Almásvár

Háromszékmegyében az ojtozi szorosba torkoló Velence patakának északi ága a Nagy-Lemhény patak; ét utobbi völgyében a Vár erőssének nevezett meredek hegyen egy régi vár maradványa látható, melyet Almás vagyis Almos várának mondanak.

Almás-völgy

a Néra folyó lapályszerü kitágulása Krassó-Szörénymegyében Patastól és Prilipectől kezdve Mocserisig és Új-Sopotig, ÉK-DNy-i irányban hozódó főleg neogén eredetü medence, melyet É-on a Plesuva, D-en az Almás-hegység vesz körül, mig Ny felé a Nérának a Plesuva hegységen való hasadékszerü áttörése fejezi be. Termékeny lapályát (270-210 m.) sok patak, közte az É-ról jövő Mönis vagy Ménis szeli, Bozovicsnál ömlik a Nérába. A lapályon több község van.

Alma-Tadema

németalföldi festő, szül. Dronrypben 1836 jan. 8. A leeuwardeni gimnáziumban tanult s különösen a klasszikus tárgyak művelése által tünt ki. Amsterdamban és Hágában való rövid tartózkodás után 1852-ben a festészetre adta magát s az antwerpeni akadémiára ment. Elhatározó befolyással volt reá tanítómesterének, Leys Hendriknek archaizáló iránya. Az önálló alkotást 1861-ben kezdte meg «Klotilda fiainak nevelése» címü történelmi genreképével; sikerein buzdulva, később is többször választotta tárgyát a frank történelem köréből. E képeiben, valamint a régi egyiptomi, görög és római korból vett etnográfiai genreképeiben is feltűnő az archeologiai részletek pontossága. Ó-kori tárgyu népeinek sorozatát 1863-ban kezdette meg ily c. festményével: Hogyan mulattak Egyiptomban 3000 évvel ezelőtt. Ezt követte 1864-ben Fredegunda és Praetextatus, 1865-ben Catullus Lesbiánál, 1866: Belépés egy római szinházba, A római tánc, 186769: A mumia, Targuinius Superbus, A siesta stb. E festményeken különösen a szövetek, a márvány, a bronz, a mozaik s az antiguitások másolásában fejtett ki nagy virtuozitást. A. szereti a világos, átlátszó színeket s a minden árnyhatás nélkül való teljes, egyforma fényt. A levegő festésére nem helyez nagy sulyt s ez az oka, hogy képeinek olykor nagyon gyönge perspektivája van. 1870-ben Brüsszelből Londonba költözött és angol polgárjogot nyert. Azóta majdnem kivétel nélkül a régi római időkből merített tárgyakat vett képeihez. Ezekben is a korhűség, a tárgyaknak az apró részletekig hű megfestése a főerény. Az indulatok kifejezését nem tudja megrögzíteni alakjain. Életnagyságu alakok festése sem igen sikerül neki, mert tehetségéből inkább csak az aprólékosságok finom megrajzolására telik. Éppen ezért a kisebb genreképek festésében kiváló. Legujabb képei közül megemlítendők: Kihallgatás Agrippánál, Claudius imperátor és Sappho. A. kitünő aguarellkép-festő. Felesége, A. Laura, szintén festőnő. Kiválóképen modern genreképeket fest.

Álmatlanság

Okai lehetnek: fájdalom, láz, gyakori vizelési inger, a vizeletelválasztás szerveinek megbetegedése, v. cukorvizelés folytán húgyvérűség, szívbajok, bujakóros fejfájás, bujakór késői alakjai, esetleg fájdalmak nélkül, idegesség, elmebajok, a lélektő szervek betegségei következtében fallépő szorongás érzete, fuladás, köhögés stb., a központi idegrendszer legkülönfélébb bántalmai, az alvás idejének mesterséges megrövidítése, túlfeszített szellemi munka, ülő, v. rendetlen, mértéktelen életmód, sulyos gondok v. más pszichikus befolyások. Az álmatlanság gyógyításánál mindenekelőtt az álmatlanság oka ellen kell hatni. Az idegrendszer túlerőltetésénél rendszeres testmozgás, lefekvés előtt 1-2 pohár sör, nyugodt életmód, kellő szórakozás; mértéktelen életmóddal járó álmatlanságnál tartózkodás izgató ételektől és italoktól stb. már magukban is eredményre vezethetnek. Ha az Á.-ot gyógyszerekkel kezelhető betegségek okozzák, az orvosnak ezek ellen kell működnie. Fájdalmaknál, ha azok oka nem távolítható el, a fájdalom enyhítendő narkotikus szerek rendelése által. Tartós, magas láznál lázellenes, bujakórnál antiszifilitikus kezeléshez kell folyamodni. Csak ha ezek cserben hagynak, alkalmazzuk a tulajdonképem álomhozó (hipnotikus) szereket. Ezeknek hosszu és folyton növekedő sorába tartoznak mint legfontosabbak: a klorál, a szolfonál, a hipnon, az amilenhidrát, a klorálamid, a paraldehid az uretán stb. Ide sorolható megnyugtató hatásánál fogva többek közt a bromkáli is. Ezek mellett gyakran alkalmaztatnak a különböző ópium-készítmények: ópium, morfium, kodein, nercein, amelyeknél azonban különös figyelem fordítandó arra, hogy a hosszú használat ártalmas lehet. Azért az álomhozó szerek azonnal félreteendők, mihelyt a beteg állapota engedi. Megemlítendő még, hogy a szervezet ezekhez a szerekhez idővel hozzászokik, s ezért időnkint változtatni kell. Az álmatlansággal ellentétes állapot az álmatagság (agrypnocoma), melyben a betegek mindenhol és mindenkor, ültükben és álltukban, sőt nagyobb társaságban v. munkájuk mellett is elalszanak. Ez az ellenállhatatlan álmosság súlyos agybetegség bevezető tünete.

Almatök

(növ.), a sári töknek (Cucurbita aurantia Willd., narancstök) felülről és alulról lapított, keményhéju és húsu fajtája (var. pomiformis Römer). Van fehérhéju (alba) és sárga vagy lent sárga, felfelé pedig zölden csíkolt héju (flava) formája is.

Almaty

város, más nevén Vjernoje (l. o.).

Almaviva

így neveznek Spanyolországban egy divatját mult rövid szabású köpenyeget. A nevét e ruhadarab attól a ruházattól kapta, amelyben spanyol színpadokon «A szevillai borbély»-ban Almaviva gróf szerepét játszották

Almazarron

spanyol város, l. Mazarron.

Almazsizsik

(állat) L. Estelény.

Alma

a Lippe m.-folyója Westfalenben. Némelyek a rómaiak Aliso jávai azonosnak tartják.


Kezdőlap

˙