Ason

kis folyó Santander tartományban, Spanyolországban. A Moncrespo sziklán ered; 95 m. magas vizesést alkot alsó folyásábam termékeny völgyet öntöz és a Marron-Ria-ha (kis öbölbe) szakad. Spanyolországnak vízben aránylag leggazdagabb folyója.

Asópios

Konstantin., új-görög irodalomtörténész, szül. 1791-ben Janinában, megh. 1872-ben Athénben. Tanult Berlinben (Boeckhnél) és Göttingában filologiát, tanárkodott Triesztben (1817-28), Korfuban és 1841-től fogva az athéni egyetemen. Munkái közül kiemelendő egy a görögirókat kronologikus rendben tárgyaló műve ( Athén) 1850 és egy szintaktikus vezérfonala.

Ásott hal

Árvizek után a lyukakba szorult halakat nevezik így (leginkább csíkok) melyeket a halászok kiásnak.

Ásovány

régi oklevélben használt szó mely határárkot vizárkot jelent.

Ásóvilla

(l. az ábrát), képezhető az ásóból, ha annak lapjából egy v. két nyelvalaku részt kivágunk, miáltal 2 v. 3 fogu Á.-t kapunk. Főleg nehéz, köves talaj felásására, az altalaj lazítására, vagy a burgonya kiszedésére használható. Lapját és nyelét valamivel erősebbre készitik, mint az ásóét. Az Á. sulya 1.5-5 kg., ára 1.50-4 frt. Egy ember napi munkabirása 25-30 cm. mély művelésnél 0.8-1.5 a.

[ÁBRA] Ásóvilla.

Aspadana

a. m. Iszpahan.

Asparageae

(növ.), l. Spárganemüek.

Asparagolit

(ásv.) l. Apatit.

Aspásia

Axiochos leánya Milétusbólból. Athénbe jött, hogy szépségével és műveltségéyel ragyogjon s a legbefolyásosabb férfiakat maga köré gyűjtse. A házas nőknek Görögországban erre nem volt alkalmuk. Maga Sókratés is szivesen megfordult házában, hogy szellemes társalgását élvezze. Kedvéért Periklés elvált nejétől. Törvényes felesége csak azért nem lehetett A, mert idegen volt. Magától értetődik, hogy az áthéniek csipős megjegyzéseitől nem maradt sértetlen. A vigjátékirók az olimposzi Zeus Hérájának új Omphalénak nevezték, sőt azzal is gyanusították, hogy a peloponnézusi háborut szította. Bizonyos politikai befolyása mindenesetre volt. 431-ben Hermippos vígjátékiró istentelenséggel vádolta. Periklés védőbészédjére azonban a birák felmentették. Periklés halála után nőül ment Lysiklés gazdag marhakereskedőhöz, ki mint demagóg általa politikai szerephez jutott. Ifjabb A., Hermotimos leánya Fókiszból, így hívta kedvese ifjabb Kyros ókossága s szeretetreméltósága miatt. Tulajdonképeni neve Milto volt. Kyros halála után

(Kr.-e. 401); Artaxerxés háremébe került.

Aspasiolith

l. Cordierit.


Kezdőlap

˙