Bákviri

(magyarul: cserjés, csalitos ember). a Kamerun-hegységben (Ny.-Afrika) lakó világosabb testszinü afrikai benszülött nép neve.

Bál

főkép papirosnál, de más árúknál is használatos mértékegység, a. m. csomó. B. papiros = 10 rizsma = 100 konc = 1000 füzet = 10,000 ív. A régi beosztás szerint 1 B. = 10 rizsma = 200 konc, 1 konc 24 ív iró vagy 25 ív nyomtató-papiros. 1 B. bőr = 3 kötés = 30 db. 1 B. bagariabőr 220 db. 1 B. posztó = 12 vég. Az áruforgalomban egyáltalában egy nagyobb csomag árú egy bál. Pl. 1. B. pamut Angolországban 400-440 font, az Egyesült Államokban 360-500 font.

Bál

l. Táncvigalom.

Bálaám

l. Bileám.

Bala

kisközség Maros-Torda vármegyének marosi felső járásában, (1891) 1087 oláh és magyar lakossal.

Bala

1. helység Merioneth angol grófságban, Észak-Walesben, az ugyanilyen nevü tó partján, 1622 lak., az independensek és metodisták egy-egy szemináriumával, vaj- és sajt-kereskedéssel. Vidéke természetes szépségekben igen gazdag. - 2. B. LLyn; Wales legnagyobb tava, 20 km. kerületü. Tepid-nek vagy Pemblemerenek is hivják.

Bala

Árpádkori magyar nemzetség neve, melynek tagjai azonban jelentéktelen szerepet vittek s azért csak egy pár oklevélben maradt fenn emlékük. (Turul. 1892. 20. 1.) Mint személynév gyakran elófordul s valószinüleg a. m. a töröktatár «bala», a. m. gyermek, mely különösen összetételekben gyakori a nomád törökök által használt személy-nevekben, pl. Dsan-bala a. m. kedves gyermek, Jaman-bala a. m. rossz gyermek; mint ilyen megfelel a régi magyar Fiad, Fiadi személynévnek. (Turul. 1891. 114.1.) Rendesen a várjobbágyok által viselt nevek közt találjuk, igy egy 1275-ki okmány Egyed barsi várjobbágy apját említi Bala néven (Árp. Új okl. IX. 134), 1284-ben egy pozsonyi várjobbágyot neveztek Balának (Fejér Cod. Dipl. V. 3. 253), 1291-ben pedig Bala fiai említtetnek a pozsonyi várjobbágyok közt (Árp. Új okl. XII. 516), 1247-ben a garam-szent-benedeki monostor jobbágyai közt találunk egy Bala nevűt. (U. o. VII. 219.)

Balabak

sziget a Filippi-csoportban, Palauantól DNy-ra. Területe: 370 km2. 800 nagyobbára halászással foglalkozó lak.; a Szulu-királyság része.

Balabalagan

kis szigetcsoport Celebesz és Borneo közt, a Makasszar-szoros D.-i részében. Az angolok Little Paternoster Islande-nak hívják.

Balád

Régi magyar személynév, melyet a XIII. század elején a Borsa-nemzetség egyik tagja viselt (Vár. Reg. 247.), 1232-34. okmányokban pedig a Zolouk nemzetségbeli Mihály apja neveként emlittetik. (Árp. Új Okl. VI. 510. Haz. Okl. IV. 13.) IV 13.)


Kezdőlap

˙