Balsthal

kerületi székhely Solothurm svájci kantonban (1888) 1540 lak., az erdőkben és legelőkben gazdag Steinbach völgyében vasércbányákkal és gyapotfonókkal; környékén szép vízesések és a Neu-Falkenstein-féle kastély.

Balta

kerületi székhely Podolia orosz kormányzóságban, a Kodima partján, (1885) 32,983 lakossal, élénk gabona- és marhavásárokkal; vasúti állomás.

Balta

félkézre való rövidnyelü hasítószerszám a fa megmunkálására. Ahhoz képest, hogy mire használják, a B. alakja s nyelének hossza is más s másféle szokott lenni. A B. a tűzoltók bontóeszköze s e célra többféle alakban használják, van t. i. szivattyus B., mely a nyél alján padolatfeszítővel és az ék hátsó felén fafokkal van ellátva, s a mászóbalta, mely a B. hátsó folytatása gyanánt négyszögletü, hegyes vagy lapos, élbe futó csákányba végződik. A nyél a balta vastestébe van beeresztve és beékelve.

Balta-Alba

falu Romániában a B. tó partján, Rimnik-Szarat kerületben. A tó vizét betegek fürdőül használják.

Baltacim

(Onobrychis sativa Lam. vagy Hedisarum Onobrychis L.), a herefélék családjába tartozó takarmánynövény. Egyike a legjobb szálas takarmányféléknek. Évelő, megfelelő helyen 10-20 évig is kitart, fajtái nincsenek, féleségei: az egy-, két- és három-kaszás vagy nyiretü B. Jó időjáráskor azonban az egynyiretü is kétszer kaszálható; kedvezőtlen talaj stb. viszonyok között gyakran a két- három-nyiretü is csak egy kaszálást ad. Mívelése Dél-Franciaországból terjedt el; ahol már a XVI. században termelték. A mérsékelt égöv alatt mindenütt megterem, a meleget jobban tűri mint a hideget. Rendszerint olyan talajon termesztik, amelyen a lóhere vagy a lucerna már nem biztos; legjobban terem a mélyrétegü márga vagy meszes vályogtalajon. Termelése azonos a lucernáéval (l. o.), csak kaszálása tér el tőle, amennyiben ennélbevárják a teljes virágzást, mert szára nem fásul el oly hamar. Zölden és szénává szárítva minden állat szívesen eszi. Mint zöld takarmánynak azon előnye van a lóherével és lucernával szemben, hogy nincs puffasztó hatása: Magtermesztésre a B. azon részét hagyják meg, amely ritkásabb állásu és gyommentes. Mikor az egymagvu hüvelyek nagyobb része megbarnult, rendekre kaszálják, megszárítják és a hüvelyét kicsépelik. Magja a hüvelyéből igen nehezen válik ki és ezért nem is fejtik ki belőle, hanem hüvelyesen vetik, amiért aránylag sok kell belőle (katasztrális holdankint 70-140 kg.). Szénatermése katasztrális holdankint a közönségesé 12-25 q., a két- és három-nyiretüé 18-35 q. Magtermése 4-6 q. L. még Herefélék.

Báltádsi

török szó, mely szó szerint baltást, favágót jelent, és mint ilyen a balta szóból származik, melyet a magyar nyelv is átvett a töröktől. B.-nak hivták később azokat a katonákat, kik baltákkal kezükben, a sereg előtt mentek és feladatuk az volt, hogy a hadsereg számára mintegy utat törjenek. Még mai nap is látni őket, amint a Szelámliknél felvonuló katonák előtt bőrköténnyel és félvállra vetett baltákkal haladnak. Ugyancsak e szó maradt fenn a magyar Baldácsi és az eleurópaiasodott Baltazzi családnevekben is.

Baltakő

l. Nefrit.

Balta-Liman

(az ó-korban: Phidalia); kis öböl a Boszporusz európai oldalán, Resid pasa palotájával, 12 km.-re Konstantinápolytól. Történelmi nevezetességüvé az 1838, 1841 és 1849 máj. 1. az oroszok és törökök között kötött azon egyezség tette, amely a dunai fejedelemségek ügyeibe mindkét szerződő félnek egyforma jogot adott 7 éven át a beavatkozásra.

Baltavár

kisközség Vasmegye vasvári j.-ban, (1891) 843 magyar lak. B.-on az ötvenes évek elején nevezetes ősemlős-maradványokat fedeztek fel. 1884. pedig a m. kir. főldtani intézet itt ásatásokat rendezett, melyek igen fontos eredményre vezettek; úgyszintén Madrovits Gergely zalavári apát nagylelküsége folytán a régebben talált csontok is az intézetbe jutottak. A B.-i nevezetes leletben a következő ősállatok csontjai, illetve fogai vannak: 1. Majmok közül: Mesopithecus Pentelici; 2. ragadozók: Machairodus culturidens, Hyaena eximia; 3. ormányosok: Dinotherium giganteum, Mastodon Pentelici; 4. párosujjuak: Helladotherium Duvernoyi, Tragocerus amaltheus, Gazella brevicomis, Cervus sp., Sus erimanthus; 5. Chalicotherium Baltaváriensis nov. sp.; 6. páratlan ujjuak: Rhinoceros pachygnathus, Hipparion gracile. E fauna pontusi koru s leginkább hasonlít a görögországi Pikermi faunához. V. ö. dr. Pethő Gyula: B. ősemlőseiről (Földtani közlöny, XV. 1885. 273-282).

Baltavirág

(növ.), Baumgarten így nevezi a Hedysarumot, L. Virághere.


Kezdőlap

˙