Akadó

Földdel töltött fűzfakosarak, amelyeket a halasviz örvényes helyein ahol a hal tartózkodni szeret hosszú gallyaknál fogva elsüllyesztenek, hogy ott halászni ne lehessen.

Akaftiszt

a g. kat. egyházban oly ájtatosság, mely alatt ülni nem szabad, csak állva v. térdelve végezhető. Húsz A. van, melyek a latin egyház, letenyéihez hasonlítanak.

Akai

1. A. János, jezsuita tanár, szül. Hradnán, Trencsén-m. 1708 jul. 12., nemes családból; megh. Kassán 1751 febr. 4. Tizenhárom éves korában a. jezsuita szerzetbe lépett; a felsőbb tanulmányokat elvégezvén, bölcselet és hittudorrá lett. Munkái: 1. Epistolse heroum sacrse et profanae. (Tyrnavise, 1732.) 2. Monumentum gratitudinis, res gestas virorum, quorum singulari beneficio stat aut ornatur universitas Tyrffaviensis, brevi narratione exhibens. (U. o. 1733.) 2. A. Kristóf, jezsuita tanár, szül. Hradnán, Trencsénmegye 1706 márc. 25., megh. 1766 márc. 28. Munkái: 1. Immaculata. Deiparse conceptio mille testibus firmata. (Tyrnavise, 1733.) 2. Cosmographia, seu philosophica mundi descriptio. (Cassovise, 1737.) 3. Selectte, d. Hieronymi epistolae in carminis materiam assumptse. (U. o. 1741.). 4. Tractatus Samuelis Raby, judicans-Judaeorum errorem circa observantiam legis mosaicae et ventuxum, quem exspectant Messiam. (U. o. 1742.) 5. Initia Cassoviensis societatis Jesu collegii ab anno 1601 ad annum 1640. (U. o. 1743.)

Akali

kis község Zalam. tapolcai járásában a Balaton Ny. partján, (1891) 323 magyar lakossal; közelében a Vérkút nevü ásványos forrás a Balaton partján.

Akálik

a szikhek harcias papféléi. Akálik az időn kivüli legfelsőbb lénynek tisztelői. A szikhek állami életében egykor nagy szerepet játszottak. V. ö. Trumpp: Die Religion der Sikhs (Lipcs 1881).

Akalyphaceae

(ásv.), a kutyatejfélék alcsaládja, l. Szélfüneműek.

Akamás

(gör. «fáradhatatlan»). 1. Anténór fia, a dardanok egy vezetője a Trójáért vívott védelmi harcban. 2. Théseus fia, kit a görögök Diomédéssel együtt Trójába küldtek, hogy Helenát visszaköveteljék. Itt A.-ba belészeretett Priamos leánya, Láodiké, ki titokban vele egybekelt. A fa-lóban elrejtett harminc hős között A. is ott volt. Ciprusban, hová gyarmatot vezetett, halt meg. A frig Akamantion városa állítólag tőle kapta a nevét.

Akampsia

l. Ankilózis.

Akancsa

portyázó könnyü fegyverzetű török katonaság neve Tinódinál; török szó (akindsi).

Akánt

igy rövidítette Diószegi az akantuszt.


Kezdőlap

˙