Acherón

(most Fanariotikosz), folyó a régi Thesprotiában, előbb zord hegyvidéken tör át, majd egy mocsárszerü tóban (Acherusia palus) vész el, mely az Eleai-öbölbe folyik. Egy másik A., Alfeios mellékfolyója, Eliszben van. A görög mitologiában A. az alvilágot körülvevő folyó, melyen a lelkeket Charón evezős viszi át. A. a régiek etimologiája szerint, annyit jelentett, mint a «fájdalomfolyó», míg ujabb etimologusok kimutatták, hogy az aqua (= viz) gyöke rejlik az A. szóban.

Acherontia

Ochs. (állat), a szürkületi lepkékhez tartozó lepkenem. L. Halálfejes pillangó.

Acherusia

Görögország Epirus nevü tartományának egy mocsaras tava, melyet az Acherón folyó (l. o.) kevéssel a tengerbe való szakadása előtt képez. Igy hítták még a Cumae közelében; Campaniában fekvő lago di Fusaro-t, s Argolisban Hermioné lakosai egy tavukat.

Achery

(dom Jean-Luc D'), a st. Maurus kongregációhoz tartozó bencés tudós. Szül. St.-Quentinben 1609., megh. Párisban 1685.. A Saint-Germain de Prés-i apátság, hol életének legnagyobb részét töltötte, neki köszöni könyvtára nagy hirét, melyet ő igazgatott, róla jegyzéket készített és kitünő művekkel gazdagított. Legnevezetesebb munkája: Veterum aliquot scriptorum, qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum latuerunt, Spicilegium etc. Spicilegiumnak, kalászcsipegetésnek nevezi szerényen ez óriási tudományt tanusító munkát, melyet aratásnak is bátran nevezhetünk. Akták, kánonok, krónikák, szentek élete, külön történetek nagy számmal vannak benne; mindenik előtt magyarázó közlemény és jegyzetek. De la Barre ismét kiadta e jeles művet. Másik kitünő műve A.-nek Acta sanctorum ordinis s. Benedicti in saeculorum classes distributa, melyet Mabillon adott ki jegyzetekkel. A. gyenge testalkatu volt és nagyon visszavonult életet élt. Tetemei ama könyvtár alatt pihennek, melynek világhirét megalapította.

A cheval-állás

(franc., ejtsd: á svál), katonai műszó; a. m. csapatok, seregrészek, v. erődítések akképen való elhelyezése, hogy ezek arcvonala vm. tereptárgy v. terep-részre (közlekedési vonal, folyó stb.) megközelítőleg merőlegesen (keresztben) álljon.

Achia

(növ.), l. Uborka.

Achiar

(aszia acia) indiai csemege, mely kókuszecetbe rakott bambuszhajtásokból áll, l. Bambusz-nád.

Achill

(ejtsd: ékkil), sziget Irland DNy-i partján, 142 km2, (1890) 4970 lakossal. Vad palahegység borítja, mely 672 m. magas.

Achillea

(növ.), l. Cickafark.

Achillein

az Achillea moschasa Wulf. alkaloidja, vörösbarna, vizben oldható, de nem tiszta kémiai szesz.


Kezdőlap

˙