Briologia

(gör.), a mohokról szóló ismeret.

Brion

1. Friderika Erzsébet (Friderike von Sesenheim), szül. Selzben (Elzász) 1752 ápr. 19., megh. Meissenheimban 1813 apr. 3. Goethével, mint straszburgi tanulóval 1770. ismerkedett meg Sesenheimban; Goethét nagyon megnyerte B. kedvessége s több szép dalát szentelte neki. Mikor Goethe 1771. arról a vidékről eltávozott, B. erős forró-lázba esett; felépülvén Lenz J. M. R. költő kérte meg a kezét, de ő hajadon maradt. Goethe iránt érzett szerelme Goethe Dichtung und Wahrheitjában a legszebb epizódokban van rajzolva s a Gretchenben is B. kedves alakja van mintául véve, Goethéhez való viszonyát többen feldolgozták költőileg s halálozási helyén 1866. szép márványemléket is állítottak neki, Sesenheim mellett pedig egy dombot 1880 jul. 18. Friederikens Ruhe névvel neveztek el.

2. B. Gusztáv, francia festő, született Rothauban a Vogézek közt 1824 október 24., meghalt Párisban 1877 nov. 6. Guérin M. G. tanítványa volt s majdnem kizárólag az elzászi népélet köréből festett képeket. Kompozicióinak gazdagsága, alakjainak üde szine és realitása csakhamar egyik legjobb genrefestőjévé tették Franciaországnak. Képei közül megemlítendők: két temetési kép és pedig a Vogézek közt szánon, a Rajna mentén csolnakon; A schwarzwaldi parasztok a csodatévő forrásnál; Rajnai tutajosok; Búcsusok pihenője az erdő szélén (luxemburgi képtár); Vizkereszt stb.

Brioni-szigetek

Pola ker. kapitánysághoz tartozó 12 apró sziget Isztria partján, a polai kikötő bejáratánál; 83 lak. Szürke márványát az osztrák és német nagyobb városokba is elszállítják. Brionin, a legnagyobbon, a Tegetthoff-erőd áll.

Brionnais

(ejtsd: brionné), csekély területü vidék, az egykori Burgundia Dny-i részében.

Brionne

város Eure francia départementban, a Rille partján, 3577 lak., olajkészítéssel. 1046. itt zsinatot tartottak, amelyen a Berengar-féle tévtant vetették átok alá.

Briord

(Bredoria), falu Ain francia départementban, 547 lak., számos római régiséggel és sírfeliratokkal.

Brioschi

Ferenc, olasz matematikus, szül. Milánóban 1824 dec. 22. 1852-62. a páviai egyetemen az elméleti mekanikát és a differenciálszámítást adta elő. 1861. képviselőinek választatván, egyideig a közoktatásügyi miniszteriumban államtitkár volt, majd visszatért szülővárosába az Instituto tenico superiore szervezése végett, ahol a hidraulikát tanította s melynek igazgatója. 1865. szenátorrá nevezték ki. Nagyszámu matematikai és elm. fizikai értekezései közül leghiresebbek az ötödfokú egyenlet megoldására vonatkozó vizsgálatai. Szerkeszti az Annaldi di Matematica c. folyóiratot.

Briot

1. Ferenc, francia mintázó, öntő és vésnök, akinek horganyból öntött edényei híresek voltak. A XVI. sz. közepe táján élt.

2. B. Károly Ágost Albert, francia matematikus, szül. Saint-Hippolyteban (Doubs) 1817 jul. 19., megh. Bourg-d'Aultban (Somme) 1882 szept. 20. Működött több liceumon, az École polytechnique-en, az École normale-on és a Sorbenne-on. Művei közül különösen megemlítendők: Traité des fonctions abéliennes (Páris 1879) c. műve és Bouquet-val együtt irt kézikönyve az elliptikus függvényekről.

Brioude

(ejtsd: briud), járási székhely Haute-Loire francia départementben, az Allier partján, (1891) 4928 lak., paszománt- és tüllkészítéssel, bor- és kenderkereskedéssel; a XII. v. XIII. századból való romano-bizánci stilusban épült, Szt. Julien-templommal. 4 km.-re tőle van Vieille-B., az avernok Brivasa.

Briquette

(franc.), tégla alakba préselt porszén; különösen a barnaszén v. nemtapadó feketeszén porát hasznos így átalakítani, mert a jó kemény és könnyen szálíltható széntéglák értéke sokkal nagyobb, mint a szénporé. A szénport e végre tapadó szénnel, szurokkal, kátránnyal, burgonyával, enyvvel v. más ragasztó anyaggal keverik össze, megmelegítik és nagy erővel összenyomják. A ragasztásra rendsesen oly anyagot használnak, mely a szén hamutartalmát meg nem nagyobbítja. - B. de Saturne, elektromos gyujtó készülék. Áll faszekrénykébe elhelyezett akkumulátorból, melynek kisütése egy billentyü lenyomásakor a szekrényből kiálló két szorító közé helyezett vékony platinasodronyon át történik. Az áram e sodronyt az izzás fokára hevíti, az izzó sodrony pedig kis gyertyát is gyujt meg. Az akkumulátor egyszeri töltése a gyertya 100 izben való meggyujtására elégséges.


Kezdőlap

˙