Bahadur

az utolsó nagymogul neve; szül. 1767. 1857 májusban, az ind felkelés idejében, India uralkodójává kiáltották ki a lázadó szipojok. Mindössze csak néhány hónapig uralkodott, mert Delhi elfoglalása után az angolok kezébe került és rabságban halt meg Rangunban.

Bahadurgar

kicsiny, Angolországtól függö területe Elő-Indiában, Delhi közelében; uralkodója mohammedánus; területe 120 km2, lakóinak száma 14.500.

Bahama

Great-, a Bahama szigetek egyike, területe 1542 km2 Zátonyokkal kürülfogott partjai miatt csak kis hajók, az ú. n. wrecker-ek keresik föl.

Bahamafa

a pirosfák egy fajtája; l. Szatinfa.

Bahama-kácsa

(Anas bahamensis L.). Egyike a legkisebb és, legcsinosabb díszkacsáknak. Tollazata rozsdabarna, sötét rajzolatokkal. Hazája Dél- és Közép-Amerika. Igénytelen állat, tartása semmi nehézséggel nem jár.

Bahama-szigetek

vagy Lukaji-.szigetek. Több mint 600 szigetés szigetkéből (pontosan: 29 nagyobb, 661 cayes vagyis sziklás szigetke és 2387 zátony) álló szigetcsoport, amely 1300 km. hosszúságban Florida keleti végétől Haitiig az É-i szél. 27 és 20° közt nyúlik el; az angolok birtoka. A B. korallépítmények, keskenyek és 2 m.-nél csak ritkán magasabbak; belsejöket meszes és homokos föld takarja. A szigetcsoport 5-10 m. magasan vizzel borított fensíkon áll, mely csaknem függőlegesen ereszkedik le 3-4000 méter mélységre. E háromszögalaku fensíkot Kubától a régi Bahama-csatorna, Floridától a Bemini vagyis Florida szoros választja el. Délnyugari részén, a Nagy-Bahama-zátonyon a főbb szigetek: a hosszúkás termékeny Long Island, a Greatés Little Exuma, a félhold alakú ananászairól hires Eleuthera, Neu-Providense Nassauval, a fő kereskedö hellyel, és Andros. ÉNy-on van Bemim és Great Isaac. melynek nehezen hozzáférhető partjain óriási világító-torony áll. A szigetcsoport É-i részében a Providence-csatorna által elválasztott Kis-Bahama zátonyon állanak: Great-Bahama, Great-Abaco v. Lucaya és Little-Abaco. A nagy zátony DK-i részén a jelentékenyebb szigetek: a Crooked Islands. a Mariguana, a Great Inagua, a Caicos és a Turk-szigetek; a keleti részen Cat Island és Watling's Island; ez utóbbit tartják legtöbben Kolumbus San Salvadorjának. A szigeteken, a sziklás talaj miatt források, patakok nincsenek; a lakosok ugy tesznek szert ivóvizre, hogy ciszternákban összegyüjtik az esővizet. A szigetek jó része lakatlan, bár klimájuk egészséges. A 14535 km2 területet elfoglaló szigetcsoporton 43,520, közte 6500 fehér ember lakik; ezek főképen földmüveléssel (kukoricát, jamszt, batatákat, ananászt, déli gyümölcsöket dohányt, kókuszdiót termesztenek) a bajóromok kiszedésével és szivacsgyüjtéssel (a B. közt nagyon veszélyes a hajózás) foglalkoznak. A kormány élén angol kormányzó áll; a törvényhozó testületnek 30 tagja van. A kivitel értéke (1888) 122.000, a bevitelé 190,000 font sterling volt, A B. sz: ek a XVII. században még lakatlanok voltak, mert az őslakosságot már a spanyolok kipusztitották. Az angolok az alsó gyarmatot 1629, New-Providence-en alapították; a szigetcsoport többször cserélt urat; az 1783-ki versaillesi béke véglegesen az angoloknak itélte oda. L. Bacot: The Bahamas. London 1869.

Bahama-zátonyok

l. Bahama-szigetek.

Bahar

kereskedelmi súly-mérték Cejlonban (l. Kandi) és több keletindiai szigeten. Jáva szigetén a kis B. = 3 pikul = 185 kg., a nagy B. = 227,5 kg., a francia keletindiai gyarmatokban a B. = 20 maund = 234,96 kg., Arábiában 150 maund = 83 kg., Mozambiquében 20 frasil = 186,86 kg.

Bahar

l. Behar.

Bahari

Alsó-Egyiptomnak arab elnevezése.


Kezdőlap

˙