Átkutatás

a terep bejáratása őrségekkel, hogy a csapat v. seregrész parancsnoka az ellenségnek esetleges jelenlétéről elég jókor értesüljön.

Atkyns

1. Robert, angol jogtudós és államférfiu, szül. 1621., megh. 1709. Hivatalos pályáját Bristolban kezdte, 1672-80. pedig a Court of Common Pleas birája volt. Azután visszavonult birtokára. A hirhedt Rye-House perben (1683) Russel lord ártatlansága mellett fel mert szólalni. Védőiratában, melyet az 1683-iki forradalom után adott ki a kivégzett Russel lord érdekében, kijelölte a helyes utat, melyen a biróságnak haladnia kell. Sikerrel védte Williams Vilmos parlamenti tagot, egy ellenzéki röpirat szerkesztőjét. II. Jakab elüzetése után III. Vilmos király a kincstár elnökévé tette (1689). Alkotmánytörténeti szempontből fontos müve: Parliamentary and political tracts Londonban jelent meg 1734. (Stephen: Dict. of Nat. Biogr. II.) - 2. A. Robert, az előbbinek fia, angol képviselő. Szül. 1646. megh. 1711. Kiváló történeti művének címe: Ancient and present state of Gloucestershire (Lond. 1712).

Átlag

középmérték, középarány; átlagos, a. m. középszámítás szerinti.

Átlagfa

Az erdő fatömegének becslése céljából egyik eljárás szerint összeolvassák a fákat és mellmagasságban megmérik a fák vastagságát s ezen adatok alapján kiszámítják azon fa vastagságát, mely valamennyinek közepese, mi mellett a fatörzs magassága is figyelembe jön, azután kikeresnek oly fát, amely e számításnak megfelel. Ez az Á. másként próbafa. A föltevés szerint át Á. köbtartalma, továbba kora is közepese a kiolvasott és megmért fáknak és mint ilyen többirányu becslés és számításnak szolgálhat alapul. L. Erdőbecslés.

Átlagszámitás

Az Á.-t alkalmazzuk ha valaminek az átlagát akarjuk meghatározni. Ha egy számokban kifejezhető tünemény különböző nagyságban, különböző mennyiséggel ismétlődik, akkor ezen többször ismétlődő tünemény átlaga alatt értjük azon számot, amely számmal minden egyes tüneményuek meg kellene jelennie, hogy az egyes tünemények nagysága állandó legyen, de a mennyiségek összege ne változzék. Ezen átlagos számot megkapjuk, ha az összes tünemények számainak ötszegét elosztjuk a tünemények számával. Pl. 4 egymásután következő napon a déli órában a hőmérséklet 18° C., 20° C., 21° C. illetve 17° C. volt; mi volt az átlagos hőmérséklet? A tünemények száma 4, a fokok összege 18+20\21\17=76; az átlag 76: 4=19. Ha mind a négy napon a 19° C. hőmérséklet, a fokok összege akkor is 76° C'.

Atlanta

Észak-Amerikában Georgia állam fővárosa, (1890) 65.533 lak.; nevezetes vasuti csomópont; a gabona és pamut legnevezetesebb rakodóhelye, virágzó kereskedést űz; jelentékenyebb épületei: a városháza, orvosi iskolája és szinháza. 1845-ben alapíttatott és az Észak-amerikai polgárháboru alatt kiváló fontossággal birt. 1864 tavaszán Sherman tábornok e várost elfoglalta, de ekkorra Hood, a déliek visszavonuló tábornoka, már minden készletet és állami műhelyet fölgyujtott.

Atlanták

v. atalantidok, l. Atlászok.

Atlantic

New-Jersey állam grófsága É.-Amerikában; a Great-öböl és a Great-Egg kikötő közt; földje termékeny, csak a tenger közelében homokos. Területe 1785 kmq, 18,500 lak. Főhelye May's Landing.

Atlantic City

(ejtsd: szitti) látogatott fürdőhely Észak-Amerikában, New-Jersey államban, 85 km.-nyire Philadelphiától, (1880) 12,000 lak.

Atlanti flóra

(növ.), Grisebach szerint az Azorok, Madeira és Kanári szigeteknek, mint láva és vulkáni kövekből épült archipelagasnak, önálló, de kivülről is gazdagodott flórája. Az Azoroké a mediterrán vidékéhez hasonló; legnagyobb részét örökzöld cserjék és a babéralakhoz tartozó erdei fák bontják, melyekhez tekintélyes harasztok járulnak. Madeira, midőn fölfedezték, egész a tengerig erdős volt. A szigeti cédrus nagyrabecsült, illatos épületfát szolgáltatott, mígnem egy roppant erdei tűz fölemésztette. Az alacsonyabb régió művelés folytán egészen megváltozott: a szőllőn és cukornádon kivül közönségesen pizangot termesztenek, tropikus gyümölcsfák gyakoriak, de pálma nincs. A sárkányvérfa, a bujababérerdők, a fás Erikák, a csinos harasztok és a sűrü magas berkek érdemelnek említést. A Kanári szigetek alsóbb régióinak növényzete már afrikai jellemü; sok a kövér növénye, különösen Euphorbiák, ezen kívül datolya meg a tamariska; különben a vidék meglehetős kiszáradt, kivált a mióta az Opuntia-kaktusz, mely a karmintetveket dajkálja, a szigetnek főterméke. A többi régió: a babér-, maquis-, búrfa- és tatamával atlanti jellemü, bár az örökzöld erdő pusztítása nagyon elhatalmasodott.


Kezdőlap

˙