Babindál

kisközség Nyitra vmegyének nyitrai járásában, (1891) 358 tótajku lakossal. E helység től vette elnevezését a B. család, melyről már a XIII. században van említés téve, s mely a XVII. század vége felé halt ki.

Babinet

Jakab. francia fizikus, szül. Lusignan ban a Vienne departmentban 1794 márc. 5., megh. Párisban 1872 okt. 21. A Lycée Napoléon-on tanult, 1811-től kezdve Párisban a műegyetemet látogatta, 1813-ban pedig a metzi tüzériskolába ment. Innen mint tiszt a tüzérségbe lépett, 1814-ben azonban a katonai pályát elhagyta, és előbb a matematika tanára lett Fontenay le Comteban, azután a természettant tanította Poitiersban és később Párisban a College St.-Louis-on. Megbarátkozva Aragoval és Fresnellel; a meteorologiai és ásványtani fenytan tanulmányozására szánta magát, amely tudomány neki sokat köszönhet. Munkái az optika, meteorologia, mágnesség, a melegség stb. elméletére vonatkoznak. Ezenkívül több nagyon értékes fizikai készüléket szerkesztett, egy légszivattyút, egy higrometert, egy új szögmérőt, mely arra szolgál, hogy meghatározhassuk a fénytörési együtthatókat átlátszó anyagokban, valamint a szerinte elnevezett kompenzátort az elliptikusan polárizált fény megvizsgálására. Ezenkivül még a következő munkákat írta: Traité élémentaire de la géometrie descriptive (Páris, 1850) és études et lectures sur les sciences d'observation (u. o. 1855-65, 8 köt.). - A kétköpüs légszivattyúra oly csapot alkalmazott, melynek segítségével a szivattyúzást a rendes határon túl még sikerrel lehet folytatni.

Babinet-féle csap

l. Légszivattyu.

Babington

(ejtsd: bbebbingtn) Anthony, nemes származásu férfiu Derby angol grófságböl, a Stuart Mária királynő javára támadt összeesküvés feje. B. fiatal, gazdag és buzgó katolikus volt. II. Fülöp angol király követe, Mendoza s a reimsi jezsuiták rábirták, hogy egy összeesküvés élére álljon, melynek célja Erzsébet királynő meggyilkolása és Mária kiszabadítása volt. A tervet 1856 augusztus 24-én kellett volna megvalósítani. B. Mária megszabadítását magának tartá fönn, levelezésbe bocsátkozott vele és a szerencsétlen királynőtől olyan leveleket kapott, melyekben ez B. terveit helyesli. Walsingham angol miniszter azonban nemcsak tudomást szerzett az összeesküvésről, hanem kémei által az összeesküvőket még tervük keresztülvitelére is ösztönözte. Midőn aztán elérkezett a döntő pillanat, B.-t és bűntársait elfogatta. B. semmit sem tagadott, a Stuart Máriához intézett leveleket a magáéinak ismerte el és 1586 szept. 20-án bátran hajtotta fejét a nyaktiló alá. Hasonló sors érte bűntársait Savaget, Ballard papot és másokat. A Babington-hoz intézett levelek alapján azután Stuart Máriát itélték halálra, ámbár váltig azt állította, hogy csakis az ő kiszabadíttatása képezte az összeesküvés célját. V. ö. Századok 1885. Stuart Mária irodalmat.

Babingtonia

Lindl. (növ.), a Baecke a L. alneme. A B. Camphorosmae Lindl. ritkább kerti növény.

Babingtonit

ásvány a piroxének csoportjából, rokon a rodonittal, de nagyon hasonlít a közönséges augithoz is; mészvasszilikát, jelentékeny vasoxid-tartalommal. Szurokfekete, fényes, átlátszatlan, háromhajlásu kristályokban terem Norvégiában (Arendal), Felső-Olaszországban (Baveno), a Shetland szigeteken, Angolországban (Devonshire) és Nassauban (Herbornseelbach). A két utóbbi helyen szálas, rostos halmazokban is található. Két irányban hasad. Babington mineralogus és kémikus után nevezte el Levy 1824-ben.

Babini köztársaság

humorisztikus egyesület, melyet Pzsaka lengyel nemes alapított a lublini palatinátusban volt Babin nevü birtokán. Az egyletbe csak olyanokat vettek fel, akik valamely hóbortos dolgot követtek el. Felvételük alkalmával visszás rangot és címet kaptak, p. a tönkrementet kinevezték millionáriusnak, a pörlekedő természetűt békebirónak stb. A társaság nem volt minden befolyás nélkül a lengyel társas életre s egész 1677-ig fennállott.

Babinpotok

község Lika-Krbavam. otocsáci j.-ban, (1891) 1584 horvát-szerb lak.

Babioles

(franc.) a. m. játekszer; átvitt értelemben irodalmi apróságok, mulattató semmiségek gyüjteménye, könyvcimül használtatik.

Babire néger

a bántúk középponti csoportjához tartőzó kisebb négertörzs a Luálába folyó mentén (Dél-Afrika).


Kezdőlap

˙