Asner

1. Ferenc rézmetsző volt Pozsonyban a XVIII. század vége felé. Dugonics, Mészáros Ignác és Gyöngyösy István munkáihoz készített rajzokat és arcképeket. 2. A. Lipót, szintén pozsonyi rézmetsző, az előbbinek testvére vagy atyja. képrajzok címlapjaival tünt ki.

Asniéres

falu Franciaországban, Seine départementban. A párisi csolnak-versenyek helye, csolnak-gyártással, XVII. szd-i kastéllyal, a párisiak számos nyaralójával, mulatóhelyével, (1886) 14,383 lakossal.

Asnyk

(ejtsd: asznik) Ádám, lengyel költő, szül. Katisban (a hasonnevü kormánykerület székhelye Orosz-Lengyelországban) 1838 szept. 11-én; részt vett az 1863-iki fölkelésben, melynek leverése után külföldre menekült, 1870 óta Krakóban él. Lírai költeményei, melyeket El...y álnév alatt adott ki, különösen alaki tekintetben kiválók és a Slowacki által megpendített pesszimisztikus motivumokkal telvék. Nevezetesebb szinművei: A pártok harca; Cola Rienzi; Kiejstut; Jóbbarátai.

Ásó

a talaj lazítására és keverésére szolgál, főleg csak kertművelésnél van szerepe. A szerszámot 3-4 mm. vastag, 150-200 mm. széles és 200-300 mm. hosszu, alul csapott, gömbölyü v. hegyes végü acéllap képezi, melyhez a lap egyenes irányu folytatásában fogóval biró 0.7-1 m. hosszu, 2.5-3.5 cm. vastag kőrisfa nyél van erősítve. Az ásók átlagos sulya 1-2.5 kg, áruk 1-3 frt. Az ásási munkánál a lap nyomásával a talajt merőleges irányban szétmetsszük, a nyél lenyomásával vízszintes irányban is elválasztjuk, az ásó gyors elforgatásával pedig oldalt átforgatjuk s ennek következteben keverjük. A munkás az ásóval 20-25 cm. mély munkánál a különféle talaj szerint naponkint 0.8-2 a. területet művel meg. A katonaságnál az utászok egy része ily közönséges ásót visz magával ezenkivül azonban seregünkben, valamint honvédségünknél is minden gyalog- és vadászszázad 99 embere «gyalogsági (Linnemann-féle) ásó»-val van ellátva; ez az ásó nyeletül csak 50 cm. hosszú; nem hegyes, hanem lapátszerü, igen rugékony acélpléhből készült homoru lapátlapjának alsó széle kétfelől, jobb széle pedig csak belső oldalán van élezve, a bal széle pedig fürészmódra van kireszelve, úgy hogy ez az ásó, balta és fürész gyanánt is használható, még pedig nyelének csekély hosszuságánál fogva, nemcsak állva, de térdelve és guggolva is, miáltal az ellenség közelében dolgozó csapatok kevesebb veszteségeket szenvednek, mintha hosszúnyelű ásóval állva dolgoznának. A gyalogásó fürészével 8 cm. vastag ágakat is el lehet fürészelni és mint balta használva, 2 cm. vastag fákat lehet kivágni. A gyalogsági Á. hossza (50 cm.) mértékül is szolgál. A gyalogsági Á.-t bőrtokban tartják, hogy hordozás közben a ruhácatot ne koptassa. Tokostól az ásó súlya egy kilogramm. A gyalogsági ásóval a gyalogság készít: lövészfödözékeket; osztagárkokat; lövészgödröket, fákból és földből alkotott födözékeket, hasznát veszi ezen kivül a tereptárgyaknak védelemre való berendezésekor, valamint táborozás alatt is (főzőcsatornák készítésekor, tüzelőfa beszerzésekor stb.). Stanley expediciója is Linnemann-félé ásókkal volt ellátva s az északamerikai prémvadászok már nélkülözhetlen felszerelésüknek tekintik.

Ásod

a bagradita örmény uralkodóház (859-1079) megalapítója. L. Örményország.

Ásóeke

l. Gőzásógép.

Asoka

Magadha királya, Tsandragupta unokája és Vindusara fia. Uralkodott 263-226-ig Kr. e. Meghódította Kelet-Indiának tetemes részét. összeköttetésben állott Elő-Ázsiával s Egyiptommal, sőt Görögországgal is. A buddhaizmus lelkes terjesztője volt a hagyomány szerint 60,000 buddhaista koldust táplált naponta és 300 ezeret ruházott ünnepek alkalmával. Birodalmát és feleségeit háromszor ajándékozta Buddha szerzeteseinek és háromszor vásárolta őket azoktól vissza. Nagyszerü épületek, tömérdek kisebb-nagyobb templom és felirat hirdetik emlékét. Az irodalmat l. Duncker művében Gpsch. des Alterthums.

Ásókapa

l. Kapa.

Ásólapát

l. Lapát.

Asolo

kis város Olaszországban, Treviso tartományban, hegyen épült körfalakkal, selyemhernyótenyésztéssel, régi várral, melyben Cornaro Katalin, Ciprus királynője 1489-1510-ig fényes udvarát tartotta; 5840 lak.; ókori fürdők és vizvezeték romjaival. A városházban vannak Canova első művei (Orpheus és Eurydiké).


Kezdőlap

˙