Ameland

holland sziget az Északi-tengerben, Priesland tartományhoz tartozik, 7 km.-nyire a parttól, mellyel gáttal akarják összekötni. A. 22 km. hosszu, 5 km. széles, 60.60 km2 területű; három falujában (Hollum, Ballum és Nes) 2277 lak. van; csaknem mind halász, matróz, de amellett baromtenyésztő is. A szigeten királyi ménes is van.

Amelia

l. város Perugia olasz tartományban a Tevere egyik mellékfolyója mellett, (1881) 8885 lak. Dombon épült; jó állapotban levő ciklopsi falakkal, püspöki székesegyházzal (az V. századból) s több zárdával. Környékén termesztik a legjobb mazsolaszőllőt Olaszországban. A. állítólag 38l-ben Róma alapítása előtt épült s a rómaiak idejében Ameria név alatt szerepelt, Sextus Rosciusról ismeretes. -- 2. A., északamerikai sziget Florida keleti partján, l. Fernandina.

Amélie-les-Bains

(eitsa: améli lé ben) fürdőhely Franciaország Pyrénées Orientales departementjában a Tech völgyben, magas sziklák és vad hegyi patakok között. Meleg (34-69° C.) kénforrásait különösen idült bronchitis ellen használják. E mellett A. kllmatikus gyógyhely különösen télen, mellbetegek, vérszegény nők és skrofulás gyermekek számára. A régi római termáknak még sok nyoma van. A. régibb neve Arles-les-Bains volt, mostani nevét 1849-ben Lajos Fülöp nejének, Mária Amália királynénak látogatása emlélékére kapta. A nagy fürdőhely mellett A. faluban (1500 lak.) van Franciaország legnagyobb katonai kórháza 500 beteg számára.

Ameliorál

(lat.) a. m. javít; amelioráció, jobbítás.

Amelios

v. Amerios, Plotinos tanítványa, ki a Kr. n. III. század vége felé élt. Igazi neve Gentilianos volt s maga adta magának második nevét, Ameliost: a gondtalant, aki nem törődik a világ dolgaival. 246-270. volt Plotinosnál Rómában, kinek műveit állítólag száz kötetben kiadta. Mind élvesztek. Plotinos halála után Sziriában élt. Egyike azoknak, kik a haldokló pogányságon a filozoflá val akarnak segíteni.

Amellus Virg

(növ.), l. Ősz-csillaga. -Amellus L. (Kraussia Sch. Bip.) délafrikai sugaras fészkes növény 8 fajjal.

Amen

zsidó szó, igenlést és kivánást jelent. P. a hitvallás befejezésénél a. m. úgy van, úgy tartom és vallom; imák végén a. m. úgy legyen, teljesüljön.

Amendement

l. Hódosítás.

Amenemha

a fáraók közül, kik e néven ismeretesek, leghiresebb III. A., (Kr. e. 2221-2179); a görögök Mőrisznak hivták. Erdeme, hogy a Fayum oázisban az u. n. Mőrisz tavat épittette, mely a Nílussal összeköttetésben lévén, annak áradásait szabályozta s igy jótékony hatását fokozta. Mellette nagy templomot és síremlékeül egy gúlát emeltetett. Brugsch, Geschichte Egyptens (1877). Wiedermann, Aegyptische Gesch. (I. köt.) és: Supploment (1888)

Aménia

l. Hónapszám.


Kezdőlap

˙