Bács-Novoszeló

nagyközség Bács-Bodrogmegye német-palánkai járásában, (1891) 1746 német lak., postahivatallal.

Bacsó

l. Bács.

Bacsófalva

(Pocsuvadló), kisközség Hontmegye báti járásában (1891) 446 tót lak., közelében szép hegyi tó.

Bácstorok

Bács faluhoz tartozó telep Kolozs-megye nádasmenti járásában, mészégető kemencével és az erdélyi róm. kat. státus nagy mészkő- bányáival; ugyanitt cement készítésére alkalmas anyag fordul elő.

Bács-Ujfalu

nagyközség Bács-Bodrogmegyének hódsági járásában, (1891) 3127 tót lak., termékeny határral s erdőségekkel; postahivatallal.

Bacterium

l. Baktérium.

Bactris

Jacq, a pálmák génusza, többnyire alacsony növény, Amerika keleti és trópikus erdeiben mint aljnövényzet jelenik meg s némelykor áttörhetetlen sűrűséget alkot. Gyakran több tüskés szárat növeszt, melyet egész hosszában szárnyas levelek borítanak. Virága egylaki, gyümölcse pedig tojásdad, többnyire sötétbarna, csonthéjas és egymagu. Nagyszámu (90) faja közül a B. minor Jacq. vesszeje Uj-Granadából és Nyugatindiából mint sétapálca (tabagó-nád) jön az európai kereskedésbe. Magvából sárgás ibolyaillatu zsiradék nyerhető. Eürópába pálmaolaj néven szállítják. A braziliai B. Maraja Mart. gyümölcséből bornemü italt sajtolnak.

Bacuh

(Vacok), kisközség Zólyomm. breznóbányai j.-ban, (1891) 1006 tót lakossal, teljesen elhanyagolt égvényes-konyhasós-vasas savanyuvízforrással.

Baculard d'Arnaud

(ejtsd: bakülár dárnó) Ferenc Tamás Mária (de), franc. iró, szül. Párisban 1718., megh. 1805 nov. 8. Verseivel már kora fiatalságában megnyerte Voltaire kegyét s Nagy Frigyes kinevezte irodalmi levelezőjének és utóbb Berlinbe hivta az akadémiába; költeményeiben «Ovid» jának nevezte és Voltaire utódjának vallotta, miért is emez gunyos verseket irt B.-ra. Párisba visszatérte után a rémuralom alatt börtönbe vetették, s nyomoruságban halt meg. Regényeiben és szomorujátékaiban a komornak, borzalmasnak volt barátja. Csupán Le comte de Comminger-je került szinre. Költeményei, Poésies, 1751. jelentek meg 3 kötetben. Magyar fordításban: Eufemia, vagy a vallás győzedelme. Szomorú darab, mely frantziából fordíttatott. (Pozsony 1783. Nyom. Landerer Mihály). A szerentséllen szerelmesek. Avagy G. Comens. Szomoru darab, mellyet irt d' Arnod. Frantziából ford. báró Nalátzi József (Kolosvárott és Szebenben 1793. Nyom. Hochmeister Márton). érzékeny mesék. Fordította frantziából Harsányi Sámuel (Sopronyban 1794. Szisz Klára bet.).

Baculites

l. Ammonitok.


Kezdőlap

˙