Bombus

a hártyás szárnyu rovarok között a Méhfélékhez tartozó állatfaj, L. Poszméh.

Bombycidae

az éjjeli lepkék egyik családja, amelybe többek között a selyemlepke (Bombyx Mari L.) is tartozik. L. Lepkék.

Bombycilia

az éneklő verébalkatuak (Passerinae) rendjének, fogascsőrüek (Dentirostres) családjába tartozó madárnem. L. Selyemfark.

Bombycinus

(növ.) a. m. atlasznemü; a növények felszinét jelöljük vele, midőn a tapintása selyemnemü.

Bombyx

a fonó nagylepkék egyik neme. L. Selymérek.

Bomel

(Bomelius) Tamás, jogtudományi iró a XVI. sz.-ban. Előbb közhivatalokat viselt, majd a papi pályára lépett és 1592. halt meg. Ő alkotta meg a szászok jogkönyvét, irta le szokásjogukat, foglalta rendszerbe, hiányos részeit kibővítette. Művének a cime Statua jurium municipalium civitatis Cibiniensium 1550-ből (a nagyszebeni káptalan könyvtárában őriztetik). Könyvét Fronius Mátyás később átdolgozta és a szászok a legujabb időkig használták. Egy másik munkájáról, melynek cime: Chronologia rerum Ungaricarum a primo Unnorum in Pannoniam adventu ad millesimum quingentesimum septimum a nato Christo annum Brassó 1556. Bod Péter megjegyzi, hogy e munka volt példája a naptárakhoz csatolt rövid kronologiáknak.

Bomfim

József Lucius Travassor Valdes gróf, portugál tábornok, szül. 1787 febr. 23. Penichenben (Estremadura), megh. 1862 jul. 15. Coimbrában tanult, de a francia hadsereg bevonulása alkalmával önkéntesnek állott be. 1828. Mária da Gloria királyné érdekében harcolt dom Miguel ellen, de végre Madeira szigeten legyőzetett. Midőn dom Pedro 1832. Portugáliában partra szállt, B. azonnal hozzá csatlakozott s részt vett a bitorló dom Miguel ellen keletkezett harcban. Az abszolutisták felkelését Sa da Bandeire támogatása mellett szerencsésen leverte (1837), mire a hadügyi és tengerészeti miniszterium élére állították, a szélső pártok fondorkodásai miatt azonban 1841. leköszönt. Midőn az 1842. januáriusi forradalom következtében hatalomra vergődött abszolutisták az 1837-iki alkotmányt eltörölték és dom Pedrónak 1826-iki kartáját léptették megint életbe: B. az alkotmányért küzdő felkelők élére állott, de 1844 ápr. 28. kénytelen volt fegyvereit letenni és Spanyolországba menekülni. 1846. visszatért, részt vett a májusi felkelésben s a Palmella-minisztérium alatt ismét egy hadosztály élére állíttatott. Az uj miniszter azonban, Saldanha, B.-t Palmellával együtt fogságba vetette. Kiszabadulván, a felkelő falusi nép élére állott, és megverte a királyi hadat Marcella-nál, 1844 dec. 22. azonban Torres Vedras táján legyőzték és elfogták. A hadi törvényszék a ceutai fegyencházba záratta. 1847-ben kegyelmet kapott és egy évvel később megint részt vett a köztársasági felkelésben. Ennek leveretése után azonban haláláig nem játszott többé szerepet.

Bomhart

(a francia bombarde szóból), egy nagy fa-fuvóhangszer, mely a pásztorsípok basszus hangszere volt; a XVII. sz.-ban a pásztorsípokból keletkezett, s igen kedvelték; belőle származott viszont a bugósíp és az oboa. Mint minden fuvó és vonós hangszer a B-ok is annyi különböző nagyságban készültek, amennyi csak szükséges volt, hogy egy teljes énekkart helyettesíthessenek; volt tehát diskant-, alt-, tenor- és basszus-B., melyekhez még a nagy basszus- v. nagy dupla-ötöd- B.; és az u. n. nicolo csatlakozott. A hangzó test valamennyinél egy egyszerüen kifurt cső volt, mely csak a nagy méretü hangszereknél állt két összeillesztett darabból. A nagy basszus- v. nagy dupla-ötöd-B. csője 10 láb 8 hüvelyk volt, terjedelme kontra f-től kis f-ig; 6 hanglyuk és 4 csappantyu volt rajta. A basszus-B. terjedelme G-től c-ig ment; eme két hangszernek szerfelett nagy hossza a fagott feltalálásához vezetett (l. Bugósíp)

Bomilkar

1. karthagói vezér, akit szirakuzai Agathokles tirannus Kr. e. 310. megvert. 380. Karthagóban egyeduralomra törekedett, de keresztre feszítették; 2. karthagói tengernagy a 2-ik puni háboruban; Kr. e. 217. Hannibalnak segítségül ment; 214 a Marcellus által ostromolt Szirakuzának is segítségére akart menni, de a sokkal erősebb római hajóhad elől megretirált; 3. Numidiai B., Jugurtha rokona, kinek biztatására Kr. e. 110. Rómában Massivát meggyilkolta, azután Jugurthával együtt Metellus ellen küzdött, de ugyancsak Jugurtha által elárultatván, Kr. e. 107. kivégeztetett.

Bomlás

Minden olyan kémiai átváltozást, melyben egy testből két vagy több, az eredeti testtől és egymástól is különböző sajátságu uj test áll elő, B.-nak neveznek. Kémiai B. legtöbbször a hő vagy az elektromosság behatása alatt, ritkábban a fény, mekanikai behatások (ütés, dörzsölés) folytán következik be. Igy p. ha a higanyoxidot hevítjük, higany (kéneső) és oxigén (két egyszerü test) keletkezik belőle; mig ha a krétát (kalciumkarbonát) hevítjük, kalciumoxidra (égetett mész) és széndioxidra (szénsavas) - tehát két uj vegyületre - bomlik szét. Vagy ha a kénsavval megsavanyított vizen elektromos áramot vezetünk keresztül, a vizből két egyszerü test - hidrogén és oxigén - keletkezik. A keletkezett testeknek, (higany és oxigén, kalciumoxid és széndioxid, hidrogén és oxigén) sajátságai merőben különböznek azokétól, melyekből keletkeztek (higanyoxidtól, krétától viztől). Mindezek a kémiai átváltozások tehát B. névvel jelölhetők. A kémiai átváltozásnak egy fontos faja az u. n. cserebomlás.


Kezdőlap

˙