Arcanit

(ásv.), l. Glaserit.

Arcanum

(lat.), tulajdonképen rejtély, titok, de átvitt értelemben titkos gyógyszereket is jelentett, melyeket mint az egészséget helyreállítókat vagy mint a festnek szépségét előmozdítókat adtak el a császárok alatt Rómában. Az alkémisták is használták e kifejezést, s arcanum duplicatum-nak nevezték el a kénsavas káliumot, melyet különben specificum purgans Paracelsi vagy sal polychrestum Glaseri-nek is neveztek.

Arcanus

Juppiternek, mint az oraculumok istenének mellékneve.

Arccsontok

l. Koponya.

Arceau

(ejtsd: arszó), ívgörbülés; a lóhere-levelek alakja szerint hajló vonalak skulpturák diszítésére.

Arcél

(Profil.) Úgy az építészetben, mint festészetben használt kifejezés, mely alatt valamely tárgy oldalátmetszetét, vagy ennek határvonalalt értjük, ellentétben a szemben (en face) való megtekintés után nyert kép benyomásával. A fejre vonatkoztatva a közönséges életben a fej oldalfelét értjük alatta. Az A. alakjára a homlok, az orr, a többé-kevésbbé előrébb vagy hátrább eső áll van igen nagy befolyással. Az antik, görög szobrokon a homlok és az egyenes orrhát egyenes vonalban egyesül s a kettő közt nincsen szöglet. A profilban való festéssel vagy rajzolással sokkal könnyebb hasonlatosságot elérni mint a szemben való felvétéllel. Építészeti, hadtudományi, erőműtani művéknél arcél alatt az egyes műveknek oldalképét szokás érteni; földméréseknél, viz- és gátépítéseknél az oldalképen kivül A. alatt a függélyes átmetszeti rajzot értik.

Arcelin

Adrien, francia régész és paleografus, szül. Fuissében 1838 nov. 30. Különösen a történelem előtti régészettel foglalkozik. Művei közül felemlítendő: Indicateur héraldique et généalogique du Maconnais (Macon, 1865).

Arcestes

l. Ammonitok.

Arcet

(ejtsd: arszé) János Péter József, született Párisban 1777 aug. 31., megh. 1844 aug. 2. Fontos felfedezéseket tett a lőporgyártásban, s a szóda mesterséges előállításában.

Arcet-fém

(D'Arcet) vagy Newton-fémnek nevezik azt a 94 C.°-nál olvadó ötvényt, mely 8 rész bizmutból, 5 rész ólomból és 3 rész ónból áll.


Kezdőlap

˙