A mint egy részről csak igazságos és méltányos,
hogy egyes egyéneknek a hazai mezőgazdaság előmozdítása
s az e czélra alkotott egyesület sikere körül szerzett érdemei
hálás emlékezetben tartassanak; ugy más részről az utónemzedékre
szintén csak üdvös és buzditó hatással lehet, ha ősei szép és különösen
kiváló tetteinek emléke mintegy örökségül őriztetik meg számára.

 (Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alapszabályainak 36-dik §-sa.)

MEZŐGAZDASÁGI PANTHEON