Bahr-el-Ghazal

(gazella-folyó), több folyó, illetőleg folyómeder Szudánban. A jelentékenyebbek: 1. a Szudánban száraz folyómeder amely a Csád tóból ÉK. Felé huzódik a Bodele mocsáros részéig: 2. a Bahr-el-Abiad egyik legnagyobb mellékfolyója, Darfuron folyik keresztül.

Bahurutsze

l. Becsuán.

Bahut

(franc., ejtsd: bali) tulajdonképen boltozatos födelü, bőrrel bevont és nagy szögekkel kivert láda. Mostanában minden ládát így hívnak.

Baiburt

Erzerum török vilajet városa a Csorok mindkét partján 5000 lak., közelében rézbányákkal. 1473-ban II. Mohammed és Uhum Hasszán, 1829 okt. 7-én Paskievics és a törökök ütköztek meg egymással B. mellett.

Baich

Baranya vmegye siklósi járásában, Tótfalu község határában. völgyében pálos társház volt, melyet Miklós kornesz, a Gyula fia alapított 1281 táján. Az alapitó halála után fiai: Gyula mester és Péter, 1283-ban külön oklevélben erősitették meg a mindszentekről nevezett kolostor adománylevelét. A kolostorról a XVI. századig történik emlités; romjai a múlt században tüntek el végképen.

Baics-család

(varadiai báró és nemes). Szerb eredetü magyar nemes család. A mult század végén B. János, kit Cservenkovicsnak is hívtak. mitrovicai birtokos és kereskedő volt, s az utolsó török háboru alatt (1789-90) nagy szolgálatot tett a közügynek, mely érdeméért 1791 jul. 25-én II. Lipót nemességre emelte. Egyik utódja, Miklós. báró, szül. Zimonyban 1822.; unokája Obrenovics Miklósnak, a szerb dinasztia megalapítójának. Tanulmányait Magyarországon, Pápán, Sopronban és Budapesten végezte: Midőn Mihály fejedelmet 1868-ban Topcsiderben meggyilkolták. örökség utján óriási vagyonra tett szert. Az osztrák bárói cimet B. Miklós nyerte a másodosztályu vaskorona-rend alapján mellyel jótékonysága elismeréséül 1881. tüntette ki ő felsége. 1884-ben a moravicai kerületben képviselővé választották.

Baicsi

(Bajcsi) Jakab Ignác, Benedek-rendi áldozópap és tanár, szül. Rétalapon Győrmegyében 1790 dec. 14., megh. Pápán 1826 jul. 21. A pápai bencés gimnázium tanára volt 18121-816-ig, midőn Pannonhalmára hívták a teologiai tanulmányok folytatására. Kézirati munkái: Theologia moralis (3 csomag) és Theologia pastoralis 1821 (két csomag) a pannonhalmi apátság könyvtárában őriztetnek.

Baidar

12 tatár faluval népesitett és a Csernaja forráspatakjaitól öntözött, 17 km. hosszu völgy Krim félszigetén; főhelye B., 630 tatár lokossal.

Baidhavi

Naszir al-din Abu Sza'id Abdallah al-Mohammed. Dogmatikus és korán-exegeta a XIII. században. Tebriszben halt meg 1292. Nagyon el van terjedve Anvar el-sanzil va-aszrar al-ta'vil cimü korán-kommentárja; a keleten ezt a művét röviden csak Tefszir al-kahdi (a kádi kommentárja) cimen emlegetik. Megjelent a B.-i Commentarius in Coranum-ban, Lipcsében 1844.-48

Baierin

l. Kolumbit.


Kezdőlap

˙