Tolnay Sándor

(A Tudományos Gyűjtemény 1818. évi számában megjelent nekrológja.)

Kihalt Tudósok és Írók.

A' Pesti Királyi Universitás ismét egy jeles Tudós Tagját vesztette el. Múlt holnapnak 25-kén munkás életének 71-dik esztendejében kimult T. T. Tolnay Sándor Úr, a Barom-orvoslási Intézetnek Igazgatója, 's azon mesterségnek rend-szerént való Tanítója. Született Nemes Vas-vármegyének Nagy Csömete helységében. Az alsó és felső tudományokat hazánkban dicséretesen elvégezvén Bécsbe ment maga tökélletesebbítése végett. Itt a' Barom-orvoslás' tanúlására adván magát, abban oly különös előmenetelt tett, hogy Fels. Jósef Császár a' Barom-orvoslási intézetnek a' Magyar Országi Universitásba béhozatására, 's azon fontos tudománynak tanítására ötet rendelni méltóztatott. A' benne helyheztetett bizodalomnak híven megfelelt mint serény Tanító, szerencsés Orvos, és fáradhatatlan Literator. Tudós, többnyire magyar, munkáji az Encyklopédiának 47. §. elő adattak. Különös érdemére szolgál az, hogy Compendium Artis veterinariae' nevü munkája több Europai nyelvekre álttétetett, 's annyira becsültetett, hogy a' Koppenhágai Tudós, és Hafniai Barom-orvosló Társaságnak levelezö tagjává választatnék. Tetemes szolgálatot tett a' katonai lovak' orvosoltatásában is, mellyért Ö Cs. K. Felségétől, dicsőül uralkodó Fejedelmünktöl, arany érdem pénzzel megtiszteltetett. Egy illy minden tekéntetben hivatalának megfelelt Tanító nyilván háladatos emlékezetre érdemes.
V.