Bisenz

város Morvaországban, Magyar-Hradisch kerületi kapitányságban, (1890) 3743 lak., cukorgyárral. A B.-i bor Morvaország legjobb bora.

Biserrula

L. (növ.), vitorlás virágu fü, egyetlen egy fajjal a mediterrán flórában és Keleten. A B. Pelecinus L. hüvelye (l. az ábrát) olyan, mint a kétélü fürész (ikerfürész), sőt a lapos százlábu állathoz is hasonlít.

[ÁBRA] Biserrula hüvelyének egy darabja

Bisextilis

(lat.) a. m. szökőnapot tartalmazó.

Bisexualis

(lat.). kétnemü.

Bishop

(ejtsd: bisöp) Henrik Rowley, angol zeneszerző, szül. Londonban 1782 nov. 18., megh. u. o. 1855 ápr. 30. Bianchi F.-től tanult. Ballettel lépett fel (1806) majd Cserkesz ara (1809) c. operával; a Coventgarden-szinház karnagya tették (1810); az uj filharmóniai hangversenyek vezetője (1813); a zene baccalaureatus-ává tették Oxfordban (1839 egyetemi tanár lett Edinburghban (1841-43), lovag (1842), majd Knyvett utóda az oxfordi egyetem zenetanszékén (1848), és doktor u. o. (1853), végre a zeneszerzés tanára a londoni kir. zeneintézetben. Az u. n. Ancient Concerts (történeti hangversenyek) vezetője volt 1840-48. Összesen 82 dalművet s daljátékot irt, azonkivül balleteket, Bukott angyal c. oratóriumot, kántátét, 3 kötet dallamot Moore szövegeire.

Bishop-Auckland

(ejtsd: bisöp-óklend), város Durham angol grófságban, a Wear és Gaunless összefolyásánál; a durhami püspök székhelye, (1891) 10.527 lak., pamutiparral és szénbányákkal.

Bishop-Stortford

(ejtsd: -sztórförd), város Hertford angol grófságban, a Stort partján, (1891) 6594 lak., malátakészítéssel és igen nevezetes gabonakereskedéssel.

Bishop Wearmouth

(ejtsd: -virmöth), l. Sunderland.

Bishop-féle gyürü

az éj sajátszerü szineződése, melyet Bishop 1883 szeptemberében (Honolulu) tapasztalt. Ez abban állott; hogy a Nap körül elmosódott szélü vörösbarna gyürü látszott, ámbár a levegő egészen tiszta s az éj felhőtelen volt. A gyürü belső átmérője mintegy 21°, külső átmérője pedig 45° volt; a gyűrü belső területe kékesfehér szint mutatott. A jelenség nagyobb magasságból még szembetünőbben volt észlelhető, s még 1886 jun. is látszott. Egész bizonyosra vehető, hogy a B.-féle gyűrü a Krakatau vulkánnak (a Szunda szorosban) az 1883 aug. 26. és 27. végbement nagy kitörése alkalmával a légkörbe szórt nagymennyiségü vulkánikus poron történő fénydiffrakcióból ered s nem más, mint az akkor minálunk is jelentkezett rendkivüli szürkületi jelenségek egyik részlete.

Bisignano

(ejtsd: bizinyáno), város Cosenza olaszországi tartományban, hegyektől, környékezett szép vidéken, (1881) 4255 lak., erőddel.


Kezdőlap

˙