Ary

ödön, jogtudor, a m. kir. földmiv.-, ipar- és keresk.- miniszterium osztálytanácsosa s helyettes államtitkára, szül. 1842-ben Budán, megh. 1874 máj. 18. Tanulmányait a fővárosban végezte az egyetemen s már mint másodéves jogász Gorove István magántitkára lett. 1863. a pénzügyigazgatóság budai osztályánál kezdte hivatali működését. 1867. miniszteri titkár lett a kereskedelmi miniszteriumban; 1869-ben osztálytanácsos: 1872. min. tanácsos és 1873-ban helyettes államtitkár. Közgazdasági s egyéb müveket hagyott hátra kéziratban.

Arja

l. Árják.

Aryabhatta

ind matematikus a Kr. u. IV. v. V. században, aki az első ind matematikát irta.

Aryana

l. Iran.

Aryandes

Darius Nothus egyiptomi helytartó pénzei (aryandica), finom ezüst-tartalmukról ismeretesek.

Arytera

Blumte (növ.). asapindusfélék génusza, 20 fajjal a déli szigeteken. A keletindiai A. Litoralis Bl. használt faját kihoé-nah nevezik.

Árz

(török, «jelentés, előterjesztés, folyamodás, kivánság»). A rendes folyamodványnak «árzu-hal» a neve és árz agaszi az a hivatalszolga, aki a pádisához intézett kérvényeket átveszi. Art odaszi, a szultáni palotának az a terme, melyben a szultán fogadni szokott.

Arzamasz

1. kerület Oroszországban Nisnij-Novgorod kormányzóságban, 3769.4 km2 területtel, 141,134 lakossal. - 2. A., a hasonnevü kerület városa, a Tesa jobb partján, (1886) 10,895 lakossal, 34 templommal. Jelentékeny bagarja-gyártással, vászon- és birkabőr-kereskedéssel.

Arzamasz

orosz irodalmi társaság neve, amelyet Karamzin 1815-ben alapított Szt.-Pétervárott az akkori jelesebb irókból (Bludov gróf, Daskov, Zsukovszklj, Turgenjev Elek és Miklós, Puskin, Bátjuskov, Vjazemszkij stb.). Ez irodalmi társaság az akkori áramlat szerint reakcionárius irányt követett. A társaság különben csak három évig állott fenn; nevét Bludov grófnak egy szatirikus beszélyéböl vette, amely Arzamasz nevü orosz városban játszik.

Arzberg

város Bajorországnak Oberfranken kerületében, a Böslau mellett. (1890) 2164 lak., 2 jelentékeny porcellángyárral s vasércbányászattal.


Kezdőlap

˙