helyet.

(Mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája. I. 1796-1899. Összeáll. Turányi Kornél. Bp., 1958. Mezőgazdasági K. 60. p.
/Az Agrártudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai. IV. sorozat. A kutatás és tájékoztatás segédkönyvei.3./)