TEMATIKUS MUTATÓ

Agrár(köz)gazdaságtan

Badics József - Berzeviczy Gergely - Csizmadia Ernő - Erdei Ferenc - Galgóczy Károly - Gesztelyi Nagy László - Hajnik János - Hensch Árpád - Ihrig Károly - Kodolányi Antal - Krolopp Hugó - Milhoffer Sándor - Mutschenbacher Emil - Nagy Loránd - Rácz Gyula - Rege Károly - Rubinek Gyula - Steinecker Ferenc - Török János (1807-1874)

Agrárpolitika

Áchim L. András - Baross Károly - Belák Sándor - Bodor Antal - Csapó Dániel - Csizmadia Ernő - Darányi Ignác - Egán Ede - Erdei Ferenc - Fehér Lajos - Gesztelyi Nagy László - Ihrig Károly - Károlyi Sándor - Lázár Vilmos - Matolcsi János - Mille Géza - Nyisztor György - Petőházi Gábor - Rácz Gyula - Rubinek Gyula - Somogyi Imre - Széchenyi István - Táncsics Mihály - Várkonyi István - Wesselényi Miklós

Agrártörténet

Acsády Ignác - Domanovszky Sándor - Gaál László - Galgóczi (Galgóczy) Károly - Lázár Vilmos - Matolcsi János - Méri István - Milhoffer Sándor - Papp László - Rodiczky Jenő - Schwartner Márton - Szabó István (1898-1969) - Tagányi Károly - Wenzel Gusztáv

Agrokémia-talajtan-trágyázás

Arany Sándor - Baintner Ferenc - Ballenegger Róbert - Bátky Károly - Bittera Miklós - Bugarszky Károly - Cserháti Sándor - Di Gléria János - Doby Géza - Egerszegi Sándor - Fáber Sándor - Fehér Dániel - Gerencséry (Grenczer) Béla - Gyárfás József - Herke Sándor - Inkey Béla - Károly (Karl) Rezső - Kemenesy (Kemptner) Ernő - Kerpely Kálmán - Kreybig Lajos - Kúthy Sándor - Kvassay Jenő - Mados (Kotzmann) László - Nuricsán József - Páter Károly - Rázsó Imre id. - Rohringer Sándor - Rovara Frigyes - Röszler Károly - Sigmond Elek - Sipos Sándor - Sümeghy József - Széll László Mór - Szentannay Sámuel - Thaisz Lajos - Timkó Imre - Treitz Péter - Trummer Árpád - Várallyai György - Vezekényi (Winkler) Ernő - Westsik Vilmos

Agrometeorológia

Bacsó Nándor - Berényi Dénes - Héjas Endre - Réthly Antal - Sávoly Férenc

Állategészségügy

Aujeszky Aladár - Azary Ákos - Berrár Mihály - Bölcsházy Kálmán - Brunkala Román - Csek János - Csiszár Vilmos - Csontos József - Csukás Zoltán - Derzsy Domonkos - Fettick Ottó - Galambos Márton - Gróh Gyula - Guoth Gy. Endre - Hetzel Henrik - Hirt Géza - Hoffner József - Hutyra Ferenc - Jármai Károly - Kómár Gyula - Kotlán Sándor - B. Kovács András - Kovácsy Béla - Köves János (1882-1977) - Kukuljevic József - Magyary-Kossa Gyula - Manninger Rezső - Marek József - Mócsy János - Monostori Károly - Nádaskay Béla - Plósz Béla - Preisz Hugó - Rácz Mihály - Raitsits Emil - Rátz István - Sályi Gyula - Schwanner Jenő - Schwenszky Ármin - Semsey (Burghoffer) Géza - Szabó Alajos - Szakáll Gyula - Szekeres Vince - Szentkirályi Ákos - Takács János - Tangl Ferenc - Tangl Harald - Thanhoffer Lajos - Tolnay Sándor - Tormay Béla - Tóth-Baranyi István - Török János (1907-1969) - Ujhelyi Imre - Urbányi László - Wellmann Oszkár - Zajtay (Zaitschek) Artúr - Zimmermann Ágoston - Zlamál Vilmos

Állattan

ÁLLATTAN ÁLTALÁBAN
Anghy Csaba - Földi János - Frivaldszky János - Hankó Béla - Keller Oszkár - Kriesch János - Lovassy Sándor - Matolcsi János - Petényi Salamon János

ENTOMOLÓGIA (ROVARTAN)
Bakó Gábor - Csiki Ernő - Emich Gusztáv - Frivaldszky János - Győrfi János - Horváth Géza - Jablonowski József - Kadocsa Gyula - Manninger Gusztáv Adolf - Reichart Gábor - Sajó Károly - Szaniszló Albert

ORNITOLÓGIA (MADÁRTAN)
Chernel István - Csörgey Titusz - Herman Ottó - Lakatos Károly - Lovassy Sándor - Madarász Gyula - Petényi Salamon János - Vertse Albert - Vönöczky-Schenk Jakab

Állattenyésztés

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁLTALÁBAN
Bánvárth Sándor - Békessy Jenő - Bíró Gyula - Cselkó István - Hankó Béla - Konkoly Thege Sándor - Ribiánszky Miklós - Schandl József - Sztankovics János - Tormay Béla - Zajtay (Zaitschek) Artúr

JUH- ÉS KECSKETENYÉSZTÉS
Bartosságh József - Czilchert Róbert - Gaál László - Klauzál Imre - Kovácsy Béla - Pesthy Béla - Rodiczky Jenő - Schandl József - Szentkirályi Ákos - Szilágyi János - Tanárky Gyula

KISÁLLATTENYÉSZTÉS
Anker Alfonz - Báldy Bálint - Erdélyi Elek - Grubiczy Géza - Hreblay Emil - Knoll István - Tóth-Baranyi István - Winkler János

LÓTENYÉSZTÉS
Anker Alfonz - Csekonics József - D'Orsay Olivér - Döhrmann Henrik - Gluzek Gyula - Kozma Ferenc - Wesselényi Miklós

SERTÉSTENYÉSZTÉS
Anker Alfonz - Csáky Ferenc - Csire Lajos - Dorner Béla - J. Horváth László - Kertész Ferenc - Rácz Mihály

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS
Békessy Jenö - Egán Ede - Guba Sándor - Konkoly Thege Sándor - Piacsek András - Serbán (Sierban) János - Sperker Ferenc - Ujhelyi Imre

TAKARMÁNYOZÁS
Bíró Gyula - Cselkó István

Általános mezőgazdaság (szakírók)

Angyalffy Mátyás András - Asbóth János - Badics József - Balás Árpád - Balásházy János - Bánvárth Sándor - Bartosságh József - Bátky Károly - Bél Mátyás - Benkő Dániel - Berzeviczy Gergely - Bodor Antal - Cserháti Sándor - Éber Ernő - Erdei Ferenc - Érkövy (Ploetz) Adolf - Fábián József - Fényes Elek - Földi János - Galgóczi (Galgóczy) Károly - Gesztelyi Nagy László - Girókuti (Pinzker) Ferenc - Hensch Árpád - J. Horváth László - Illés Nándor - Jattka Ferenc - Juhos Lajos - Kaán Károly - Kardos Árpád - Kertész Ferenc - Kesztyűs Lajos - Kittenberger Kálmán - Klauzál Imre - Kodolányi Antal - Kómár Gyula - Konkoly Thege Sándor - Korizmics László - Kosutány Tamás - Kovácsy Béla - Krippel Móric - Krolopp Alfréd - Krolopp Hugó - Kukuljevic József - Lacsny Miklós - Lakatos Károly - Landgraf János - Lánghy István - Lázár Jakab - Lázár L. Pál - Leibitzer János - Lencsés Antal - Lesenyi Ferenc - Liebbald Gyula - Lippai János - Liszka Jenő - Lukácsy Sándor - Maczelka László - Máday Izidor - Mágocsy-Dietz Sándor - Magyar Gyula - Magyar Pál - Magyary-Kossa Gyula - Mándy György - Manninger Gusztáv Adolf - Mezey Gyula - Milhoffer Sándor - Mille Géza - Mitterpacher Lajos - Mohácsy Mátyás - Molnár István Rudinai - Monostori Károly - Morócz István - Mutschenbacher Emil - Mühle Vilmos - Nádaskay Béla - Nadler Herbert - Nagy Iván Edgár - Nagypataki (Reichenbach) Béla - Nagyváthy János - Ormándy János - Ormos Imre - Osztrovszky Antal - Pabst Henrik Vilmos - Pankl Máté - Penyigey Dénes - Péterffy József - Pethe Ferenc - Pettenkoffer Sándor - Porpáczy Aladár - Prohászka Ferenc - Prónay Gábor - Rapaics Raymund - Rege Károly - Répássy Miklós - Réthly Antal - Rodiczky Jenő - Röszler Károly - Rumy Károly György - Sályi Gyula - Schams Ferenc - Schandl József - Schwartner Márton - Serbán (Sierban) János - Soó Rezső - Soós István - Sőtér Kálmán - Sporzon Pál id. - Sporzon Pál ifj. - Steinecker Ferenc - Surányi János - Szabó István (1898-1969) - Szaniszló Albert - Széchenyi István - Széchenyi Zsigmond - Szentiványi Márton - Szilárd Gyula - Szilassy Zoltán - Szirmay Antal - Tagányi Károly - Tanárky Gyula - Tessedik Sámuel - Thanhoffer Lajos - Tolnay Sándor - Tormay Béla - Tóth-Baranyi István - Török János (1807-1874) - Újhelyi Imre - Wágner László - Westsik Vilmos - Winkler János - Zimmermann Ágoston

Élelmiszeripar

BORIPAR
Istvánff Gyula - Krámszky Lajos - Liebermann Leó - Pálinkás Gyula - Preysz Móric - Rakcsányi László - Requinyi Géza - Soós István - Stollár Gyula - Szabó István (1891-1957) - Törley József

CUKORIPAR
Korbonits András - Lacsny Miklós - Maczelka László - Sedlmayer Kurt

ÉLELMISZERKÉMIA
Széll László Mór - Vuk Mihály - Weiser István

HÚSIPAR
Köves János (1921-1970)

KONZERV- ÉS HŰTŐIPAR
Almási Elemér - Hérics Tóth Jenő - Korbonits András - Kovács László - Kovács Sándor - Papp József - Török Gábor - Vas Károly ifj.

MALOMIPAR
Gruzl Ferenc - Hankóczy Jenő - Haggenmacher Károly - Kosutány Tamás - Pekár Imre - Schmidt József

SÖRIPAR
Wágner László

SZESZIPAR
Baintner Ferenc - Hérics Tóth Jenő - Kosutány Tamás - Krausz József - Osztrovszky Antal - Pelc Antal - Rakcsányi László - Stollár Gyula - Wágner László - Zalka Zsigmond - Zwack József

TEJIPAR
Baintner Ferenc - Csiszár József - Csiszár Vilmos - Egán Ede - Gerencséry (Grenczer) Béla - Gratz Ottó - Hunkár Béla - Pulay Gábor - Serbán (Sierban) János - Tomka Gábor - Újhelyi Imre - Vas Károly id.

Épitészet

Groffits Gábor - Kotsis Endre

Erdészet és faipar

Babos Imre - Barlai Ervin - Bedő Albert - Beivinkler Károly - id. Béky Albert - Belházy Emil - Blattny Tibor - Bokor Rezső - Botvay Károly - Bund Károly - Decrett József - Divald Adolf - Fehér Dániel - Feistmantel Rudolf - Fekete Lajos - Fekete Zoltán - Greiner Lajos - Győrfy János - Haracsi Lajos - Illés Nándor - Jankó Sándor - Kaán Károly - Káldy József - Kallivoda Andor - Kelle Artúr - Kiss Ferenc - Koltay György - Kopeczky Ferenc - Krippel Móric - Lázár Jakab - Lesenyi Ferenc - Magyar Pál - Modrovich Ferenc - Muzsnay Géza - Nagyszalánczy (Fröhlich) Brunó - Roth Gyula - Sali Emil - Scherg Lőrinc - Sébor János - Sóltz Gyula - Szécsi Zsigmond - Tomcsányi Gusztáv - Tury Elemér - Tuskó László - Tuzson János - Vadas Jenő - Wagner Károly - Wilckens Henrik Dávid

Földrajz

Ballenegger Róbert - Beke László - Bél Mátyás - Géczy Gábor - Sümeghy József - Timkó Imre

Gépészet

Ganz Ábrahám - Gubitz András - Haggenmacher Károly - Karkovány Ákos - Knoll István - Kőszegi Károly - Kund Ede - Kühne Ede - Küzdényi Szilárd - Lázár L. Pál - Mechwart András - Melegh Béla - Rázsó Imre ifj. - Rőck István - Sass Gábor - Schmidt József - Sporzon Pál ifj. - Szabó Gusztáv - Tanárky Gyula - Thallmayer Viktor - Vidats István - Vladár Endre

Halászat

Báldy Bálint - Herman Ottó - Korbuly Mihály - Kriesch János - Landgraf János - Lukács Károly - Maucha Rezső - Répássy Miklós - Ribiánszky Miklós - Szalay Mihály - Unger Emil

Kertészet

KERTÉSZET ÁLTALÁBAN
Somogyi Imre - Szőts Sándor - Tost Ferenc

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS
Ambrózy-Migazzi István - Band Henrik - Bernolák Gábor - Demeter Ferenc - Emich Gusztáv - Fuchs Emil - Füredi Jenő - Griger György - id. Heykál Ede - Ilsemann Keresztély - Jámbor Vilmos - Kardos Árpád - L'Huillier István - Liszka Jenő - Lukácsy Sándor - Magyar Gyula - Mühle Vilmos - Ormos Imre - Paczelt János - Pecz Ármin id. - Räde Károly - Rerrich Béla - Saághy István - Schneider József - Seyderhelm Ernő - Szelnár Adolf - Unghváry József

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS
Angyal Dezső - Bereczki Máté - Bodor Pál - Budai József - Entz Ferenc - Farkas Mihály - Fejes Sándor - Gábor József - Gergely István - Glocker Károly - Hankovszky Zsigmond - id. Heykál Ede - Horn János - Katona Mihály Dénes - Kovács József - Leibitzer János - Limbacher Károly - Magyar Gyula - Mohácsy Mátyás - Molnár István Rudinai - Nagy Sándor Okályi Iván - Porpáczy Aladár - Schrikker Sándor - Szakátsy Gyula - Szőts Sándor - Tamássy Károly - B. Tóth Ferenc - Tóthfalusi Miklós - Unghváry József - Unghváry László - Velich István id. - Villási Pál - Wölfel József

SZŐLŐMŰVELÉS - BORÁSZAT
Andrasovszky József - Baross Károly - Czeiner Nándor - Csanády Gusztáv - Csókás József - Dercsényi (Weiss) János - Dicenty Dezső - Drucker Jenő - Emich Gusztáv - Engelbrecht Károly - Entz Ferenc - Fábián József - Gábor József - Görög Demeter - Gyürky Antal - Hankovszky Zsigmond - Haraszthy Ágoston - Herman Ottó - Istvánffi Gyula - Katona Zsigmond - Kocsis Pál - Koritsánszky János - Kosinszky Viktor id. - Kosinszky Viktor ifj. - Láczay Szabó László - Lónyay Ferenc - Mathiász János - Miklós Gyula - Molnár István - Muraközy Imre - Nagy Ferenc Ürőgdi - Németh Márton - Pettenkoffer Sándor - Prehoda József - Prohászka Ferenc - Rácz Sándor - Rakcsányi László - Sántha László - Schams Ferenc - Scholtz Albin - Stark Adolf - Stollár Gyula - Szabó Gyula - Szilágyi János - Szilárd Gyula - Szűcs József - Teleki Sándor - Teleki (Taussig) Zsigmond - B. Tóth Ferenc - Unghváry László - Wéber Ede

ZÖLDSÉGTERMESZTÉS
Angeli Lambert - Angyal Dezső - Bruder János - Limbacher Károly - Magyar Gyula - Mészöly Gyula - Velich István id.

Kiállitás- és múzeumügy

Badics József - Balás Árpád - Girókuti (Pinzker) Ferenc - Jeszenszky Pál - Lovassy Sándor - Matolcsi János - Nagy Iván Edgár - Saárossy Kapeller Ferenc

Kísérletügy

Baintner Ferenc - Boros Ádám - Csanády Gusztáv - Cserháti Sándor - Gratz Ottó - Gruzl Ferenc - Gyárfás József - Hankóczy Jenő - Hérics Tóth Jenő - Herke Sándor - Kadocsa Gyula - Károly (Karl) Rezső - Kemenesy (Kemptner) Ernő - Korbuly Mihály - Kosutány Tamás - Kozma Dénes - Kövessi Ferenc - Mándy György - Manninger G: Adolf - Mezey Gyula - Nuricsán József - Olgyay Miklós - Péter Béla - Rázsó Imre id. - Rovara Frigyes - Röszler Károly - Sántha László - Sávoly Ferenc - Schrikker Sándor - Sedlmayr Kurt - Sipos Sándor - Somorjai Ferenc - Surányi János - Szász Kálmán - Székács Elemér - Szentannay Sámuel - Szilágyi János - Szűcs József - Tangl Harald - Teleki Sándor - Teleki (Taussig) Zsigmond - Tessedik Sámuel - Thaisz Lajos - Ubrizsy Gábor - Udvaros (Dworok) Károly - Vadas Jenő - Vágsellyei (Wallner) István - Vezekényi (Winkler) Ernő - Világhy Károly - Weiser István - Westsik Vilmos - Zajtay (Zaitschek) Artúr - Zsák Zoltán

Méhészet

Ambrózy Béla - Boczonádi Szabó Imre - Kovács Antal - Kriesch János - Saárossy Kapeller Ferenc - Sőtér Kálmán

Növénytan

BIOKÉMIA
Cholnoky László - Doby Géza

FLÓRAKUTATÁS
Band Henrik - Bernátsky Jenő - Borbás Vince - Boros Ádám - Czakó Kálmán - Csapó József - Dégen Árpád - Frivaldszky Imre - Hazslinszky Frigyes - Jávorka Sándor - Kárpáti Zoltán - Kitaibel Pál - Lengyel Géza - Moesz Gusztáv - Schilberszky Károly - Schneider József - Simonkai (Simkovics) Lajos - Soó Rezső - Szabó Zoltán - Thaisz Lajos - Tuzson János - Zsák Zoltán

GENETIKA
Győrffy Barna

MIKOLÓGIA (GOMBÁSZAT)
Bernátsky Jenő - Hazslinszky Frigyes - Hegyi Dezső - Istvánffi Gyula - Kern Hermann - Linhart György - Moesz Gusztáv - Olgyay Miklós - Schulzer István - Ubrizsy Gábor

NÖVÉNYTAN ÁLTALÁBAN
Ambrózy-Migazzi István - Andrasovszky József - Beythe András - Csapody Vera - Deininger Imre - Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály - Földi János - Francé Rezső (Raoul) - Fridvaldszky János - Husz Béla - Istvánffi Gyula - Kanitz Ágoston - Kárpáti Zoltán - Kitaibel Pál - Kövessi Ferenc - Lengyel Géza - Mágocsy-Dietz Sándor - Magyary-Kossa Gyula - Mándy György - Melius Péter - Moesz Gusztáv - Olgyay Miklós - Páter Béla - Rapaics Raymund - Sántha Lászió - Schilberszky Károly - Soó Rezső - Szabó Zoltán - Tuzson János - Újvárosi Miklós

Növénytermesztés, -nemesítés, -védelem

DOHÁNYTERMESZTÉS
Bátky Károly - Gulyás Antal - Juhász Árpád - Kerpely Kálmán - Kisfaludy Mihály

FŰSZER- ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK
Angeli Lambert - Augustin Béla - Békésy Miklós - Bittera Gyula - Boros Ádám - Cholnoky László - Giovannini Rudolf - Kabay János - Kerekes József - Obermayer Ernő - Páter Béla - Rom Pál - Schneider József - Szász Kálmán

GABONAFÉLÉK
Baross László - Cserháti Sándor - Fleischmann Rudolf - Grábner Emil - Gruzl Ferenc - Hankóczy Jenő - Hauser János - Jánossy Andor - Kállay Kornél - Legány Ödön - Manninger G. Adolf - Miseta Vendel - Mokry Sámuel - Somorjai Ferenc - Surányi János - Szabó József - Székács Elemér - Udvaros (Dworok) Károly - Vezekényi (Winkler) Ernő

IPARI- ÉS OLAJOSNÖVÉNYEK
Fleischmann Rudolf - Kerpely Kálmán - Miseta Vendel - Rázsó Imre id.

KAPÁSNÖVÉNYEK
Beke László - Berzsenyi-Janosits László - Fleischmann Rudolf - Gróf Béla - Gulyás Antal - Jattka Ferenc - Kolbai Károly - Rázsó Imre id. - Surányi János - Teichmann Vilmos - Villax Ödön

NÖVÉNYVÉDELEM
Czakó Kálmán - Dégen Árpád - Deininger Imre - Dicenty Dezső - Engelbrecht Károly - Francé Rezső (Raoul) - Hegyi Dezső - Horváth Géza - Husz Béla - Kern Hermann - Kozma Dénes - Mezey Gyula - Podhradszky János - Reichart Gábor - Schilberszky Károly - Ubrizsy Gábor - Újvárosi Miklós - Urbányi Jenő - Zsák Zoltán

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK
Bittera Miklós - Czapáry László - Fáber Sándor - Gruber Ferenc - Gyárfás József - Horn Miklós - Kolbai Károly - Surányi János - Székács Elemér - Teichmann Vilmos - Tessedik Sámuel - Udvaros (Dworok) Károly - Vezekényi (Winkler) Ernő - Villax Ödön

VETŐMAGTERMESZTÉS
Mauthner Ödön - Seyderhelm Ernő - Teichmann Vilmos - Tost Ferenc

Öntözés,vizgazdálkodás

Beszédes József - Kállay Kornél - Kiss József - Kolossváry Ödön - Kvassay Jenő - Rohringer Sándor - Sajó Elemér - Trummer Árpád - Vásárhelyi Pál - Vedres István

Selyemhernyó-tenyésztés

Bezerédj Pál

Statisztika

Bél Mátyás - Fényes Elek - Galgóczi (Galgóczy) Károly - Ihrig Károly - Keleti Károly - Kesztyűs Lajos - Magda Pál - Schwartner Márton

Szakoktatás

Angyal Dezső - Angyalffy Mátyás András - Arany Sándor - Asbóth János - Aujeszky Aladár - Azary Ákos - Bacsó Nándor - Balás Árpád - Ballenegger Róbert - Bánvárth Sándor - id. Bartók Béla - Belák Sándor - Berrár Mihály - Botvay Károly - Bölcsházy Kálmán - Brunkala Román - Bugarszky Károly - Csanády Gusztáv - Csek János - Cselkó István - Cserháti Sándor - Csiszár Vilmos - Csukás Zoltán - Deininger Imre - Doby Géza - Engelbrecht Károly - Entz Ferenc - Fáber Sándor - Fehér Dániel - Feistmantel Rudolf - Fekete Lajos - Fekete Zoltán - Festetics György - Fokányi László - Galambos Márton - Gróf Béla - Groffits Gábor - Gróh Gyula - Guba Sándor - Gulyás Antal - Guoth Gy. Endre - Hensch Árpád - Hetzel Henrik - Hoffner József - Horn János - Hutyra Ferenc - Ihrig Károly - Illés Nándor - Istvánffi Gyula - Jankó Sándor - Jármai Károly - Juhász Árpád - Juhos Lajos - Kadocsa Gyula - Káldy József - Kanitz Ágoston - Karap Sándor - Károly (Karl) Rezső - Kárpáti Zoltán - Kelle Artúr - Keller Oszkár - Kemenesy (Kemptner) Ernő - Kerekes József - Kerpely Kálmán - Klauzál Imre - Kodolányi Antal - Kolbai Károly - Kómár Gyula - Konkoly Thege Sándor - Kosutány Tamás - Kotlán Sándor - Kotsis Endre - B. Kovács András - Kovácsy Béla - Köves János (1882-1977) - Kövessi Ferenc - Kriesch János - Krippel Móric - Krolopp Alfréd - Kukuljevic József - Kund Ede - Kúthy Sándor - Láng Géza - Lázár Jakab - Lázár Vilmos - Lencsés Antal - L'Huillier István - Liebbald Gyula - Liebermann Leó - Linhart György - Liszka Jenő - Lovassy Sándor - Maczelka László - Magyar Pál - Magyary-Kossa Gyula - Mándy György - Manninger Gusztáv Adolf - Manninger Rezső - Marek József - Masch Antal - Mészöly Gyula - Mezey Gyula - Mitterpacher Lajos - Mócsy János - Modrovich Ferenc - Mohácsy Mátyás - Molnár István Rudinai - Monostori Károly - Nádaskay Béla - Nagypataki (Reichenbach) Béla - Nuricsán József - Okályi Iván - Ormándy János - Ormos Imre - Pabst Henrik Vilmos - Pankl Máté - Páter Béla - Páter Károly - Pekár Imre - Penyigey Dénes - Pesthy Béla - Péterffy József - Pettenkoffer Sándor - Plósz Béla - Pogácsás György - Porpáczy Aladár - Preisz Hugó - Pulay Gábor - Rácz Mihály - Rácz Sándor - Raitsits Emil - Rapaics Raymund - Rátz István - Rázsó Imre id. - Rázsó Imre ifj. - Räde Károly - Requinyi Géza - Rerrich Béla - Réthly Antal - Rodiczky Jenő - Rohringer Sándor - Roth Gyula - Ruffy-Varga Kálmán - Rumy Károly György - Sályi Gyula - Sass Gábor - Sávoly Ferenc - Schandl József - Schilberszky Károly - Scholtz Albin - Schwanner Jenő - Schwenszky Ármin - Sébor János - Semsey (Burghoffer) Géza - 'Sigmond Elek - Sipos Sándor - Sóltz Gyula - Somorjai Ferenc - Soó Rezső - Soós István - Sporzon Pál id. - Sporzon Pál ifj. - Steinecker Ferenc - Surányi János - Szabó Alajos - Szabó Gusztáv - Szabó István (1898-1969) - Szabó Zoltán - Szakáll Gyula - Szalay Mihály - Szaniszló Albert - Szécsi Zsigmond - Szekeres Vince - Széll László Mór - Szentannay Sámuel - Szentkirályi Ákos - Szilágyi János - Szilárd Gyula - Sztankovics János - Takács János - Tangl Ferenc - Tangl Harald - Tessedik Sámuel - Thallmayer Viktor - Thanhoffer Lajos - Tolnay Sándor - Tomcsányi Gusztáv - Tormay Béla - Török Gábor - Török János (1807-1874) - Török János (1907-1969) - Tuskó László - Tuzson János - Udvaros (Dworok) Károly - Ujhelyi Imre - Urbányi László - Vadas Jenő - Vágsellyei (Wallner) István - Vas Károly ifj. - Velich István id. - Világhy Károly - Villási Pál - Vladár Endre - Vörös Sándor - Wagner Károly - Wágner László - Weiser István - Wellmann Oszkár - Westsik Vilmos - Wilckens Henrik Dávid - Wittmann Antal - Zalka Zsigmond - Zimmerntann Ágoston - Zlamál Vilmos

Szövetkezetügy

Drucker Jenő - Forster Géza - Horváth János - Ihrig Károly - Károlyi Sándor - Rovara Frigyes - Serbán (Sierban) János - Ujhelyi Imre

Természetvédelem

Chernel István - Csörgey Titusz - Herman Ottó - Kaán Károly - Nagyszalánczy (Fröhlich) Brunó - Soó Rezső

Üzemtan, -szervezés

Balásházy János - Belák Sándor - Benkő Dániel - Czapáry László - Drucker Jenő - Erdei Ferenc - Ghyczy Ignác - Hajnik János - Hankó Mihály - Hensch Árpád - Irinyi János - Jattka Ferenc - Juhos Lajos - Kesztyűs Lajos - Klauzál Imre - Liszka Jenő - Nagy Loránd - Nagypataki (Reichenbach) Béla - Ormándy János - Pogácsás György - Sporzon Pál id. - Vágsellyei (Wallner) István - Világhy Károly

Vadászat

Illés Nándor - Kittenberger Kálmán - Lakatos Károly - Nadler Herbert - Széchenyi Zsigmond

Egyéb (szobrászat)

Vastagh György ifj.