Ammunitio

(lat.) a. m. ellátás, különösen lőszerrel és élelemmel. L. Lőszer.

Ammyrsine

Pursh (növ.), l. Leiophyllum Pers.

Amnesztia

(gör. a. m. «közbocsánat»). A bűntettek v. bűntettesek egész kategóriáira kiterjedő kegyelem (l. o.). Épp úgy mint ez, az A. lehet abolició (pertörlés) adgráciáció (szoros értelemben vett kegyelem), v. rehabilitáció a szerint, amint a bűnvádi eljárás kizárásában, v. a jogerős, de még végre nem hajtott büntetésnek elengedésében, v. a büntető itélet által elvont jogokba való visszahelyezésben áll.

Amnézia

(gör.), az emlékezés teljes hiánya, az öntudatlanság bármely formájának egyenes és soha nem hiányzó kifolyása. Arra az egész időre nézve, melyben valakinek öntudata bármi okból meg volt akasztva, az öntudat ébredése után teljes emlékezés-hiány áll fenn, úgy hogy az illető mindarról a mi körülötte és vele az alatt az idő alatt történt, később semmit sem tud. Úgy van ez az egyszerü ájulási rohamoknál, valamint p. a legsulyosabb efféle állapotoknál, a nehézkóros rohamoknál. Bármilyen komplikált működést végez az egyén ez önkívületes állapotban, az önkivületesség végével teljes amnézia fogja el. Az A. a büntető jogban fontos szerepet játszó úgynevezett mania transitoriának egyik jellemző ismérve.

Amnion

(bárányhártya, - burok - v. tömlő). Embrionális burok, mely a magzatot legbelül köríti s az amnios folyadékkal (magzatvizzel) van töltve, hogy a magzat a rázkódástól megóva legyen. Azokat az állatokat, amelyeknél az A. hiányzik (halak, amfibiumok), anamnioták-nak nevezik; azokat pedig, amelyeknél megvan (reptiliumok, madarak, emlősök és az ember), amniotáknak hivják.

Amnis cursum cogere

(lat.) a m.: a víz folyását megállítani. Közmondás, melyet arra alkalmaznak, aki kivihetetlen dologra vállalkozik.

Amnon

Dávid király fia, aki mostoha nővérét, Tamárt megbecstelenítette és akit ezért Absalom meghagyásából megöltek. (Sám. II. 13.)

Amoebaszerü mozgás

(amoeboid m.) és alakváltoztatás, állat- és növénysejtek oly mozgása és alakváltoztatása, amilyen az amoebáké. A plazmatest t. i. folytonosan nyúlványokat bocsát és az előbbieket elenyészti, minek következtében nemcsak a plazmatest vagy plasmodium alakja szüntelenül változó, hanem még az egész is tovább halad. L. Protoplazma mozgása.

Amok

malaji nyelven meng-amok, t. i. vak dühvel támadó és ölő. Az indiai archipelagus lakóinál, ha féltékenység, harag vagy más erős indulat vesz erőt rajtuk, gyakran fordul elő, még pedig sajátságos, gyilkolási vággyal párosuló, a beszámíthatóságot kizáró elmezavar formájában. A malaji nyelvben ez állapotot «mata glop»-nak, «elhomályosult szem»-nek nevezik. Akit ez a düh elfog, az kirántja tőrét, vad futásnak ered és mindenkit szúr, vág, akit útjában ér. Az amokokat nem védi a törvény s mindenki minden felelősség nélkül megölheti őket.

Amol

v. Amul, város Persiának Mazenderan tartományában, melyen a Heraz folyó több ága folyik végig, lak. száma 10,000, vannak jó áruházai, számos sírdombja, ó-persa régiségei, itt van az 1378-ban elhunyt Mir Burzuk síremléke, aki A. és Szari uralkodója volt, s akit mint szentet tisztelnek. A környék hegyeiben vasbányák vannak.


Kezdőlap

˙