Arzénkova

(ásv.), l. Arzénopirit.

Arzénnikolfény

(ásv.), l. GersdorFfit.

Arzenokalcit

(ásv.), l. Abichit.

Arzenomelan

(ásv.), l. Sartorit.

Arzenopirit

szulfid ásvány, összetétele kénarzénvas(FeA2-t-FeS2); kristályrendszere rombos, rövid vagy hosszú oszlopos kristályokban, leginkább azonban kristályosan szemcsés, ritkábban szálas halmazokban. Ezüstfehér, acélszürke, fémfényü; K. 5.5-6; fs.5,8-6,2. Némely termőhelyén egy kevés ezüstöt és aranyat is tartalmaz; az ezüsttartalmu A. neve fehérérc (Weisserz). Vannak kobalt tartalmuak is; melyek átmenetet képeznek a ritka glaukodot ásványhoz, mely kénarzén-kobalt (Co FeAs2+CoFeS2). Elmállva skorodittá vagy még gyakrabban pittizit-té lesz, sokszor találni pirittel együtt. Az A. elterjedt ásvány; igen fontos érce az arzénnek, arzénsavat meg auripigmentet is gyártanak belőle. Teléreket vagy tömzsöket képez. Nálunk Csiklován, Oravicán (Krassó-Szörénym.) nagyobb mennyiségben, azonkivül Rodnán (Beszterce-Nógrádm.), Nagyágon, Verespatakon fordul elő. Külföldi lelőhelyei: Freiberg (Szászország), Skutterud (Norvégia), Csehország (Joachimsthal, Schlackenwald) stb. A plinian (Breithaupt megnevezése Plinius után) nem egyéb mint arzénopirit, úgyszintén a geierit, melynek azonban nagyobb arzéntartaimá van, a danait (Dana után) kobalttartalmú és átmenetet képez a glaukodothoz.

Árzén oxidjai

Az árzén 2 oxidja ismeretes: az árzéntrioxid (As2O3 v. As4O6) és az árzénpentaoxid (As2O5). Az árzéntrioxid (árzenikum, fehér árzenikum, arsenicum album) a természetben is előfordul (árzénvirág); árzéntartalmú ércekből, leggyakrabban árzenopiritből (FeAsS) készül, amelyet levegőáramban izzítanak és a fejlődő gőzöket falazott csatornákba vezetik. Ilyenkor a vas. az árzén és a kén oxidálódnak; a vasoxid visszamarad, a kéndioxid elillan, míg az árzéntrioxid a csatorna falaira kristályos poralakban lerakódik. A még tisztátalan árzéntrioxidot vasedényekben való szublimáció utján megtisztítják, majd hirtelen felhevítik, amidőn megolva és a kihüléskor átlátszó, üvegszerü tömegként marad meg. amely azonban idővel porcellánszerüvé válik (üveg- és porceilánszerü módosulat). Az árzéntrioxid dimorf: szabályos és rombos. Az üvegszerü (amorf fajsúlya = 3,738, a porcellánszerüé (kristályos) = 3,689. A két módosulat víz-ben való oldhatóságra nézve is különbözik, mert míg az egyik (az amort 25 súlyrész hideg vizben feloldódik, addig a másik (a kristályos) feloldására 80 sr. víz szükséges, Gőzének sűrüségéből következik, hogy gőzalakban molekula-súlya 396 vagyis képlete: As4O6. Az árzéntrioxid gyöngén savanyú vizes oldatában az árzénessav H3AsO4 jelenlétét kell feltételeznünk; így tehát az árzéntrioxid az árzénessav anhidridje. Igen erős méreg, amelyből már 0,1 g. halált okozhat; lassacskán azonban megszokhatjuk úgy hogy a különben halált okozó adagnak észrevehető hatása nincsen. Árzénpentoxid az árzéntrioxidból készül úgy, hogy erős oxidáló szerekkel (p. salétromsav) melegítik. Fehér tömeg, mely vízben nehezen oldódik; vizes oldatát árzénsavnak (H3AsO4) tekintjük. Ez is erős méreg, de gyengébb az előbbinél.

Arzén ötvények

v. arzenidek alatt az arzéntartalmú fémötvényeket értjük. Arzénkobalt, arzénréz és sok más arzén ötvény már a természetben előfordul, azonban arzén és más fémek összeötvözésekor vagy fémoxidoknak arzénes savval való redukciójakor mesterségesen is gyártható. Az iparban leginkább az arzéntartalmú réz- és ólomötvényeket használják. L. Fehér réz, Fehér tombak és Sörét.

Árzénpentoxid

l. Árzén oxidjai.

Arzén-rubin

(ásv.) l. Realgár.

Árzénsavak és sói

Az árzénsavak az árzéntrioxid (As2Os3) és az árzénpentoxid (As2O5) savanhidridekből származnak, ha ezek vizzel kémiailag egyesülnek.

As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3 (ortoárzénessav)

As2O3 + H2O = 2H As O2 (metaárzénessav)

As2O5 + 3H2O =. 2H3AsO4 (ortoárzénsav)

As2O5 + 2H3O = H4As2O7 (piroárzénsav)

As2O5 +H2O = 2H AsO3 (metaárzénsav)

Az ortoárzénessav tiszta állapotban nem ismeretes, azonban az árzéntrioxid vizes oldatában a sav jelenlétét feltételezhetjük, mivel savi kémhatásu. Sói az ortoárzénessav sók v. ortoarzenitek. Közülök legismertebb az ortoárzénessavas ezüst. mely vegyület sárga csapadék alakjában leválik, ha ezüstnitrát és árzénessav-oldat elegyéhez ammoniát csepegtetünk. A metaárzénessav szabad állapotban nem ismeretes, sói azonban előállíthatók. Legfontosabbak a metaárzénessavas kálium (KAsO2)és a savanyú metaárzénessavas kálium (KAsO2 HAsO2 + H2O). Utóbbi vegyület kristályos csapadék alakjában leválik, ha kálium hidroxidhoz fölös arzénessav-oldatot öntünk és a folyadékhoz tömény borszeszt elegyítünk. E vegyület kálium karbonát oldattal való pállításkor szabalyos sóvá (KAsO2) alakul. A Solutio arsenicalis Fowleri gyógyszer lényegében metaárzénessavas kálium-oldat. A meta-árzénessav bárium, kálcium, nátrium és ólom sója is elő van állítva. Az ortoárzénsav előállítható árzéntrioxidból, ha azt salétromsavval pállítjuk, a tömény oldatából az erős lehűtéskor színtelen kristályokban kiválik, amelyek még egy fél molekula kristályvizet tartalmaznak. A 100°-on való szárításkor kristály vizét elveszti. Hosszabb időn át 150°-on hevítve lriroárzénsavvá alakul át, 200°-re hevítve pedig piroárzénsavvá. Az árzénsavak kémiai sajátságaikra nézve a megfelelő foszforsavakhoz nagyon hasonlóak, a megfelelő árzénsav- és foszforsavsók izomorfok is egymással. Alaposabban az ortoárzénsavsók vagy ortoárzénátok vannak tanulmányozva. Az ortoárzénsav 3 alju sav lévén, 2 savanyú és 1 szabályos sót képez; igy 3 nátrium sóját ismerjük; ezek a szabályos nátriumárzénát (Na3AsO4), dinatrium hidroárzénát (Na2HAsO4) és a nátriumdihidroárzenát (NaH2AsO4). Az elsőt nátriumkarbonát és árzénpentaxid elegyének izzítása útján kaphatjuk; igen tömény oldatából 12 molekula kristályvizzel válik ki. A második előállítható úgy, hogy árzénsav oldatát nátrium-karbonáttal telítjük; hosszabb állás után a só szintén 12 molekula kristályvizzel kikristályosodik. A harmadik só is árzénsavoldatból készül, amelyhez csak annyi nátrium karbonát-oldatot elegyítünk, hogy próbája klórbáriumtól még nem ad csapadékot. Az oldatot besűrítve a kihüléskor 1 molekula kristály vizzel kikristályosodik. Hasonló módon előállíthatok a kálium sói is. Az ortoárzénsavas ezüst (Ag3AsO4) vörösbarna szinü csapadék alakjában leválik, ha az ortoárzénsav szabályos alkáli sója oldatához ezüst nitrátoldatot elegyítünk. Az ortoárzénsav mágnézium ammonium sója (H4N . MgAsO4 -+-6H2O) a megfelelő foszforsavsóhoz nagyon hasonló; a hevítéskor piroárzénsavas magnéziummá alakul. Az ortoárzénsavas réz több zöld festékben foglaltatik; ilyenek a Scheele-féle zöld, a schweinfurt-i zöld, melyek éppen árzéntartalmuknál fogva fölötte mérgesek.


Kezdőlap

˙