Brisach

l. Breisach.

Brisant

(franc., ejtsd: brizaň), némely robbanó szernek, mint p. a nitroglicerinnek az a tulajdonsága, hogy egész tömege majdnem egyidejüleg gázzá változván a megindítandó test (lövedék) restségének legyőzése előtt, a gázok már is a körülöttük levő anyagot szétrobbantják.

Brisbane

(ejtsd: briszbén), Queensland ausztráliai brit gyarmat fővárosa, az ugyanily nevü folyó partján, amely 36 km.-re a város alatt a Moreton öbölbe törkollik, dombos, pompás növényzettel takart vidéken, (1891) 93 657 lak., szép parlamenti épülettel, kat. püspöki székesegyházzal, botanikus kerttel, rakodókkal, parkokkal stb. Kereskedelmi igen élénk, különösen gyapjuban, aranyban és rézben; hajóforgalma 1889. 750 volt 506 660 tonnatartalommal. B.-t 1824. fegyenctelepnek alapították.

Brisbane

Tamás Makdougall sir, angol tábornok és csillagász, szül. Brisbane Houseban 1773., megh. Largsban 1860 jan. 31. 1789. a hadseregbe lépvén számtalan hadjáratban részt vett, így Ny.-Indiában is, ahonnan visszatérve születése helyén saját költségén obszervatoriumot építtetett, majd egy másodikat Paramattában (Sidney közelében) s egy harmadikat Markerstounban. Ő fedezte fel a többi közt 1822. az Enke-féle üstökös visszatérését s megfigyelte a Merkur átvonulását.

Briscon

(jeu de Briscon), kártyajáték, melyet 32 lapu kártya-tucattal két személy játszik. Mindegyik játékos először öt kártyát kap, a tizenegyedik a tromf, azután minden kijátszott kártya helyett kell a megmaradt csomóból venni. Számítanak a quintek, quartok és tercek (a tromfszinben kétszer annyit, mint másban). Az úgynevezett kunsztokat úgy számítják, hogy 4 ász 50, 4 király 100, 4 dáma 80 stb. Aki a játékban az összes ütéseket elviszi, az 600-at, akinek pedig csak általában több ütése van, az 10-et számít.

Brise

(franc.) a. m. szellő (l. o.).

Brisolette

francia módra készült vágott borjuhusgombócok: tojás, szalonna, zsemlye és fűszer keverékével, zsírban kisütve izletes assziett.

Bríséis

Brísésnek, a lelegek királyának leánya Lyrnéssosból, Mynés felesége. Midőn Achilleus Lyrnéssost feldulta és Mynést e hadi utján elejtette, Bríséist, kinek neve tulajdonkép Hippodameia volt, rabnőjéül ítélték oda az achájok. De Agamemnón elvette tőle, mikor Kalchás jósszavára Chryséis nevü rabnőjét, Chrysésnek, atyjának, vissza kellett szolgáltatnia. Igy Bríséis elvétele miatt kitört az egyenetlenség Achilleus és Agamemnón között, melynek következtében szerencsétlenül harcoltak a görögök Trója előtt. Patroklos eleste után Agamemnón visszaadja B.-t Achilleusnak s emezzel kibékül.

Briss.

természettudományi neveknél Brisson Mathurin jakab (l. o.) nevének rövidítése.

Brissac

1. Károly de Cossé gróf, francia marsal, szül. 1505., megh. 1563 dec. 31. Párisban. Korán kitünt fényes hadi tetteivel; 1542. gyalogsági ezredes lett, 1543. a könnyü lovasságot vezette Piemontban, 1544-45. Champagneban és Flandriában a császáriak és az angolok ellen küzdött. II. Henrik, kinek udvarában kiváló szerepet vitt, diplomáciai küldetésekre is felhasználta. 1550. francia marsallá és Piemont kormányzójává tették meg; 1559. Picardia kormányzója, 1562. Páris parancsnoka és 1563. Normandia kormányzója lett. - Testvére 2. B. Artur de Cossé, Secondigny gróf, másként: Gonnor báró, szül 1512. megh. 1582 jan. 15. 1567. marsall lett, s IX. Károly alatt a hugenotta mozgalmakban kiváló részt vett. - Károlynak fiai közül Timoléon de Cossé (szül. 1543) 1569-ben esett el Mucidannál (Périgord); a másik, Károly de Cossé, a ligához csatlakozott s Mayenne herceg 1594. Páris kormányzójává nevezte ki. B. azonban Párist átadta IV. Henriknek, miért ez őt marsallá nevezte ki. XIII. Lajos 1611. hercegi rangra emelte. Elesett St. Jean d' Angely ostrománál 1621-ben.

3. B. Lajos Herkules Timoléon de Cossé herceg, szül. 1734 febr. 14. XVI. Lajos alatt a svájci gárda parancsnoka és Páris kormányzója, megöletett 1792 szept. Fia, Timoléon de Cossé B. herceg, szül. 1775., megh. 1847. XVIII. Lajos alatt, mint pair, a régi kormányrendszernek, az abszolutizmusnak buzgó védelmezője volt.


Kezdőlap

˙