Asinara

(a régi rómaiaknál Insula Herculis), kis gránitsziget Szardiniának ÉNy-i végén, (1881) 450 lak., akik nagyobbára halászok. A szigettől kapta nevét az A.-i öböl.

Asinari

Federigo. cameranói gróf, szül. Assiban, Piemontban 1550 körül, savoyai harcos és költő, szonetteket, canzonékat és egyéb lirai költeményeket irt, melyek különböző gyüjteményes kiadásokban jelentek meg; tőle való továbbá az «II Tancredi», szomorújáték(Páris. 1587), melyet először ily cim alatt «Gismonda» Torquato Taaso művének tekintettek.

Asinaril

(lat., szamaratimádók, gunynév, mellyel a pogányok a zsidókat illették, a II. században a keresztényekre is alkalmazták, mivel őket is zsidóknak hitték, akiket már Tacitus vádolt azzal, hogy Jeruzsálemben szamárképet tisztelnek csupa hálából, hogy a pusztában Mózes szamárnyáj segítségével bukkant forrásra.

Asinius Pollio

l. Pollio.

Asinov

a «szabad kozákok ataman»-ja, nagy port vert a nyolcvanas évek végén: közönséges kalandor, aki előbb mint százados szolgált az orosz hadseregben, aztán arra a gondolatra jött, hogy Abissziniát Oroszország és az ortodox egyház számára megnyerje. 1883. el is ment Abissziniába, ahol neki János négus általánosságban igéreteket is tett. Ez igéretek látszólagos megerősítést is nyertek az által, hogy 1888-ban Kijevben, az oroszok kikeresztelkedésének 900-dos ünnepélyén az abissziniai klérus egy állítólagos küldöttség, t. i. egy fekete bőrü pap és egy u. olyan kisasszony által képviseltette magát (ezek fogadtatásának e sorok irója is tanuja volt Kijevben), s minthogy A. az orosz kormány támogatására is számított, 1889-ben, miután az orosz egyház által jól elláttatta magát pénzzel, egy sereg csavargót felfogadott «szabad kozákoknak.. s ezekkel és Paiszij misszionáriussal (aki azonban még a nevét se tudta leirni) elindult azabissziniai expedicióra. Áthajózván a Szuez-csatornán, elért a vörös tengerhez s 1889 februárjában a francia kormány engedelme nélkül az ennek hatalom körébe eső Tadzsurabaiban, az Obale. mellett partra szállt. Obry francia tengernagy felszólította őt, hogy vagy szálljon újra hajóra, vagy adja át fegyvereit és lőszereit. Miután A. ezt megtagadta, a francia Seignelay cirkáló 1889 februárjában lődözni kezdte táborát, miközben öt ember meg is halt. Erre A. megadta magát, s az egész expedició visszakerült Oroszországba. Ez az ügy a francia kamarában is szóba került, még pedig egészen orosz-barát felfogással, de minthogy az orosz kormány maga sem sokat törődött A.-val, az ügy elsimult. A. később ellátogatott Párisba s ott Juliette Adam asszony, a «Nouvelle Revue» szerkesztője szalonjában ünnepelték őt a francia főváros divat-hajhászó hölgyei, valamint a «Nouv. Rev.» több cikke is: A. most Oroszországban internálva van.

Asinus

(lat.), szamár. Asino gramen el baculus. latin közmondás: a szamár csak tüskét és verést érdemel, megfelel a mi közmondásunknak: a milyen a munka, olyan a jutalom. Asinos non curo, szamarakkal nem törődöm, azaz mások ostobabeszédei nem bántanak. Asinus ad lyram: a. m. a költészethez szamár, azaz tompa lelkü, nem fogékony.

Asioli

1. Bonifác, olasz zeneszerző, szül. Correggioban 1769 aug. 30., megh. 1832 máj. 26. Oktatás hijával is, fiatalon több zenedarabot irt; majd mestertől tanulván az elméletet, 1781-ben hangversenyen mint fúga-rögtönzö rendkivüli tudást és könnyüséget árult el. 13 éves korában otthon karnagy lett; irt 5 nagy misét, 1 oratóriumot stb. 1787-99. Scherardi gr. miniszternél működött: Torinóban Velenckben, Milánóban; itt 1801-13. a konzervatorium ének- és zeneszerzés-tanára és igazgatója lett, majd megirta Trattato d'armonia, Principi elementari stb. cimü könyveit és énekiskoláját, Cinna c. nagy operát. 1813 óta szülővárosában zongoraiskolát irt, könyvet a hangszerek pontos hangolásáról s minden műfajban fáradhatatlanul alkotott. Roppant tudását is tisztelték.

2. A. József: olasz rézmetsző, szül. Correggióban 1783 aug. 24. megh. 1845 jan. 10. Bolognában Rosaspina tanítványa volt. 1814-ben Londonba ment és egy évet töltött itt, 1821-ben a modenai akadémia tanára lett. A.-t úgy tekinthetjük, mint ki a rézmetszés müvészetet helyreállította. Rajzai is nagyon kedveltek voltak. Legjobb metszete Pellegrino Tibaldi három gráciát ábrázoló festménye után készült. Nagy érdeme A.-nak. hogy sok jeles tanítványt képezett ki.

Asiotae

egy régi szittya nép neve. L. Szittya.

Ásiret

törökül törzset. főleg a kisázsiai és ruméliai különböző néptörzseket jelenti. l. Ak cikk alatt.

Asisi

olasz város, l. Assisi.


Kezdőlap

˙