Bábszinház

a köznép és alantasabb izlésü társadalmi osztály ama mulatóhelye, melyben gépek, sodronyok, esetleg a mutatványos elrejtett keze komikus fordulatokkal mozgat különbözően, de mindig rikítóan öltöztetett bábalakokat. Nálunk mostanában a bábjátek elcsenevészett s elpóriasodott alakja van divatban. Költséges gépekkel berendezett bábszinházat csak a budapesti Városligetben láthatunk. A mult században a bábjáték (marionette) igen népszerü volt, igy a mult század közepén, az iskolai szinjátékok keretében, Egerben is bemutatták a francia mintára készült, igen költséges kiállításu bábjátékot.

Bábú

l. Báb.

Bábuin

az óvilági, keskenyorru majmok között a Páviánok közé tartozó majomfaj (Cynocephalus babuin Desm.), melynek háta zöldesbarna, hasa világosabb. arca feketés, sörénye nincs. 1 1/2 m. hosszú. Hazája Abisszinia. Igen tanulékony s a majomszinházakban nagy szerepet játszik. Az állatseregletekben és állatkertekben gyakran látható.

Babujanák

szigetcsoport Luzontól é-ra 23 km.-re; a Fllippi-szigetekhez sorolják. A nagyobbak: Kalaján, Kamigin kénbányákkal. Babujan, működő vulkán és Fuga. Babujan mellett 1856. új vulkán emelkedett ki a tengerből, mely most már 210 m. magas. A lakosok, mintegy 3000, tagalok, főképen halászatból élnek; a spanyolok uralma alatt állanak.

Babukić

(ejtsd: -ics) Vjekoszláv, horvát iró, szül. Pozsegában 1812 jun. 16., megh. Zágrábban mint gimnáziumi tanár 1875 dec. 20. A horvát nyelvtudomány megalapítója volt. Munkái: Osnova slovnice slavjanske nariečja ilirskoga, Zágráb 1836. (A szláv nyelv illir tájszólásának nyelvtana); Ilirska slovnica, Zágreb 1854. (Illir nyelvtan) s még számos nyelvtudományi cikk különböző lapokban. B. volt a mai horvát irodalmi nyelv alapvetője.

Babukr

v. babukur, a felső Nilus vidékén élő s a babongóktól délre lakó földművelő néger nép neve. A B.-ok középtermetüek s emberhúsevésről (kannibalizmus) hiresek. Mint egyáltalán a négerek, hamar elvénülnek s különösen a B. asszonyokon csakhamar a vénségnek visszataszító jelei mutatkoznak, amit a diszítés végett átfúrt ajkaikon és füleiken keresztül dugott szalmaszálak még inkább fokoznak.

Bábur

1. egy afrikai és pedig Bornu-tól D-re lakó néger nép, amely a szebb testalkatu négerekhez tartozik. 2. Afganisztán egyik törzsének a neve.

Babuta

babutka. babuk, büdös-babuk: a büdös banka régi és nyelvjárási nevei.

Bábúzás

v. bábozás a. m. bábokkai való játszás. L. Báb.

Babvetés

l. Jóslás.


Kezdőlap

˙