Bani

romániai pénz, a banu többesszáma. (L. o.)

Báni

v. bániya v. bánjáni. Ázsiában, Hindosztánban előkelő rangu kereskedő-kasztnak a neve. Müller Fr. szerint e kaszt az ős hinduk keverék-maradéka.

Báni ezred

a Határőrvidék közigazgatási rendezése előtt az u. n. horvát-illir határőrvidék két (I. és II.) ezrede, (1870) 2792  km. területtel és 130,389 lak. A magyar törvényhozás a két B.-t Báni kerületté egyesítette, melynek (1881) 2770,46 km2 területe és 134,225 lak. volt. A Határőrvidék végleges polgárosítása és rendezése következtében ezeket a területeket Zágrábmegyéhez csatolták.

Banihal

(Pandsal), a Kasmir völgyét határoló hegység D-i része; 2. az egyedüli hágó, amely a hegyláncon átvezet Kasmirból a Pendsabba (3422 m. magas).

Banija

község Zágrábm. károlyvárosi j-ban, (1891) 1078 horvát lak., B. politikai községnek 3191 lakosa van.

Banikov

2178 m. magas hegy Liptómegyében, a liptói havasokban; legkönnyebben Liptó-Szt.-Miklós felől érhető el.

Banim

(ejtsd: benim) János, (álneve O'Hara), ir regényiró, szül. Kilkennyban 1798 ápr. 3., megh. 1842 aug. 1. Előbb arcképfestő volt, de utóbb, Scott Walter példáján felbuzdulva, az akart lenni Irországnak, ami e Skóciának. Életképei és jellemrajzai, melyekkel az ir nép sajátszerüségeit hatalmas vonásokkal festette, nagy tehetségről és eleven fantáziáról tesznek bizonyságot. Először Tales of the O'Hara family c. sorozata jelent meg (1828-1827), azután Boyne Water (1828), The Mayor of Windgap (1835), Father Connel (1842), melyek egész festői eredetiségében irják le az ir embert, kinek szenvedéseit és hibáit senki oly hüen nem festette, mint ő.

Báni méltóság

L. Bán.

Báni pénzek

(banales), a IV. Béla korától Albertig Szlavónia számára vert dénárok, az előlapon kettős kereszttel, alatta két szembenéző koronás fővel, a hátlapon futó nyesttel s e körirattal: Moneta Ducis (v. Regis) pro Sclavonia. E pénznem jó ezüst-tartalmánál fogva általános keletü volt az országban s Erdélyben (Kolozsvárt) is verték mindig az eredeti szlavon cimerrel és felirattal. - L. még szlavoniai érmek.

Banisteria

L. (növ.), a Malpigia-félék szalagcserjéi, 60 fajjal, Amerika forró vidékén. Nálunk az üvegházak falai- vagy oszlopainak diszéül ápolják.


Kezdőlap

˙